Polskie Towarzystwo Gimnastyczne ?Sokół? w Stalowej Woli wróciło do życia!

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne ?Sokół? w Stalowej Woli zawiązało się w styczniu 2014 r. Inspiracją do założenia naszej organizacji było historyczne TG ?Sokół?, które działało od 1906 r. w Rozwadowie ? obecnie dzielnicy Stalowej Woli.

StalowaĆwiczenia Polowej Drużyny Sokoła ze Stalowej Woli

Wieloletnie starania

Po zakończeniu II wojny światowej władze PRL zakazały działalności ?Sokoła?, zdając sobie sprawę z wielkiej popularności, jaką cieszył się „Sokół” w społeczeństwie. Reaktywacja ?Sokoła? w Stalowej Woli była możliwa dopiero po 1989 r., jednak powiodła się dopiero za drugim razem ? pierwsza próba reaktywacji, która została podjęta jeszcze w latach 90-tych,nie udała się, pomimo zaangażowania kilku przedwojennych sokołów, obecnie już nieżyjących. Jednak praca tamtego grona nie poszła na marne, a część osób z tego środowiska znalazły się w komitecie organizacyjnym oraz ciałach statutowych obecnie funkcjonującego Towarzystwa.

logo stalowa wola

Siła charakteru, nowoczesny patriotyzm

Obecnie gniazdo ?Sokoła? w Stalowej Woli liczy kilkanaście osób i ciągle się rozwija. Podobnie jak w przypadku historycznego „Sokoła”, działalność w naszym gnieździe jest prowadzona w oparciu o zasady wynikające z nauki kościoła katolickiego i nowoczesnego patriotyzmu. Od druhów wymagany jest odpowiedni poziom sprawności fizycznej, siły charakteru, niezłomnego stosowania zasad moralnych i miłości Ojczyzny.

stalowa wola 1Ćwiczenia z udziałem „Sokoła” ze Stalowej Woli

Działania PTG ?Sokół? są ukierunkowane na szkolenia, które mają służyć skutecznej obronie Polski przed współczesnymi zagrożeniami takimi jak m.in. terroryzm, „Sokół” zabiega też o podniesienie potencjału obronnego Polski. Przykładem takich działań była konferencja i obóz szkoleniowy dotyczący zagrożenia terrorystycznego, która w kwietniu 2015 r. odbyła się w Stalowej Woli i Wólce Tanewskiej. Od dawna działa również Polowa Drużyna Sokoła, której członkowie uczestniczą w profesjonalnych zajęciach z zakresu szkolenia wojskowego.

Działalność stalowowolskiego „Sokoła” polega również na pomocy w organizacji obchodów świąt państwowych oraz patronowaniu inicjatywom społecznym służącym dobru wspólnemu.  Planowane jest utworzenie kolejnych sekcji związanych z działalnością w obszarze kultury i szkoleniem sportowym, a więc rozwinięcie działalności w obszarze pozamilitarnym.

Na koniec można napisać, że działalność „Sokoła” w Stalowej Woli przedstawia się coraz lepiej i nabiera odpowiedniego tempa. Nie mniej przed nami ciągle wiele pracy, a więc ? do lotu bracia Sokoły!

 

Andrzej Dorosz

Zostaw komentarz

komentarzy