Rodacy Bohaterom – „Sokół” Bohaterom!

Gniazda „Sokoła” w Lesznie oraz Stalowej Woli wzięły udział w akcji niesienia pomocy rodakom na dawnych Kresach Rzeczpospolitej. W trakcie zbiórek zorganizowanych w Lesznie i Stalowej Woli udało się zebrać szereg produktów, które trafią do polskich kombatantów.

Produkty zebrane w Stalowej Woli

Rodacy Bohaterom

Akcja zbiórki żywności o długim terminie spożycia odbyła się w „Sokole” na początku grudnia. Corocznie zbiórka organizowana jest przez Stowarzyszenie Odra-Niemen, które jest głównym koordynatorem wydarzenia. Akcje organizowane są pod hasłem „Rodacy Bohaterom” i mają na celu dostarczenie artykułów pierwszej potrzeby  polskim Kombatantom na Kresach Wschodnich.

Zebrane dary trafią do Polaków na Kresach

W zeszłym roku udało się zebrać i zawieźć na Kresy ponad 50 ton darów, które trafiły do kombatantów i potrzebujących Polaków na Wschodzie. Działacze z Leszna i Stalowej Woli wzięli udział w akcji po raz pierwszy. Zbiórkę w Lesznie koordynowali druhowie Polowej Drużyny Sokoła, pod kierownictwem komendanta Marka Kasperskiego. W Stalowej Woli w akcję zaangażowało się całe gniazdo, które do zbiórki zmotywował Związek Oficerów Rezerwy RP zrzeszający wszystkich dowódców organizacji proobronnych w mieście. Zbiórka potrwa do 31 stycznia 2017 r.

DM

Zostaw komentarz

komentarzy