Powstanie nowy sztandar Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce!

Od 25 lutego 2018 r. trwa zbiórka środków na nowy sztandar Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Do 18 lipca 2018 r. zebrano łącznie już 8616 zł! Zbiórkę wsparli druhowie z 29 gniazd, z Polski oraz zagranicy.

Sztandar Związku Polskich Gimnastycznych Towarzystw Sokolich w Austrii

Dawny sztandar

Do wybuchu II wojny światowej funkcję sztandaru związkowego (ZTG „Sokół” w Polsce) pełnił sztandar Związku Polskich Gimnastycznych Towarzystw Sokolich w Austrii., który był pierwszą i najstarszą organizacją związkową „Sokoła”. Na pierwszym sztandarze znajdowały się herby miast, w których działały gniazda „Sokoła” będące członkami Związku. Z czasem, kiedy gniazd powstawało coraz więcej, sukcesywnie dodawano nowe herby. Sztandar ten, widoczny powyżej, pełnił funkcję związkowego od zjednoczenia wszystkich organizacji sokolich z 3 zaborów w kwietniu 1919 r. aż do wybuchu wojny.

Najbardziej wzruszającym momentem w historii sztandaru był I Zlot Sokolstwa Polskiego po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, który odbył się w Warszawie w dniach 8-10 lipca 1921 r. Dla wielu, zwłaszcza starszych druhów, oficjalne wprowadzenie sztandaru podczas uroczystości, było najbardziej wzruszającym momentem w życiu. Pamiętano jak wiele trudów i poświęcenia za tym wydarzeniem stało. Pamiętano także o wszystkich tych, którzy tego zaszczytu nie dostąpili.

Po wybuchu II wojny światowej losy sztandaru pozostają nieznane. Wiadomo jedynie, że przetrwał i do 2012 r. znajdował się w rękach prywatnych. W tym samym roku przekazany został do Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, gdzie pozostaje do dziś.

Nowy sztandar

Decyzję o pozyskaniu nowego sztandaru podjęła Rada Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce pod koniec ubiegłego roku. Pozyskanie nowego sztandaru Związku znalazło się w 10. punkcie Programu ZTG „Sokół” w Polsce na lata 2018 – 2021. Z inicjatywą rozpoczęcia zbiórki środków na sztandar na początku lutego wyszedł druh Wojciech Zrayko, skarbnik ZTG „Sokół” w Polsce, który w krótkim czasie uzyskał wsparcie pozostałych członków Przewodnictwa i Zarządu Związku. Niewiele później z apelem do gniazd sokolich wystąpił druh Damian Małecki, prezes ZTG „Sokół” w Polsce.

Największym sukcesem zbiórki okazali się sami członkowie sokolich Towarzystw, którzy gremialnie wsparli zbiórkę, w związku z czym na poniższej liście znajdziecie imiona i nazwiska wielu z nich. Projekt sztandaru ma być gotowy do końca września 2018 r. Wielkością będzie zbliżony do poprzedniego i tak jak wcześniej znajdą się na nim herby miejscowości, w których obecnie działają gniazda TG „Sokół”. Koszt sztandaru wyniesie około 12-14 tys. zł. Osoby lub gniazda, które nie wsparły zbiórki mogą to uczynić wpłacając darowiznę na konto Związku. Brakujące środki planuje się pozyskać z Ministerstwa Obrony Narodowej. Okolicznościowe podziękowania zostaną darczyńcom wręczone w trakcie uroczystości poświęcenia sztandaru.

Możemy jednak już teraz powiedzieć, że tak jak przed laty, sztandar ze znakiem „Sokoła” zostanie wkrótce znowu uniesiony do góry!

Poszczególne gniazda wsparły zbiórkę kwotą:

Myszków 1400,00 zł

w tym:
1400,00 zł           Sebastian Jagusiak

Bytom 1 215,00 zł

w tym:
1 065,00 zł          Wojciech Zrayko

Leszno 1 116,00 zł

w tym:
281,00 zł              Damian Małecki
200,00 zł              Damian Szymczak
150,00 zł              Czesław Fedyk
100,00 zł              Halina Cichocka-Nowak
100,00 zł              Ewelina Massuyès
50,00 zł                Honorata Małecka
50,00 zł                Eryk Szymański
25,00 zł                Mirosław Kędziora
10,00 zł                Renata Babuszkiewicz

Strachocina 1 000,00 zł

w tym:
50,00 zł            Krzysztof Buczek
150,00 zł          Bartosz Daszyk
200,00 zł          Marian Daszyk
200,00 zł          Martyna Daszyk
100,00 zł          Przemysław Daszyk
50,00 zł            Radosław Daszyk
50,00 zł           Wiktoria Daszyk
50,00 zł           Marcin Galant
100,00 zł         Marek Hyleński
50,00 zł           Dariusz Kucaba

Szczecin 1 000,00 zł

w tym:
1 000,00 zł           Robert Bocheński

Brwinów 550,00 zł

Bukówiec Górny 400,00 zł

w tym:
400,00 zł                Grzegorz Mierzyński

Zakopane 350,00 zł

Kraków AGH 300,00 zł

w tym:
100,00 zł                Artur Blum
50,00 zł                  Tomasz Łata

Austria 200,00 zł

w tym:
200,00 zł                 Marzena i Lech Krawczyk

Bydgoszcz I 200,00 zł

w tym:
200,00 zł                  Robert Szamałek

Bydgoszcz II Fordon 200,00 zł

w tym:
200,00 zł                  Andrzej Bogucki

Perkowo 200,00 zł

w tym:
200,00 zł                  Jakub Dobrowolski

Stalowa Wola 200,00 zł

w tym:
100,00 zł                  Andrzej Dorosz
100,00 zł                  Bogusław Tofilski

Warszawa 200,00 zł

w tym:
200,00 zł                  Zbigniew Okorski

Sanok 160,00 zł

w tym:
50,00 zł                    Bronisław Kielar
10,00 zł                    Janusz Kaszycki

Katowice 150,00 zł

Rzeszów TG 150,00 zł

w tym:
100,00 zł                  Grzegorz Bielec

Kruszyn 120,00 zł

w tym:
60,00 zł                    Henryk Pieczka
60,00 zł                    Roman Szewczykowski

Tarnów 110,00 zł

w tym:
110,00 zł                  Mateusz Reczek

Gniewkowo 100,00 zł

Kraków PTG 100,00 zł

w tym:
100,00 zł                  Krystyna Kotarba

Mielec OTG 100,00 zł

w tym:
100,00 zł                  Stanisław Marek

Rzeszów PTG 100,00 zł

w tym:
100,00 zł                  Andrzej Nowakowski

Zgierz 100,00 zł

Dębica 50,00 zł

Oborniki 50,00 zł

w tym:
50,00 zł                    Krzysztof Piotrowski

Szamotuły 50,00 zł

Racibórz 30,00 zł

w tym:
30,00 zł                    Wojciech Nazarko

Lublin 10,00 zł

w tym:
10,00 zł                    Mateusz Rachwalik

Pozostali

50,00 zł                    Dawid Hawryluk
50,00 zł                    Jacek Starfczewski
5,00 zł                      Bartłomiej Jurkiewicz

Zostaw komentarz

komentarzy