Pamięci Stanisława Szuro (1920-2020)

W Krakowie w wieku 100 lat odszedł druh Stanisław Szuro. Uroczystości pogrzebowe Stanisława Szuro odbędą się 2 grudnia (środa) o godzinie 13.40 na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

druh Stanisław Szuro

Stanisław Szuro (1920-2020), ur. w Krakowie, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wychowany w rodzinie zaangażowanej w działalność sokolą. Jego ojciec – Jan – przez wiele lat był skarbnikiem okręgu krakowskiego TG „Sokół”. Stanisław Szuro od dziecka brał udział w ćwiczeniach organizowanych przez krakowskie gniazdo. Będąc uczniem szkoły podstawowej uczęszczał na zajęcia sportowe organizowane przez TG „Sokół” w Krakowie. Natomiast wiosną 1938 r. odbył kurs jazdy konnej w szkole jeździeckiej „Sokoła” w tym mieście.

Brał też czynny udział w budowaniu „Sokoła” po II wojnie światowej i przez wiele lat był jego członkiem. Napisał książkę pt. TG „Sokół” w Małopolsce: zarys dziejów.

Druh Szuro był żołnierzem września 1939 r., działaczem dwóch konspiracji (początkowo antyniemieckiej, później antykomunistycznej), więźniem niemieckich obozów i komunistycznych więzień, wychowawcą młodzieży oraz nauczycielem historii. Zawsze towarzyszyły mu trzy najważniejsze słowa: „BÓG – HONOR – OJCZYZNA”, z którymi szedł przez życie.

Cześć Jego pamięci!

Foto. Jacek Bednarczyk / PAP
Źródło: Marcin Jasiński/muzeum-ak.pl

Zostaw komentarz

komentarzy