Prezes „Sokoła” z Winnipeg w Kanadzie odznaczony przez Prezydenta Andrzeja Dudę!

Druh Marian Jaworski, prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Winnipeg w Kanadzie, został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej nadanym mu przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Ceremonia wręczenia odznaczenia odbyła się podczas krakowskich obchodów Święta Konstytucji 3 Maja na historycznym placu Matejki w Krakowie.

Druh Marian Jaworski odbiera gratulacje od Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika

Kilkadziesiąt lat dla Polski

Druh Marian Jaworski od 2000 r. pełni nieprzerwanie funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Winnipeg. Prowadzony przez druha Jaworskiego „Sokół” z Winnipeg jest najstarszą i największą organizacją polonijną w Manitobie.  Gniazdo może się pochwalić organizacją polskiego festiwalu (Dni Sokoła – Polish Fest) w środkowej Kanadzie, który odbywa się w Winnipeg. W 2010 r. z inicjatywy druha Mariana powstał młodzieżowy Klub Sokoła, który szczyci się swoją działalnością w środowisku polonijnym, jak również krzewieniem polskiej kultury w Manitobie. Historyczna siedziba Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Winnipeg mieści się przy 717 Manitoba Avenue. Gniazdo z Winnipeg jest też najdłużej działającym polskim gniazdem „Sokoła” na świecie (w tym roku obchodziło 112 lat nieprzerwanej działalności).

Wicepremier Jarosław Gowin przekazuje legitymację Orderu wraz z gratulacjami

Na falach radia

Jednym z największych sukcesów Mariana Jaworskiego jest przejęcie administracji i prowadzenia Audycji Radio Polonia na falach CKJS w Manitobie w 2014 r., dzięki czemu możemy w dalszym ciągu możemy słuchać głosu polskiego na preriach Kanady. Audycje Radia Polonia docierają do całej Polonii.

Dni Sokoła – powitanie ambasadora

W ramach stowarzyszenia działają: Zespół Pieśni i Tańca Sokół, który uczestniczył w Światowym Festiwalu Zespołów Polonijnych w Rzeszowie, Szkoła Taneczna Sokół, która uczestniczyła w Młodzieżowym Festiwalu Zespołów Polonijnych w Iwoniczu Zdrój, Młodzieżowy Klub Sokoła, Młodzieżowy Klub Sportowy, biblioteka itp. W latach 2010-2014  Marian Jaworski pełnił funkcję Wiceprezesa Kongresu Polonii Kanadyjskiej na środkową Kanadę.

Tańce rytmiczne grupy dzieci z Winnipeg

„Sokół” Winnipeg kontynuuje rozwój kultury polskiej i języka polskiego w Manitobie. Obecnie „Sokół” w Winnipeg jest najprężniej działającą organizacją w środkowej Kanadzie. Warto podkreślić, że druh Jaworski, tak jak wielu innych naszych działaczy, pracuje dla PTG „Sokół” Winnipeg bezinteresownie. Za swoją wcześniejszą działalność Marian Jaworski został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w 2010 r. Dzisiaj z rąk Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika i wicepremiera Jarosława Gowina odebrał Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej przyznany mu za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury, za kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży. W obchodach udział wzięli przedstawiciele władz ZTG „Sokół” w Polsce na czele z prezesem Damianem Małeckim oraz prezesem honorowym Zbigniewem Okorskim, a także wiceprezes Związku druh Tomasz Stańko oraz druh Piotr Mazur.

„Sokół” w Winnipeg

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Winnipeg zostało założone 3 grudnia 1906 r. Pierwsza polonijna organizacja na preriach kanadyjskich powstała z inicjatywy braci Sielskich – Stanisława, Kazimierza i Stefana pochodzących z Krakowa. Prezesem pierwszego sokolego gniazda został nauczyciel galicyjski, gorący patriota Julian Nowacki. Dzięki jego staraniom w 1914 r. powstał świecki organ prasowy „Polski Tygodnik CZAS” (obecnie „Czas-Związkowiec”).

Po zwiększeniu liczby członków do 100 czynnych Druhów, w 1914 roku „Sokół” przeniósł się do własnej siedziby przy ulicach Manitoba i Parr. Do dziś dnia siedziba „Sokoła” mieści się przy 717 Manitoba Avenue w historycznym budynku z 1928 r., do którego w 1964 r. dobudowano większe pomieszczenia z salami i scenami, służące do zebrań, spotkań, występów artystycznych i bingo, z którego utrzymuje się organizacja.

Własne zespoły

Od 1914 roku nieprzerwanie działa Chór Sokoła. Później powstały Zespół Pieśni i Tańca Sokół, Szkoła Tańca Sokół i polska biblioteka. Polonijna piłka nożna jest nierozerwalnie związana z „Sokołem” – drużyna piłkarska Sokół Winnipeg składająca się z zawodników polskiego pochodzenia ma na swoim koncie tytuł mistrza Manitoby.

W okresie międzywojennym nastały trudne czasy recesji gospodarczej i zatrzymał się przypływ dalszych Polaków na kanadyjskie prerie, ale „Sokół” ofiarnie prowadził zajęcia oświatowe i pedagogiczne, charytatywne i kulturalne. Powstają specjalne grupy sportowe żeńska i męska, harcerska i wojskowa.

Piłkarska drużyna „Sokoła”

Spod Monte Cassino i Tobruku

W roku 1946 zaczęli napływać do Kanady polscy emigranci wojenni, bohaterowie spod Monte Cassino i piasków Tobruku. „Sokół” bardzo gościnnie przywitał ich w swoim gronie z czego spora liczba zasiliła potem szeregi „Sokoła”. Powiększył się Chór Orła Białego działający przy „Sokole”, powstała nowa grupa taneczna i artystyczna. Chór pod dyrekcją Eustachego Radiana świetnie się rozwijał i przygotowywał na wzięcie udziału w wielu uroczystościach i jubileuszach.

Z myślą o przyszłości

Założono również fundusz stypendialny „Sokola” dla dzieci i wnuków członków Sokoła. Ten wysiłek Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Winnipeg, jest drogowskazem dla innych organizacji i całej Polonii w Kanadzie. Od 1973 r. „Sokół” brał udział w wielokulturowym festiwalu Folklorama – polski pawilon Kraków był coroczną atrakcją Folkloramy przez ponad 30 lat.

Folklorama

Od 2008 r. „Sokół” organizuje cieszący się dużym zainteresowaniem Polonii i mieszkańców Winnipeg festyn „Dni Sokoła – Polish Fest”, którego inicjatorem i założycielem jest obecny prezes druh Marian Jaworski. Na festiwalu tym prezentowana jest polska kultura, śpiew, taniec, zwyczaje, kuchnia. Do udziału w festynie zapraszani są goście z innych grup etnicznych, którzy pokazują swój dorobek. Od 2014 r. „Sokół” Winnipeg prowadzi audycję Radio Polonia na falach CKJS w Manitobie.

Najlepsi w Manitobie

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół Winnipeg” to najprężniej działająca organizacja polonijna w Manitobie. W odróżnieniu od innych organizacji „Sokół” przeżywa renesans młodzieży. Aktywna, zaangażowana, wykształcona – zasila szeregi organizacji, jest wybierana do zarządu. Zespół Pieśni i tańca Sokół – to kolebka polskości w Winnipeg, młodzież uczestnicząca w zespole i organizacji kultywuje tradycje i obyczaje polskie.

 

Szczególne podziękowania kierujemy do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie za pomoc w przygotowaniach oraz przesłane zdjęcia z ceremonii odznaczeń.

Zostaw komentarz

komentarzy