Po zjeździe Rady ZTG „Sokół” w Polsce!

W sobotę, 11 marca 2023 r. druhowie z całej Polski spotkali się na corocznym zjeździe delegatów gniazd sokolich. Na zjeździe podjęto szereg decyzji dotyczących przyszłości Związku, z których najważniejsza jest ta dotycząca XI Zlotu Sokolstwa Polskiego. Zlot zaplanowany został na 2025 rok w związku z 1000. rocznicą koronacji Bolesława Chrobrego.

Obrady Rady ZTG „Sokół” w Polsce rozpoczęły się o 11.15 w Knurowie i trwały do godz. 17.00. Poza zwyczajowym sprawozdaniem członków zarządu ZTG „Sokół” w Polsce, w tym prezesa Damiana Małeckiego, skarbnika Dawida Hawryluka, p.o. Komendanta Głównego PDS Adama Burdzego oraz naczelnik Katarzyny Brózdy, które zostały przyjęte jednogłośnie, podjęto szereg decyzji dotyczącej działalności „Sokoła” w najbliższych latach.

Najważniejszą z nich jest decyzja o organizacji ogólnopolskiego Zlotu Sokolstwa Polskiego w Brodnicy w 2025 r. Będzie to pierwsze takie wydarzenie od 19 lat (ostatni zlot odbył się w 2006 r.). Na zlocie nie zabraknie pokazów i wspólnych ćwiczeń gimnastycznych oraz wszystkich dyscyplin sportu uprawianych w gniazdach „Sokoła” w Polsce i na świecie. Zlot nawiązuje do wydarzenia sprzed 100 lat, kiedy w Poznaniu przy okazji Zlotu Dzielnicy Wielkopolskiej obchodzono 900. rocznicę koronacji Bolesława Chrobrego. W 2025 r. przypadać będzie 1000. rocznica, stąd zlot nosić będzie nazwę „chrobrowskiego” i nawiązywać do wydarzenia sprzed 100 lat. Ciężar organizacji wydarzenia wzięła na siebie druhna Katarzyna Brózda, naczelnik ZTG „Sokół” w Polsce oraz prezes gniazda z Brodnicy.

Od lewej druhowie: Jan Członkowski (Brwinów), Katarzyna Brózda (Brodnica) i Artur Woźniak (Gniewkowo)

Po okresie ograniczeń związanych z pandemią postanowiono wrócić do organizacji XX Międzynarodowych Mistrzostw Polski Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Tenisie Stołowym. Pierwotnie zmagania miały odbyć się na w Solecznikach na Wileńszczyźnie w 2020, ale ze względy na ograniczenia oraz zamknięcie granic zawodów nie można było zorganizować w kolejnych latach. Zawody miały być połączone z uroczystościami 30. rocznicy powstania polskiego „Sokoła” na Litwie. Po rozmowach z druhami z Litwy podjęto jednak wspólną decyzję o przeniesieniu organizacji do Polski. Zmagania zostaną przeprowadzone we wrześniu 2023 r., najprawdopodobniej w Brwinowie.

Od lewej druhowie: Jan Członkowski, Halina Cichocka-Nowak, druh z Warszawa II Radość, Michał Zduńczyk

Pozostałe uchwały dotyczyły organizacji ogólnopolskiego obozu Polowych Drużyn Sokoła, podpisania porozumienia o współpracy z Harcerstwem Rzeczypospolitej Polskiej oraz rozpoczęcia prac nad „Sokolim Słownikiem Biograficznym”. Poza tym podjęto decyzje o rozpoczęciu przygotowań do udziału w XVII Zlocie Sokolstwa w Pradze w 2024 r., a także ustanowiono nowe regulaminy Kapituły Zaszczytnej Odznaki Sokoła, obrad Rady ZTG „Sokół” i wiele innych, których efekty widoczne będą w najbliższych latach.

(dm)

Zostaw komentarz

komentarzy