Pielgrzymka Sokolstwa Polskiego do Kalwarii Zebrzydowskiej przełożona!

Zaplanowana na 23 maja 2020 r. pielgrzymka Sokolstwa Polskiego w związku z sytuacją epidemiologiczną i wprowadzonymi ograniczeniami została przełożona na rok 2021. Pielgrzymka odbędzie się najprawdopodobniej wiosną lub jesienią przyszłego roku.

Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej (Bazylika Mniejsza), zaliczona w 1999 r. do obiektów światowego dziedzictwa kultury UNESCO. Jest to drugie sanktuarium w Polsce po Jasnej Górze, odwiedzane każdego roku przez około 2 mln pielgrzymów z Polski i całego świata. Przed Mszą św. nastąpi wejście pocztów sztandarowych do Bazyliki.

W trakcie planowanej pielgrzymki z inicjatywy druh prof. Andrzeja Nowakowskiego z Rzeszowa, przy współudziale władz Kalwarii Zebrzydowskiej, odsłonięta zostanie tablica pamiątkowa poświęcona Władysławowi Niemczynowskiemu, założycielowi i przedwojennemu prezesowi TG „Sokół” w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Planowany jest także uroczysty pochód Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” wraz z plutonem honorowym uczniów miejscowego liceum o profilu wojskowym (szkoła pod pieczą MON). Pochód zabezpieczyć ma Policja i strażacy. Przemarsz przemierzy głównymi ulicami miasta (około 1,5 km ku centrum). Droga nazywana jest „serpentynką”. Zbudowali ją druhowie kalwaryjskiego gniazda TG „Sokół” w roku 1902 na 300-lecie fundacji klasztoru. Po czym ma nastąpić odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci Druha Władysława Niemczynowskiego. Fundatorem tablicy jest druh Andrzej Nowakowski.

Udział w uroczystościach zapowiedzieli parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, na czele z burmistrzem Kalwarii Zebrzydowskiej dr. hab. inż. Augustynem Ormanty oraz harcerze i uczniowie.

Obecnie trwają rozmowy władz Związku i druha Andrzeja Nowakowskiego z przedstawicielami Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w celu uzgodnienia nowego terminu uroczystości. Ostateczny termin będzie jednak znany dopiero na początku 2021 r.

Władysław Niemczynowski (1867-1952)

Druh Władysław Niemczynowski był i pozostaje jedną z najbardziej znamienitych postaci w całej ponad 400-letniej historii Nowego Zebrzydowa oraz współczesnej Kalwarii Zebrzydowskiej.

Był on w 1897 r. założycielem pierwszej państwowej szkoły stolarskiej w mieście, a rok później (w 1898 r.) założył gniazdo Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, będąc jego wieloletnim prezesem. W latach 1911-1912 zbudował obiekt sokoli, który do czasu jego rozbiórki w 1964 r. stał obok budynku biblioteki miejskiej (na obecnym parkingu i przystanku do komunikacji podmiejskiej). Podczas Wielkiej Wojny (1914-1918) walczył z zaborcami w szeregach Legionów Polskich, otrzymując stopień oficerski (kapitana).

W okresie Polski międzywojennej promował sport, działalność kulturalno-artystyczną, dając się poznać jako osoba dbająca o rozwój samorządu terytorialnego i gospodarczego (rzemieślniczego). Był jednym z inicjatorów corocznych targów meblowych, a także pełnił funkcje wiceburmistrza Kalwarii Zebrzydowskiej. W 1928 r. z jego inicjatywy ufundowano sztandar sokoli, który do dziś przechowany jest w Towarzystwie Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej. Na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych XX w. obok budynku „Sokoła”, który wówczas został rozbudowany i zmodernizowany powstało wielofunkcyjne boisko.

Zostaw komentarz

komentarzy