PTG „Sokół 1893” Mielec wyróżnione!

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół 1893” w Mielcu 4 października br. podczas spotkania władz Mielca z organizacjami pozarządowymi zostało nagrodzone statuetką Prometeusza.

Prometeusz to nagroda przyznawana corocznie przez Mielecką Radę Działalności Pożytku Publicznego dla organizacji pozarządowych za działania podejmowane na rzecz Miasta Mielca i jego mieszkańców. Wyróżnienie może otrzymać organizacja, która w ostatnim roku współpracowała z samorządem lokalnym, pozyskiwała środki zewnętrzne z różnych źródeł na cele statutowe organizacji, z zaangażowaniem i w ustalonym terminie wykonywała zobowiązania i organizowała współpracę z różnymi instytucjami.

Na zaproszenie Prezydenta Miasta Mielca i Mieleckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 4 października w Hotelu „ISKIERKA” odbyło się spotkanie integrujące środowisko pozarządowe z udziałem stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Mielecka Rada Pożytku Publicznego składająca się z przedstawicieli Rady Miejskiej, Prezydenta i organizacji pozarządowych postanowiła wyróżnić w tym roku statuetką Prometeusza Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół 1893”w Mielcu.

Pani Agata Ćwięka Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych UM powiedziała: (…)”Pragniemy dzisiaj w sposób wyjątkowy podziękować osobom pracującym społecznie, z poczuciem misji oraz dużą dozą energii, a jednej organizacji wręczyć statuetkę Prometeusza. Postać jego symbolizuje miłość i poświecenie dla ludzi, bezinteresowną szlachetność”(…). Statuetkę Prometeusza z rąk prezydenta Mielca Jacka Wiśniewskiego i przewodniczącego MRDPP Marka Zalotyńskiego odebrał prezes PTG „Sokół 1893” w Mielcu Zbigniew Bochenek wraz z wiceprezes Emilia Żola Śmist.

Wyróżnienie jest nagrodą dla wszystkich pracujących społecznie w „Sokole”. W prezentacji dotyczącej działalności mieleckiego „Sokoła” przedstawionej przez druhnę Emilię Żolę-Smist pokazane zostały najważniejsze formy pracy na rzecz społeczeństwa – przede wszystkim krzewienie sportu, promowanie kultury, wychowanie młodego pokolenia w duchu patriotyzmu i pracę na rzecz seniorów. Uroczystość uświetnił występ artystyczny grupy wokalno- instrumentalnej „Sokoliki” prowadzonej w PTG „Sokół 1893” przez Jolantę Dudzik oraz Kaliny Rokosz jednej z pierwszych członkiń tej grupy.

Emilia Żola-SmistZostaw komentarz

komentarzy