Program ogólnopolskich obchodów 150. rocznicy powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”

Uroczystości zaplanowane w związku ze 150-leciem powstania Sokolstwa Polskiego zapowiadają się wyjątkowo uroczyście. Program obchodów przewiduje uchwałę okolicznościową Sejmu i Senatu, okolicznościową wystawę, konferencję naukową na UJ, a także zlot Polowych Drużyn Sokolich i pielgrzymkę Sokolstwa Polskiego na Jasną Górę. Jubileusz zainaugurowała prezentacja monety okolicznościowej wybitej przez Narodowy Bank Polski, która odbyła się 1 lutego w Rzeszowie. 150 lat „Sokoła” druhowie świętować będą pod hasłem „Czołem Ojczyźnie Szponem Wrogowi”!

Moneta okolicznościowa NBP

1 lutego w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie odbyła się prezentacja monety okolicznościowej wybitej z okazji 150. rocznicy powstania Towarzystwa Gimnastycznego ?Sokół? wydanej przez Narodowy Bank Polski. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele ?Sokoła? z całego kraju. Srebrna dziesięciozłotówka upamiętniająca 150. rocznicę powstania Towarzystwa Gimnastycznego ?Sokół? jest dostępna we wszystkich oddziałach NBP od 27 stycznia. Moneta została uroczyście zaprezentowana podczas uroczystości przygotowanej wspólnie przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Rzeszowie i Muzeum Okręgowe w Rzeszowie. Okolicznościowy wykład na temat historii TG ?Sokół? wygłosiła dr Agnieszka Mirkiewicz z Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Sejm 

Uchwałę okolicznościową upamiętniającą 150. rocznicę powstania pierwszego gniazda we Lwowie upamiętni Sejm oraz Senat. Projekt uchwały trafił do Sejmu za pośrednictwem posła Bartłomieja Wróblewskiego z Poznania.

PROJEKT UCHWAŁY

SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

w sprawie uczczenia 150. rocznicy powstania Towarzystwa Gimnastycznego ?Sokół?

Towarzystwo Gimnastyczne ?Sokół?, założone dnia 7 lutego 1867 r. we Lwowie, jest najstarszą polską organizacją sportowo-wychowawczą.

Ideę stwarzyszenia wyraża hasło ?w zdrowym ciele zdrowy duch?. Towarzystwo przyczyniło się do rozwoju nowoczesnej kultury fizycznej i polskiego sportu. Podczas ?II Zlotu Sokoła? we Lwowie14 lipca 1894 rozegrano pierwszy mecz piłkarski na ziemiach polskich. Sokolstwo odegrało również istotną rolę w powstaniu harcerstwa polskiego, które zyskało z jego  strony wsparcie kadrowe, organizacyjne i materialne.

Od początku propagowanie przez ?Sokołów? tężyzny fizycznej szło w parze z działalnością niepodległościową, co znalazło potwierdzenie w powszechnym udziale druhów ?Sokoła? w Legionach Polskich, Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera, innych jednostkach zbrojnych, a także w powstaniu wielkopolskim w 1918 r. oraz powstaniach śląskich 1919-1921.

Przez 150 lat z ?Sokołem? związało się wielu najwybitniejszych Polaków, m.in. Roman Dmowski, gen. Józef Haller, czy Wojciech Korfanty. Członkami honorowymi ?Sokoła? byli Ignacy Jan Paderewski i Jan Paweł II.

Po II wojnie władze komunistyczne wielokrotnie odmawiały rejestracji stowarzyszenia, dlatego organizacja działała poza granicami Polski. Działalność w kraju wznowiła zaraz po upadku komunizmu w 1989 r. Tak jak dawniej działacze sokoli przyczyniają się do szerzenia patriotyzmu oraz postaw patriotycznych i obywatelskich wśród kolejnych pokoleń Polaków prowadząc działalność sportową, kulturalną oraz proobronną w Polsce i za granicą.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przekonany o istotnym znaczeniu Towarzystwa Gimnastycznego ?Sokół? składa hołd i wyraża szacunek wszystkim działaczom Sokolstwa Polskiego, którzy na przestrzeni 150. lat swoją wytrwałą pracą przyczyniali się do wychowania wielu pokoleń polskiej młodzieży, kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych, a także odzyskania i utrwalania niepodległości Polski.

Uchwałę podobnej treści przygotowuje prof. Jan Żaryn, który wniesie projekt pod obrady Senatu.

Senat i Pałac Prezydencki

Na 20 kwietnia 2017 r. zaplanowana została ceremonia odznaczeń najbardziej zasłużonych działaczy sokolich. Wręczenia orderów i odznaczeń dokona Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Tego samego dnia w Senacie odbędzie się otwarcie wystawy okolicznościowej poświęconej historii TG „Sokół”, która przygotowana została przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie oraz Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Lesznie. Ceremonię w Senacie zakończy konferencja pt. „150 lat Sokolstwa Polskiego” z udziałem przedstawicieli 70 gniazd sokolich działających w Polsce i za granicą oraz zaproszonych gości.

Hasło Jubileuszu 150-lecia Sokolstwa 

Zlot Polowych Drużyn Sokolich

Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Lublinie będzie organizatorem pierwszego od 1989 r. ogólnopolskiego zlotu Polowych Drużyn Sokolich i Sekcji Strzeleckich. Zlot rozpocznie się 15 czerwca w czwartek (Boże Ciało) i zakończy w niedzielę 18 czerwca. Będzie to największe tego typu wydarzenie w historii „Sokoła” od upadku komunizmu. Udział w zlocie już zapowiedziało wiele działających przy gniazdach Polowych Drużyn oraz sekcji strzeleckich.

Jasna Góra

Poprzez uroczystą pielgrzymkę do Częstochowy Sokolstwo Polskie pragnie wyrazić wdzięczność za 150 lat owocnej służby Polsce. Druhowie na Jasnej Górze przebywać będą w dniach 29-30 września. Zlot rozpocznie akademia rocznicowa, a zakończy uroczysta Msza św. 30 września o 14.00. Pielgrzymkę przygotowuje kapelan Sokolstwa Polskiego ks. Marcin Kostka.

Konferencja na Uniwersytecie Jagiellońskim

Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Towarzystwa Gimnastyczne ?Sokół? organizują w dniach 15-17 listopada 2017 r. konferencję naukową ?Bogu i Ojczyźnie. Rola i znaczenie organizacji kombatanckich i paramilitarnych w funkcjonowaniu państwa”.

Konferencja będzie miała wymiar historyczny jak i współczesnych, związany z aktualnymi zagadnieniami bezpieczeństwa państwa i partycypacji w nim komponentu organizacji paramilitarnych. Dodać należy, że spotkanie będzie miało charakter szerszy od czysto naukowej konferencji. Organizatorzy planują poprzedzenie konferencji debatą ekspercką z udziałem weteranów misji pokojowych i stabilizacyjnych, w których brało udział Wojsko Polskie na przełomie XX i XXI wieku. Ma ona dać odpowiedź odnośnie sytuacji i problemów weteranów konfliktów zbrojnych i międzynarodowych misji wojskowych w XXI wieku. W trakcie konferencji zaplanowano uroczystą kolację.

Damian Małecki

 

Zostaw komentarz

komentarzy