Odszedł druh Stanisław Wojtasiewicz (1937-2018)

Stanisław Wojtasiewicz przez blisko 20 lat był działaczem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Poznań-Rataje. W tym czasie dał się poznać jako jeden z najaktywniejszych działaczy.

                                            Stanisław Wojtasiewicz

Stanisław Wojtasiewicz (1937-2018)

Urodził się w 1937 r. w Gorlicach. Tam też mieszkał i uczęszczał do szkoły podstawowej, a następnie średniej. Pracę zawodową rozpoczął w Gorlickiej Fabryce Maszyn Górniczych. Następnie przyjechał do Poznania i podjął studia na Politechnice Poznańskiej na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu, gdzie prowadził wykłady do roku 1977, w Katedrze Podstaw Konstrukcji Maszyn jako pracownik naukowo – dydaktyczny. Następnie zatrudnił się w POLCargo – Warszawa i jako jej inspektor techniczno-księgowy kontrolował jej oddziały w całym kraju. Na zlecenie kontrolował inne istotne przedsiębiorstwa, gdyż oprócz tytułu mgr inż. mechanika posiadał uprawnienia rewidenta księgowego.

Był bardzo związany z Kościołem, z Radiem Maryja, później z Rodziną Polska, a także z Ligą Polskich Rodzin. Uczestniczył w comiesięcznych marszach Krucjaty Różańcowej, miesięcznicach smoleńskich, wszelkich obchodach patriotycznych związanych z rocznicami powstań narodowych, bitew, kultem AK, NSZ, NZW, WiN oraz ostatnio Żołnierzy Niezłomnych. Uczestniczył w tych obchodach bardzo często jako pocztowy sztandaru „Sokoła” (prawie do samego końca życia).

Do Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Poznaniu wstąpił w 2000 r. i tu również wyróżniał się swoim ponad przeciętnym zaangażowaniem. Dlatego też ostatecznie szybko trafił do zarządu gniazda Rataje, w którym do końca życia pełnił funkcje skarbnika. Aktywnie uczestniczył we wszelkich wyjazdach na zaproszenie innych gniazd sokolich. W 2012 r. wziął udział w XV. Wszechsokolskim Zlocie w Pradze. Był też naszym łącznikiem m. in. z gniazdami z Bydgoszczy – Fordonu, Gniewkowa, Gorlic, Sanoka, Zgierza, Kruszyna i innymi. Współdziałał naukowo z Centrum Informacji Naukowej Sokolstwa Polskiego w Bydgoszczy. Przez kilka miesięcy był członkiem zarządu Związku Towarzystw Gimnastycznych w Polsce, który reprezentował na uroczystościach pogrzebowych Prymasa Polski Kardynała Józefa Glempa – członka honorowego Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce.

Mieszkał sam, zmarł w czasie snu, co ustalono w dniu 1 czerwca 2018 r. Druh Stanisław Wojtasiewicz był niskiego wzrostu, ale za to posiadał bardzo wielkiego sokolego ducha. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w  środę 13 czerwca 2018 r. na na cmentarzu parafii pw. św. Barbary w Luboniu k/Poznania (Żabikowo) ul. Cmentarna (Kostnica od ul. Traugutta), która poprzedzona będzie Mszą św. o godz. 13.00, w Kościele pw. św. Jana Pawła II, 62-030 Luboń ul. Źródlana 4/21.

Andrzej Bogucki

Zostaw komentarz

komentarzy