Odszedł druh Henryk Sawczak (1964-2024)

W sobotę, 27 stycznia br. w wieku 59 lat zmarł druh Henryk Sawczak – członek dynowskiego gniazda „Sokoła” (woj. Podkarpackie, pow. Rzeszów). Był współzałożycielem sekcji tenisa stołowego w dynowskim „Sokole” oraz jej wieloletnim członkiem. Mieszkał w niewielkiej miejscowości Niewistka na Podkarpaciu (pow. Brzozów).

Druh Henryk Sawczak (pierwszy z prawej) w towarzystwie druhny Krystyny Dżuły (pierwsza z lewej), prezeski TG „Sokół” w Dynowie oraz zwycięzcy zawodów w tenisie stołowym w 2016 r.

Przez całe swe życie druh Henryk miał w sercu kształtowanie charakteru i osobowości drugiego człowieka. Czynił to zarówno w swym życiu zawodowym jak i prywatnym. Był wieloletnim Funkcjonariuszem Służby Więziennej w Areszcie Śledczym w Sanoku – sprawując bezpośredni nadzór nad osobami pozbawionymi wolności. Była to praca bardzo trudna, niebezpieczna, niosąca ze sobą wiele poświęceń i wyrzeczeń.

Druh Henryk doskonale spełniał się też działając społecznie na rzecz rozwoju kondycji fizycznej i sportowego trybu życia wśród młodzieży w ramach sekcji tenisa stołowego przy Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” w Dynowie – której był współzałożycielem, wieloletnim zawodnikiem i działaczem. Współorganizował corocznie tradycyjny Międzynarodowy Turniej w tenisa stołowego o Puchar Prezesa Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Dynowie.

Druh Henryk Sawczak oddanie pracował też na rzecz swojego środowiska lokalnego wykonując odpowiedzialne zadania w Urzędzie Gminy w Dydni (pow. Brzozów) związane z miejscowym rolnictwem.

Ostatnie pożegnanie odbędzie się w środę, 31 stycznia br. o godz. 10.00 w kościele w Niewistce.

Żegnaj Przyjacielu. Cześć Twojej Pamięci!
Adam Świder

Zostaw komentarz

komentarzy