Prawdopodobnie 8 grudnia 2013 r. kanonizowany zostanie Jan Paweł II – „Sokół” z Wadowic i Członek Honorowy Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce

W związku z uznaniem cudu niezbędnego do kanonizacji Jana Pawła II prezentujemy kalendarium sokole związane z Sokolstwem i Janem Pawłem II

 Ojciec Święty Jan Paweł II –  Członek Honorowy Związku Towarzystw Gimnastycznych ?Sokół? w Polsce

 

1930-1938 uczeń gimnazjum w Wadowicach Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II, ćwiczył gimnastykę w ?Sokole? pod kierunkiem prof. Czesława Panczakiewicza.

14 września 1933 r. Jego Świątobliwość Pius XI przyjął na audiencji Prezesa Związku Towarzystw Gimnastycznych ?Sokół? w Polsce hrabiego Adama Zamoyskiego. W piśmie z dnia 1 listopada 1933 r. nr 127732, Sekretarz Stanu Jego Eminencja Eugenio Kardynał Pacelli po powołaniu się na pismo Prezesa Adama Zamoyskiego do Stolicy Apostolskiej podniósł, że polscy sokoli ? na wezwanie Jego Świątobliwości do wiernych ? modlili się w świątyniach o wybawienie Rosjan od bolszewików, siewców wszelkiego zła. Jego Eminencja Eugenio Kardynał Pacelli przekazał udzielone przez Ojca Świętego Prezesowi Adamowi Zamoyskiemu i wszystkim sokołom Błogosławieństwo Apostolskie.

22 września 1993 r. grupa sokołów ze Stanów Zjednoczonych, z Prezydentem Związku Sokolstwa Polskiego w Ameryce (Polish Falcons of America), Lawrencem R. Wujcikowskim i jego żoną, Normą, wzięła udział w mszy świętej w letniej rezydencji Ojca Świętego w Castel Gandolfo. Jan Paweł II przekazał sokołom błogosławieństwo oraz przyjął z rąk Lawrence?a Wujcikowskiego, wręczony z okazji 15-lecia pontyfikatu dyplom i Złoty Krzyż Legii Honorowej Sokolstwa Polskiego w Ameryce.

27 sierpnia 1994 r. w Poznaniu, na zebraniu zarządów Dzielnicy Pomorskiej i Dzielnicy Wielkopolsko-Śląskiej Sokoli Pomorza wystąpili z wnioskiem napisania listu, do Jego Świątobliwości Jana Pawła II, z prośbą o błogosławieństwo dla sokolstwa. Wniosek został jednogłośnie przyjęty. Następnie ten wniosek przedstawiono w dniu 8.10.1994 r. w Gdańsku delegatom gniazd ZTG ?Sokół? w Polsce, podczas Zlotu Związku w 100 lecie TG ?Sokół? Gdańsk. Wniosek został przez sokolstwo jednogłośnie przyjęty w formie uchwały. List został wysłany do Watykanu. W odpowiedzi na list Związku Jego Świątobliwość Jan Paweł II własnoręcznie napisał życzenia i przekazał błogosławieństwo z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

10 grudnia 1994 r. Zarząd Związku Towarzystw Gimnastycznych ?Sokół? w Polsce przesyła Jego Świątobliwości Janowi Pawłowi II, Namiestnikowi Chrystusowemu ? najserdeczniejsze słowa synowskiego oddania i zapewnienia o wierności i modlitewnej pamięci oraz z pokorą prosi o Błogosławieństwo Apostolskie. Z okazji szesnastolecia Pontyfikatu Jego Świątobliwości, a także zbliżających się Świąt Bożego narodzenia Polscy Sokoli składają z głębi kochających serc płynące gratulacje oraz życzenia Łask Bożych i dobrego zdrowia na dalsze długie lata.

11 listopada 1995 r. Towarzystwo Gimnastyczne ?Sokół? w Zakopanem nadało Papieżowi Janowi Pawłowi II tytuł Prezesa Honorowego TG ?Sokół? w Zakopanem.

14 maja 1996 r. Towarzystwo Gimnastyczne ?Sokół? II Bydgoszcz ? Fordon Nadało Godność Członka Honorowego Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II.

30 czerwca 1996 r. przedstawiciele, Towarzystw Gimnastycznych ?Sokół? w Poznaniu i Zakopanem, Czesław Bernat i Stanisław Staszewski, przebywali na specjalnej audiencji w Watykanie, gdzie otrzymali błogosławieństwo Papieża Jana Pawła II dla wszystkich druhen i druhów Towarzystwa, ich rodzin i sympatyków. Sokoli podarowali Ojcu Świętemu Dar Ofiarny ? naczynie liturgiczne i statuetkę ?Sokoła?. Sokolstwo wydało pamiątkową pocztówkę.

11 stycznia 1997 r., w roku Jubileuszowym 130. lecia Sokolstwa Polskiego, w Inowrocławiu, na wniosek Andrzeja Boguckiego, Rada Związku Towarzystw Gimnastycznych ?Sokół? w Polsce Nadała Godność Członka Honorowego Związku Towarzystw Gimnastycznych ?Sokół? w Polsce Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Sekretariat ZTG ?Sokół? w Polsce w Bydgoszczy-Fordonie rozpoczął i zakończył z powodzeniem dyplomatyczną korespondencję z Nuncjuszem Apostolskim w Polsce Arcybiskupem Józefem Kowalczykiem a następnie z administracją watykańską.

15 maja 1997 r. Polskie Towarzystwo Gimnastyczne ?Sokół? w Wadowicach przyznało Godność Honorowego ?Sokoła? Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II.

5-6 czerwca 1997 r. odbył się Zjazd Sokolstwa Polskiego w Zakopanem podczas Pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski. 6 czerwca 1997 roku Zakon Rycerski Sokolstwa Polskiego ZTG ?Sokół? w Polsce w liczbie 31 sokołów, w szyku ze sztandarami i w czamarach wśród tłumu górali udali się pod Krokiew w Zakopanem na Mszę św. z papieżem. Pod Krzyżem na Giewoncie górale, a wśród nich sokoli, złożyli Hołd Papieżowi. Delegacja sokolstwa, w składzie Andrzej Bogucki i Henryk Kaczmarczyk, przekazała Dar drewnianą rzeźbę sokoła z hantlą nad mapą Polski z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej, bezpośrednio do Watykanu na ręce odpowiedzialnego dyrektora wraz z Dyplomem o nadaniu Członka Honorowego Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, który je przyjął.

19 sierpnia 1997 r. pismem z Watykanu wystawionym przez Sekretariat Stanu, Sekcja Pierwsza ? Sprawy Ogólne, podpisanym przez Mons. L. Sandri poinformowano, że Ojciec Święty Jan Paweł II przyjął decyzję Związku Towarzystw Gimnastycznych ?Sokół? w Polsce o nadaniu Członka Honorowego.

3 lipca 1998 r. podczas Zjazdu Rady Światowego Związku Sokolstwa w Koszycach na Słowacji, sokoli zrzeszeni w tej organizacji zaczęli nazywać Papieża Jana Pawła II ?Sokołem Świata?.

16 czerwca 1999 r. w Wadowicach, w czasie Pielgrzymki 5-17 czerwca do Polski, Ojciec Święty Jan Paweł II podczas spotkania z mieszkańcami swojego rodzinnego miasta, wyraził pięknie świadectwo swojej więzi z ?Sokołem?. Relacja ze spotkania transmitowana była na cały świat. Powiedział wtedy: ?Potem przeszedłem do gimnazjum, a z gimnazjum chodziło się do ?Sokoła? na gimnastykę. Chodziło się także do ?Sokoła? na przedstawienia?.

SOKÓŁ ŚWIATA

Pielgrzymka Papieża Jana Pawła II do Polski 5-17 czerwca 1999 r.

?Potem przeszedłem do gimnazjum, a z gimnazjum chodziło się

do ?Sokoła?, na gimnastykę. Chodziło się także do ?Sokoła? na

przedstawienia?.

Jan Paweł II, Wadowice, dn. 16.VI.1999 r.

W dniach 5-17 czerwca 1999 r. odbyła się Pielgrzymka Papieża Jana Pawła II, Członka Honorowego Związku Towarzystw Gimnastycznych ?Sokół? w Polsce, do Ojczyzny. Sokolstwo Polskie w całości uczestniczyło w Mszach św. i spotkaniach z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Sokolstwo Polskie uczestniczyło m.in. w spotkaniach następujących miejscowościach: Sopocie, Elblągu, Licheniu, Bydgoszczy, Toruniu, Ełku, Wigrach, Warszawie, Wadowicach, Krakowie i Starym Sączu. Do tych miejscowości zjeżdżali liczni sokoli w czamarach, nowych ubiorach sokolich ? furażerkach, ze sztandarami. Tak zadecydowała Rada ZTG ?Sokół? w Polsce. Chodziło o to aby jak najliczniej, wspólnie członkowie gniazd sokolich, mogli uczestniczyć w spotkaniach z Ojcem Świętym Janem Paweł II, chodziło też o to aby sokoli pielgrzymi mieli jak najbliżej do wybranych przez siebie miejscowości. Centralne spotkanie sokołów z Ojcem Świętym odbyło się w Bydgoszczy. Wśród 700 tysięcznego tłumu pielgrzymów na lotnisku w dn.

7 czerwca 1999 r. w Bydgoszczy sokolstwo szczególnie modliło się za pomordowanych Polaków. Hasłem Bydgoskiej Pielgrzymki Ojca Świętego było ?Męczennicy Świadkami Sprawiedliwości i Miłości?. W Bydgoszczy na spotkaniu z papieżem były władze Związku i Dzielnicy Pomorskiej oraz 3 gniazda bydgoskie, Bydgoszcz I, Bydgoszcz II B-F, Bydgoszcz III, Kruszyn, Koronowo, Inowrocław, Poznań, Bukówiec Górny ze sztandarem. Najważniejszym dla nas Sokołów momentem Pielgrzymki było spotkanie Papieża w Wadowicach. Od samego Papieża dowiedzieliśmy się, że był ?Sokołem?. Jest to dla nas sokołów wielka sprawa i duma, a zarazem zobowiązanie trwania i rozwijania idei sokolej tego naszego Zakonu Rycerskiego. W Wadowicach Papież m.in. powiedział ?Potem przeszedłem do gimnazjum, a z gimnazjum chodziło się do ?Sokoła?, na gimnastykę. Chodziło się także do ?Sokoła? na przedstawienia?. Wspaniałe świadectwo swojej przynależności do ?Sokoła? dał Ojciec Święty, nasz członek honorowy. Ale na koniec swojego przemówienia w Wadowicach w ostatnim zdaniu Papież zapytał: ?A wy jeszcze gracie teraz, macie teatr amatorski w ?Sokole?? Tam to było świetnie?. Trzeba przyznać, że niestety teatru amatorskiego na razie nie mamy. Ciężko nam odbudować zniszczoną organizację sokolą przez Niemców, Rosjan, Ukraińców oraz rodzimych komunistów. Ale nadzieją naszą i uciechą Ojcze Święty jest to, że od czasu do czasu sami organizujemy w gniazdach małe przedstawienia, szczególnie z udziałem sokoląt, jak np. w ?Sokole? w Fordonie, czy w Sokolni ?Sokoła? I w Bydgoszczy. Trzeba też zaznaczyć, że w rodzinnych Wadowicach gniazdo sokole też ożywiło swoją działalność po 1989 roku.

DLACZEGO BYDGOSZCZ JEST STACJĄ NOWYCH MĘCZENNIKÓW NA TRASIE WIZYTY APOSTOLSKIEJ JANA PAWŁA II W POLSCE W 1999 R.

Nowymi Męczennikami nazywa Papież Jana Paweł II w Liście Apostolskim ?Tertiomillennio adveniente? tych, którzy żyli Chrystusową prawdą w naszych czasach oddali życie za wiarę i ojczyznę. Nasze czasy to czasy II wojny światowej, to czasy totalitaryzmów końca XX w., które pochłonęły miliony ofiar, to męczennicy ostatnich lat. Bydgoszcz w swojej przeszło 650-letniej historii miała wielu męczenników, ale w tych ostatnich dziesiątkach lat było ich szczególnie wielu. Począwszy od tych pierwszych publicznie rozstrzeliwanych na Starym Rynku już 9 września 1939 r., poprzez  tysiące zamordowanych bydgoszczan w czasie II wojny światowej, a skończywszy na księdzu Jerzym Popiełuszce, który z kościoła Św. Polskich Braci Męczenników w tym mieście wyszedł na męczeńską śmierć. Są to często męczennicy nieznani, jak gdyby ?nieznani żołnierze? wielkiej sprawy Bożej. Papież upomina, że ich świadectwa życia nie powinny zostać zapomniane w Kościele. W czasach, gdy dotkliwie podważane są wartości moralne, godność życia, Papież w nowych męczennikach daje nowe konkretne przykłady wierności Bożemu Prawu w sytuacjach o wiele trudniejszych niż dziś, wskazując na nowych przewodników i orędowników przed Panem. Tych właśnie nieraz wielkich, ale zapomnianych, chcemy wspomnieć na wspólnej modlitwie z Janem Pawłem II w Bydgoszczy.

17 maja 2000 r. z okazji 80. rocznicy urodzin papieża, przedstawiciele Rady Odrodzenia Sokoła w Krakowie w czamarach, na czele z Konradem Firlejem, uczestniczyli w audiencji u Jana Pawła II w Watykanie i wręczyli okolicznościowy medal.

2003 r. z okazji 25. rocznicy Pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II, ZTG ?Sokół? w Polsce włączył się w obchody w Gniazdach Sokolich. Wysłano okolicznościowy Telegram.

2.04.2005 r. zmarł Ojciec Święty Jan Paweł II Wielki, Członek Honorowy Związku Towarzystw Gimnastycznych ?Sokół? w Polsce.

SOKÓŁ ŚWIATA OJCIEC ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II WIELKI  ODSZEDŁ NA WIECZNĄ WARTĘ DO BOGA NAJWYŻSZEGO

Wyrażamy wielki żal i smutek z odejścia z tego świata Ojca Świętego Jana Pawła II Wielkiego, „Sokoła Świata”, Członka Honorowego Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Jednocześnie radujemy się, że przekroczył progi Bramy Niebieskiej i został przyjęty przez Najwyższego Ojca i Boga Jedynego Wszechmogącego. Dziękujemy za miłość i dobroć oraz nauki, którymi nas obdarzył w swoim tak bardzo znaczącym dla całego świata Pontyfikacie. Sokolstwo Polskie jest wdzięczne za przyjaźń, którą nas otaczał. Pozostał nam płacz i łzy a zarazem nadzieja w Krzyżu i Zmartwychwstaniu. Pogrążeni w modlitwie i żałobie sokolej i narodowej sokoli w Polsce i na całym świecie. Rada Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce.

Vaticano-Bydgoszcz, dnia 2 kwietnia Roku Pańskiego 2005.

8.04.2005 r. 8 kwietnia 2005 roku., podczas uroczystości pogrzebowych Ojca Świętego Jana Pawła II Wielkiego na Placu św. Piotra w Watykanie, pośród tłumów przybyłych ludzi uczestniczyli liczni Sokoli z Polski z flagą Związku Towarzystw Gimnastycznych ?Sokół? w Polsce. Chorążym flagi była Teresa Kotzbach Wróbel. Żądaniem santo subito – „święty natychmiast” był zwrotem pojawiającym się na transparentach i wołaniem zgromadzonych osób w tym sokołów.

21.04.2005 r. Podziękowanie dla ZTG „Sokół” w Polsce za wyrazy duchowej jedności ze Stolicą Apostolską: Vatykan, Sekretariat Stanu, Mons. Gabriele Caccia Asesor napisał pismo N.20/S.V. z dnia 21.04.20005 r.  do Andrzeja Boguckiego: ?Szanowny Panie, Na ręce Pana przesyłam gorące pozdrowienia Członkom Związku Towarzystw Gimnastycznych ?Sokół? w Polsce za wyrazy duchowej jedności w dniach choroby Ojca Świętego Jana Pawła II, a szczególnie teraz, gdy opłakujemy Jego odejście z tego świata. [?]?.

18.05.2005 r. Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce wystawił dokument: L.dz. 288/2005/W, Świadectwo Świętości Do Procesu Beatyfikacyjnego i Kanonizacyjnego Ojca Świętego Jana Pawła II Wielkiego (1920-2005). Wysłano do: Jego Świątobliwości Ojca  Świętego Benedykta XVI, Vatican, J. E. Kardynała Camillo Ruini, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce Arcybiskupa ks. Józefa Kowalczyka, Prymasa Polski J.E. Ks. kard. Józefa Glempa, Ordynariusza Archidiecezji Gnieźnieńskiej Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego, J. E. Jana Tyrawy, Biskupa Diecezji Bydgoskiej.

Świadectwo Świętości Do Procesu Beatyfikacyjnego i Kanonizacyjnego Ojca Świętego Jana Pawła II Wielkiego (1920-2005)

Bydgoszcz-Fordon, dn. 18.05.2005 r. Ldz. 288/2005/W

Radujemy się wielce, że Jego Świątobliwość Ojciec Święty Benedykt XVI ogłosił światu 13 maja 2005 r. rozpoczęcie procesu beatyfikacji i kanonizacji ŚP Ojca Świętego Jana Pawła II Wielkiego. My sokoli, gorliwie modlimy się, o wstawiennictwo do Boga Wszechmogącego i Jedynego, aby proces beatyfikacji i kanonizacji zakończył się szybko i pomyślnie. Ojciec Święty Jan Paweł II Wielki, był w młodości członkiem naszej organizacji Towarzystwa Gimnastycznego ?Sokół? w Wadowicach. Nasza sokola organizacja i jej członkowie próbowała być zniszczona przez ustroje totalitarne hitleryzm i komunizm. Członkowie naszej organizacji, a w tym i druh Karol Wojtyła w latach 1939-1988 byli męczennikami naszego ?Sokoła?. Działalność ?Sokoła? została zabroniona. Wielu członków gniazd sokolich zostało zamordowanych w czasach obu reżymów. W tych trudnych latach 1939-1988 Karol Wojtyła i potem Ojciec Święty Jan Paweł II stał w obronie umęczonych narodów. Jest cudem, że po 1978 roku Polacy, Polska i inne ludy Europy są wolni dzięki Ojcu Świętemu Janowi  Pawłowi II. 50 lat niebytu naszej organizacji w oficjalnych strukturach, kiedy to sokoli byli w konspiracji, udało się ożywić w 1989 roku sokolstwo, które ciągle jest organizacją wychowawczą, patriotyczną i sportową, której fundamentem jest hasło ?Bóg ? Honor ? Ojczyzna?. Ojciec Święty Jan Paweł II jest członkiem honorowym gniazd Sokolich i Związku Towarzystw Gimnastycznych ?Sokół? w Polsce. My sokoli polscy, ok. 10 tysięcy członków, zrzeszeni w Światowym Związku Sokolstwa, w liczbie 250 tysięcy osób, nadaliśmy tytuł ?Sokoła Świata? Janowi Pawłowi II Należymy do tej grupy społecznej, która bardzo prosiła poprzez delegatów sokolich w Rzymie i w kraju w dniu pogrzebu o natychmiastowe ?Santo Subito?, (?Święty zaraz?). Ojciec Święty Jan Paweł II jest dla nas Wielkim i zmarł w opinii świętości męczennika za Wiarę.

Świadectwo Świętości Do Procesu Beatyfikacyjnego i Kanonizacyjnego Ojca Świętego Jana Pawła II Wielkiego (1920 -2005), Związek Towarzystw Gimnastycznych ?Sokół? w Polsce, Bydgoszcz ? Fordon, dn. 18.05.2005 r. W imieniu Zarządu ZTG ?Sokół? w Polsce podpisali : Andrzej Bogucki ? prezes, ks. Edmund Sikorski ? kapelan, Hanna Rogowska ? sekretarz generalny, Jerzy Boniecki ? naczelnik wyszkolenia sportowego. Wysłano do: Jego Świątobliwość Ojciec Święty Benedykt XVI, Vatican, J. E. Kardynał Camillo Ruini, Nuncjusz Apostolski w Polsce Arcybiskup ks. Józef Kowalczyk, Prymas Polski J.E. Ks. kard. Józef Glemp, Ordynariusz Archidiecezji Gnieźnieńskiej Arcybiskup Henryk Muszyński, J. E. Jan Tyrawa, Biskup Diecezji Bydgoskiej, Kapelan ZTG ?Sokół? w Polsce ks. prałat Edmund Sikorski. Opublikowano: [http://sokol.cinsp.prv.pl/], książka: Agnieszka Lepiarczyk, Ilona Grońska, ?Sokół? w Małopolsce w latach 1989 ? 2005, Kraków 2005, s. 93. O bliskości nas sokołów do Jana Pawła II dokumentowaliśmy i publikowaliśmy m.in. w opracowaniach: 1. Bogucki A., (pod red.), Związek Towarzystw Gimnastycznych ?Sokół? w Polsce 2002-2004, Bydgoszcz 2004, ss. 139, foto ss. XVII. Tam też obszerna bibliografia dotycząca całego Sokolstwa Polskiego. 2. Bogucki A., Sokoli na Pomorzu Nadwiślańskim w latach 1939-1988, Bydgoszcz 1996. 3. Pamiętnik IX. Zlotu Sokolstwa Polskiego Bydgoszcz 2000 w dniach 2-4.VI.2000 r. oraz udział Sokolstwa Polskiego w XIII. Wszechsokolskim Zlocie w Pradze w dn. 28.VI.-4.VII.2000 r., Bydgoszcz 2000. 4. SOKÓŁ POMORSKI ? kwartalnik Dzielnicy Pomorskiej ZTG ?Sokół? w Polsce, zał. w 1932 r. wznowiony ukazywał się regularnie w latach 1993-2003. Publikował artykuły także dotyczące sokolstwa w kraju i świecie. Od 1999 r. oficjalny organ ZTG ?Sokół? w Polsce.

7.02.2008 r. w Seminarium Duchownym w Bydgoszczy z inicjatywy Biskupa Jana Tyrawy zostało zorganizowane spotkanie dla mieszkańców miasta z ks. prałatem Sławomirem Oderem – postulatorem przewodu beatyfikacyjnego śp. Papieża Jana Pawła II Wielkiego. Według słów postulatora, było to pierwsze w Polsce tego typu spotkanie. Przybyło około 200 osób, tyle ile mogła pomieścić aula. Wśród nich byli też członkowie Sokolstwa Polskiego. Postulator, ks. prałat, mówił o życiu i dniach ostatnich Ojca Świętego, Jego twórczości, niezwykłej osobowości i duchowości. Potem wyczerpująco odpowiadał na pytania biskupa i uczestników spotkania na temat istoty i przebiegu procesu beatyfikacyjnego. Andrzej Bogucki przypomniał, że Związek Towarzystw Gimnastycznych ?Sokół? w Polsce nadał Członkostwo Honorowe Janowi Pawłowi II Wielkiemu, który także był członkiem organizacji sokolej, to po Jego śmierci sporządzono Świadectwo Świętości i  wniosek o beatyfikację z dokładnym uzasadnieniem i przesłano do Watykanu jeszcze zanim nowy papież oficjalnie wszczął proces i zanim wyznaczył postulatora. Andrzej Bogucki publicznie zapytał, czy te materiały znalazły się w dokumentacji procesu. Odpowiedź była jednoznaczna: Tak! Ks. prałat Sławomir Oder powiedział, że zna to sokole Świadectwo, przypomina je sobie i że je czytał oraz dołączył do dokumentów procesowych.

Proces beatyfikacyjny Jana Pawła II Wielkiego rozpoczął się właściwie żądaniem santo subito – „święty natychmiast”, który był zwrotem pojawiającym się na transparentach zgromadzonych osób podczas uroczystości pogrzebowych papieża Jana Pawła II na Placu św. Piotra w Watykanie 8 kwietnia 2005 roku. Pośród tłumów byli Sokoli z Polski z flagą Związku Towarzystw Gimnastycznych ?Sokół? w Polsce.

13 maja 2005 r. papież Benedykt XVI skorzystał z przysługującego mu uprawnienia i ogłosił, że nie widzi przeszkód, aby proces beatyfikacyjny Jana Pawła II rozpoczął się natychmiast. Formalnie proces rozpoczął się 28 czerwca 2005, kiedy zaprzysiężeni zostali członkowie trybunału beatyfikacyjnego. Postulatorem procesu został polski ksiądz Sławomir Oder.

23 marca 2007 r. trybunał diecezjalny badający tajemnicę uzdrowienia jednej z francuskich zakonnic ? Marie Simon-Pierre ? za wstawiennictwem papieża Polaka potwierdził fakt zaistnienia cudu. Po niespodziewanym uzdrowieniu, o które na modlitwie prosiły za wstawiennictwem zmarłego papieża członkinie jej zgromadzenia, powróciła do pracy w szpitalu dziecięcym. Przy okazji podania tej wiadomości ks. Sławomir Oder poinformował, że istnieje kilkaset świadectw dotyczących uzdrowienia za wstawiennictwem Jana Pawła II. Trybunał beatyfikacyjny jest na etapie przygotowywania kolejnych procesów dotyczących cudów.

2 kwietnia 2007 r.  miało miejsce oficjalne zamknięcie diecezjalnej fazy procesu beatyfikacyjnego w Bazylice św. Jana na Lateranie w obecności wikariusza generalnego Rzymu, kardynała Camillo Ruiniego.

16 listopada 2009 r. w watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych odbyło się posiedzenie komisji kardynałów w sprawie beatyfikacji Jana Pawła II. Obrady komisji zakończyło głosowanie, w którym podjęto decyzję o skierowaniu do Benedykta XVI prośby o wyniesienie polskiego papieża na ołtarze. Do całkowitego zakończenia procesu beatyfikacyjnego potrzebne jest promulgowanie – zatwierdzenie przez papieża Benedykta XVI dekretów: o heroiczności cnót Jana Pawła II i o uznaniu cudu przypisywanego jego wstawiennictwu.

19 grudnia 2009 r. papież Benedykt XVI podpisał dekret o uznaniu heroiczności cnót Jana Pawła II, który zamknął zasadniczą część jego procesu beatyfikacyjnego. Jednocześnie rozpoczęło się dochodzenie dotyczące cudu uzdrowienia przypisywanego wstawiennictwu polskiego papieża: niewytłumaczalnego z medycznego punktu widzenia nagłego ustąpienia objawów zaawansowanej choroby Parkinsona u francuskiej zakonnicy Marie Simon-Pierre Normand.

12 stycznia 2011 r. komisja Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych zaaprobowała cud za wstawiennictwem Jana Pawła II mający polegać na uzdrowieniu francuskiej zakonnicy. Zgodnie z konstytucją apostolską Jana Pawła II Divinus perfectionis Magister z 1983 r. ustalającą nowe zasady postępowania kanonizacyjnego orzeczenie Kongregacji zostanie przedstawione papieżowi, który jedynie ma prawo decydować o kościelnym kulcie publicznym Sług Bożych.

14 stycznia 2011 r. Papież Benedykt XVI podpisał dekret o cudzie, wyznaczył na dzień 1 maja 2011 beatyfikację papieża Jana Pawła II, której dokonał osobiście w Watykanie na placu św. Piotra.

1 maja 2011 r.  nastąpiła beatyfikacja Jana Pawła II podczas uroczystej Mszy Świętej na placu św. Piotra w Rzymie. Nabożeństwo prowadził papież Benedykt XVI, uroczystą mszę koncelebrowało kilka tysięcy kardynałów, arcybiskupów i biskupów z całego świata oraz przedstawiciele krajów, monarchii, prezydenci, premierzy rządów. Liczba wiernych uczestniczących w nabożeństwie jest szacowana na 1,5 mln osób, w tym trzysta tysięcy Polaków. W tej doniosłej uroczystości uczestniczyli też sokoli. Relikwiarz zawierający krew papieża wniosła francuska zakonnica Marie Simon-Pierre Normand, uzdrowiona przez błogosławionego.

5 lipca 2013 r. Floribeth Mora Diaz z Kostaryki, której uzdrowienie z tętniaka mózgu zostało uznane przez Papieża Franciszka za cud przypisywany wstawiennictwu Jana Pawła II, według lekarzy jej stan był beznadziejny. Papież Franciszek uznał cud potrzebny do kanonizacji bł. Jana Pawła II. Zostanie kanonizowany wraz z Papieżem Janem XXIII.

Andrzej Bogucki ? Centrum Informacji Naukowej Sokolstwa Polskiego

Zostaw komentarz

komentarzy