Odszedł ostatni przedwojenny prezes gniazda druh Zygmunt Śledziewski (1913-2018)

Jeszcze nie pogodziliśmy się z odejściem druha Antoniego Marcinka, a już dotarła do nas wiadomość o śmierci druha Zygmunta Śledziewskiego, ostatniego przedwojennego prezesa gniazda „Sokoła”. Druh Zygmunt Śledziewski pełnił funkcję prezesa Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Mińsku Mazowieckim w latach 1938-1939. Był ostatnią znaną osobą, która przed II wojną światową pełniła tę zaszczytną funkcję.

Druh Zygmunt Śledziewski (siedzi w pierwszym rzędzie, pierwszy z prawej)

Zygmunt Śledziewski (1913-2018)

Urodził się 12 grudnia 1913 r. w Mińsku Mazowieckim. Tam ukończył Szkołę Podstawową i Gimnazjum (tzw. „duża matura”). W wieku 16 lat został członkiem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Mińsku Mazowieckim, gdzie prowadził bardzo aktyną działalności. Od 1934 r. pełnił funkcję naczelnika, a w latach 1938-1939 Prezesa Towarzystwa.

Przed II wojną światową pomagał prowadzić rodzinną piekarnię w Mińsku Mazowieckim. Pracował też w Izbie Skarbowej i Banku Rolnym w Warszawie. Wojnę przeżył w rodzinnym mieście. Aktywnie współpracował z Armią Krajową. Po II wojnie światowej założył Spółdzielnię Pralnie Mechaniczne, gdzie między innymi pełnił funkcję prezesa. 01 stycznia 1950 r. podjął pracę w Miejskich Pralniach i Farbiarniach na stanowisku Kierownika Zakładu i w tej firmie pracował do emerytury. 22 lutego 1992 r. został członkiem Towarzystwa Gimnastycznego w „Sokół” w Warszawie im. Gen. Józefa Hallera (legitymacja nr 84).

Prezydent RP Andrzej Duda 20 kwietnia 2017 r. odznaczył druha Zygmunta Śledziewskiego Złotym Krzyżem Zasługi: za zasługi w działalności społecznej, za propagowanie wychowania obywatelskiego i patriotycznego młodzieży, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, za działalność społeczną i charytatywną.

Pogrzeb Dh Zygmunta odbędzie się w piątek 29 czerwca 2018 r. o godz 9.00 w Kościele św. Karola Boromeusza na Starych Powązkach w Warszawie.

Zostaw komentarz

komentarzy