„Pamiętnik Sokolstwa Polskiego” już dostępny online!

„Pamiętnik Sokolstwa Polskiego. Działalność Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Polsce i na świecie w latach 1989-2021″ jest już dostępny nieodpłatnie online. Od dzisiaj każdy może zapoznać się z historią i działalnością gniazd 42 gniazd sokolich oraz ich 9 oddziałów. W pracach nad publikacją wzięło udział 55 osób, z czego większość stanowią autorzy artykułów. W publikacji zostały użyte typowo sokole barwy, ciemno zielona, która nawiązuje do mundurów oraz amarantowa, która jest nawiązaniem do koszul i sztandarów „Sokoła”. W publikacji znalazło się także 37 unikalnych logotypów gniazd przedstawiających sokoła w locie. Mamy nadzieję, że publikacja ta przybliży wszystkim naszą ideę. Zapraszamy do czytania! Publikacja dostępna do czytania na stronie issuu.com (wystarczy wyszukać książkę po tytule).

Ze wstępu:

Pamiętnik Sokolstwa Polskiego, który oddajemy w ręce Czytelnika, jest świadectwem naszej ponad 30-letniej pracy oraz najlepszym dowodem na to, że nasza organizacja nie tylko żyje, ale dzięki zaangażowaniu i poświęceniu swoich członków szeroko dzisiaj rozwija skrzydła. W publikacji znalazły się artykuły o 51 gniazdach „Sokoła” oraz ich oddziałach w Polsce, Kanadzie, na Litwie i w Austrii. Pamiętnik przedstawia całokształt działalności gniazd sokolich, od ich powstania i odrodzenia po 1989 roku, aż do czasów nam współczesnych.

Na przestrzeni ostatnich lat, znacznie szybciej niż w minionych dekadach, zmienia się otaczający nas świat, a wraz z nim narzędzia pracy sokolej, sposoby komunikowania się oraz technologia. Niniejszą publikacją „Sokół” udowadnia, że potrafi znaleźć sobie miejsce w otaczającej nas rzeczywistości oraz że ma zdolność skutecznego korzystania z nowoczesnego instrumentarium. Aktywność gniazd sokolich i znaczne poparcie społeczne dla prowadzonych przez nie działań potwierdzają, że sport i sprawność fizyczna, wychowanie obywatelskie i codzienny patriotyzm to wartości ciągle przez nasze społeczeństwo doceniane.

Powodzenie „Sokół” zawdzięcza swoim druhom, dzięki którym idea sokola w 1989 roku mogła najpierw się w Polsce odrodzić, a dzisiaj może korzystać z dorobku wielu pokoleń sokolich działaczy. Dzięki nim minione 30 lat to czas wielu sukcesów. Do najważniejszych z nich zaliczyć należy dwa największe zloty sokolstwa polskiego w Bydgoszczy w latach 2000 i 2006, które były pierwszymi tak dużymi wydarzeniami jednoczącymi ruch sokoli w kraju po 1989 roku. Nie mniej ważne były obchody 150-lecia powstania pierwszego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, które celebrowane były w Senacie RP w 2017 roku. Uroczystości zgromadziły rekordową liczbę blisko 40 przedstawicieli gniazd „Sokoła” z Polski i zagranicy. Dopełnieniem tych obchodów były okolicznościowe uchwały Sejmu i Senatu RP, które honorowały wkład „Sokoła” w odzyskanie przez Polskę niepodległości. Nie bez echa przeszła Gala 100-lecia Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce, która miała miejsce 27 kwietnia 2019 roku w Centrum Olimpijskim przy PKOl w Warszawie. Okolicznościowy znaczek wydany przez Pocztę Polską, wystawa przygotowana przez Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie oraz patronat Ministra Obrony Narodowej przyciągnęły liczne grono sympatyków sokolstwa oraz nie mniejszą liczbę gniazd. Największym osiągnięciem „Sokoła” jest jednak to, że idea ruchu sokolego jest dzisiaj w Polsce żywa i co najważniejsze potrzebna, o czym świadczą coraz liczniejsze szeregi druhów.

W obliczu nadchodzących zmian naszym najważniejszym zadaniem będzie dbałość o pamięć i dorobek organizacyjny TG „Sokół”, po to, aby czerpać mogli z niego wszyscy Polacy, zwłaszcza że w najbliższych latach może się okazać, że „Sokół” jest nam potrzebny bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.

„Sokół” pozostaje obecnie jedną z nielicznych organizacji, które łączą ludzi o różnych przekonaniach, gotowych bezinteresownie pracować dla Rzeczypospolitej i czyni to z powodzeniem od narodzin we Lwowie w 1867 roku. Dzieje się tak, ponieważ każdemu z naszych sokolich druhów towarzyszy głębokie przekonanie, że Polska bez sokolej tradycji, historii i wyznawanych przez nas wartości byłaby uboższa. Dzięki nim „Sokół” we współczesnej Polsce jest dzisiaj autentycznym wyrazicielem idei obywatelskiej odpowiedzialności, propagatorem sprawności fizycznej oraz troski o bezpieczną i wolną Ojczyznę. Nie mam żadnych wątpliwości, że to ludzie pozostają największą wartością naszej organizacji.

Minione 30 lat pokazało też, że historia TG „Sokół”, pomimo upływu półtora wieku od powstania, może inspirować, a postacie takie jak druh Jan Fazanowicz, lubiany i bardzo popularny przed II wojną światową naczelnik Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce, potrafią pasjonować i być drogowskazem dla współczesnych obywateli. Z takiego samego powodu w naszej publikacji znalazły się biogramy naszych zasłużonych sokołów, szczególnie aktywnych od 1989 roku, które, mamy nadzieję, w nie mniejszym stopniu zainspirują najmłodsze pokolenie Polaków.

Pragnę podziękować swoim poprzednikom, druhom Andrzejowi Boguckiemu i Zbigniewowi Okorskiemu, którzy przez lata dbali o rozwój ZTG „Sokół” w Polsce i sokolstwa polskiego na świecie. Wyrazy wdzięczności należą się także wszystkim naszym sokolim liderom, prezesom, naczelnikom i członkom zarządów gniazd, którzy pomimo licznych przeciwności swoją codzienną pracą rozwijali i rozwijają ideę sokolą, dbając o to, aby trwała i nigdy nie zginęła. Bez Was publikacja ta by nie powstała. To dzięki Wam „Sokół” żyje dla pomyślności Narodu Polskiego i Najjaśniejszej Rzeczypospolitej!

Damian Małecki
prezes ZTG „Sokół” w Polsce

Zostaw komentarz

komentarzy