Odsłonięcie tablicy w Kalwarii Zebrzydowskiej!

Z inicjatywy druha prof. Andrzeja Nowakowskiego w niedzielę 19 września 2021 r. o godz. 12.00 w Kalwarii Zebrzydowskiej (województwo małopolskie, powiat wadowicki) rozpocznie się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamiątkowej dedykowanej założycielowi i wieloletniemu prezesowi „Sokoła” w tym mieście Druhowi Władysławowi Niemczynowskiemu (1867-1952).

druh Władysław Niemczynowski, prezes TG „Sokół” w Kalwarii Zebrzydowskiej

Uczestnicy uroczystości zbiorą się na placu przy Urzędzie Miasta (ul. Mickiewicza 7), aby następnie przejść na skrzyżowanie ul. Mickiewicza z ul. Niemczynowskiego. Następnie udadzą się do budynku klubowego MKS „Kalwarianka”, na którym zostanie odsłonięta tablica.

Planowane jest przemówienie burmistrza miasta oraz prezesa ZTG „Sokół”, po czym nastąpi odsłonięcie i poświęcenie tablicy. W uroczystości zapowiedzieli swój udział przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i miejskich. Na tę uroczystość zapraszamy, o ile jest to możliwe, w strojach organizacyjnych, Druhów Prezesów gniazd sokolich z całej Polski, a zwłaszcza z Polski południowej (Małopolska, Podkarpacie, Górny Śląsk).
Mamy nadzieje, że uroczystość ta przyczyni się do reaktywowania gniazda sokolego w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Władysław Niemczynowski (1867-1952)

Druh Władysław Niemczynowski był i pozostaje jedną z najbardziej znamienitych postaci w całej ponad 400-letniej historii Nowego Zebrzydowa oraz współczesnej Kalwarii Zebrzydowskiej. Był on w 1897 r. założycielem pierwszej państwowej szkoły stolarskiej w mieście, a rok później (w 1898 r.) założył gniazdo Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, będąc jego wieloletnim prezesem. W latach 1911-1912 zbudował obiekt sokoli, który do czasu jego rozbiórki w 1964 r. stał obok budynku biblioteki miejskiej (na obecnym parkingu i przystanku do komunikacji podmiejskiej). Podczas Wielkiej Wojny (1914-1918) walczył z zaborcami w szeregach Legionów Polskich, otrzymując stopień oficerski (kapitana).

W okresie Polski międzywojennej promował sport, działalność kulturalno-artystyczną, dając się poznać jako osoba dbająca o rozwój samorządu terytorialnego i gospodarczego (rzemieślniczego). Był jednym z inicjatorów corocznych targów meblowych, a także pełnił funkcje wiceburmistrza Kalwarii Zebrzydowskiej. W 1928 r. z jego inicjatywy ufundowano sztandar sokoli, który do dziś przechowany jest w Towarzystwie Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej. Na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych XX w. obok budynku „Sokoła”, który wówczas został rozbudowany i zmodernizowany powstało wielofunkcyjne boisko.

W dniu 3 maja 1939 r. podczas ostatnich przed wybuchem wojny obchodów Konstytucji 3 Maja, na uroczystości w Zamku Królewskim w Warszawie, Prezydent RP prof. Ignacy Mościcki za wybitne zasługi w wielu dziedzinach życia społecznego, udekorował Władysława Niemczynowskiego orderem Polonia Restituta.

Podczas wojny i okupacji zachował godną i patriotyczną postawę, wspomagając ruch oporu (ZWZ-AK). Po zakończeniu wojny, w latach 1945-1950, po rozwiązaniu gniazda „Sokoła” w Kalwarii Zebrzydowskiej przez władze komunistyczne, pojechał odbudowywać przemysł drzewny (meblarski) na Ziemiach Odzyskanych. Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Zebrzydowicach.

Andrzej Nowakowski

Zostaw komentarz

komentarzy