Powstanie Warszawskie, godzina „W”!

 70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego ’44

Dziś, 1 sierpnia obchodzimy 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. O godz. 17:00 w całej Polsce zawyły syreny, zatrzymali się przechodnie, stanęły samochody. Upamiętniono po raz kolejny polskich Bohaterów poległych w swoim buncie przeciwko okupującym Warszawę, w czasie II wojny światowej, wojskom niemieckim.

Tadeusz Bór-Komorowski – komendant główny AK, Stanisław Jankowski -tzw. Delegat Rządu na Kraj, wicepremier Rządu Polskiego oraz grupa innych generałów, m.in. gen. Leopold Okulicki i gen. Antoni Chruściel podjęli decyzje o przeprowadzeniu 1 sierpnia 1944 r. o godzinie 17:00 akcji ?Burza?, opracowanej rok wcześniej przez gen. Stefana Roweckiego ps. ?Grot? , jeszcze przed aresztowaniem go przez Gestapo.

PW

63 dni chwały

Ogólny stan liczebny jednostek AK w Warszawie wynosił ok. 50 tys. zaprzysiężonych żołnierzy (mężczyzn i kobiet). Oprócz przeważających oddziałów Armii Krajowej w powstaniu brali udział również żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych i innych mniejszych jednostek. Niestety powstańcy byli słabo uzbrojeni. Przewaga wroga w tym aspekcie była wyraźna. Polacy mieli do dyspozycji bowiem niemal wyłącznie broń ręczną: pistolety, karabiny, ?koktajle Mołotowa?, granaty przeciwpancerne lub nieliczne granatniki przeciwpancerne. Brakowało w szczególności skutecznej broni przeciwpancernej. Skromne konspiracyjne zapasy broni i amunicji zostały poważnie uszczuplone jeszcze przed wybuchem powstania. Dla porównania Niemcy wyposażeni byli w broń ciężką (artyleria, czołgi i pojazdy pancerne) oraz posiadali bogato wyposażone w nowoczesne rodzaje broni. Na ich stanie uzbrojenia znajdowały się np. sześciolufowe moździerze rakietowe, działa samobieżne, moździerze kolejowe, czy miny samobieżne. Powstanie warszawskie trwało 63 dni, słabo uzbrojone oddziały powstańcze przez 2 miesiące prowadziły samotną walkę z przeważającymi siłami niemieckimi, zakończoną kapitulacją 3 października 1944. Straty po stronie polskiej były ogromne ? w owym czasie zginęło co najmniej 16 tysięcy żołnierzy i 200 tysięcy cywilnych mieszkańców stolicy. Straciliśmy wielu przedstawicieli naszej elity politycznej, która w znacznej części zamieszkiwała Warszawę. W odwecie po upadku powstania, Niemcy zrównali Warszawę z ziemią i dokonywali masowych egzekucji, mordując kolejnych tysiące Polaków.

W powstaniu warszawskim brali udział tak znani i wybitni Polacy jak: Krzysztof Kamil Baczyński, rotmistrz Witold Pilecki, Eugeniusz Lokajski, Roman Padlewski, Tadeusz Gajcy, Zofia Kossak Szczucka, Irena Kwiatkowska, czy żyjący do dziś aktorka Alina Janowska i prof. Witold Kieżun.

Wśród walczących znajdowały się również dzieci. Najbardziej znanym młodym bohaterem był dwunastoletni Witold Modelski, ps. ?Warszawiak? ? chłopiec, który zginął niecałe dwa miesiące przed swoimi 12. urodzinami. Był nie tylko najmłodszym powstańcem, ale i najmłodszym kawalerem Krzyża Virtuti Militari, który otrzymał za wyjątkową odwagę i poświęcenie.

Polacy, pamiętajmy o tym heroicznym czynie i ogromnym poświęceniu naszych rodaków!

druh Radosław Cecuła

TG „Sokół” Strachocina

Zostaw komentarz

komentarzy