Skandal w Gminie Garbów – Wójt zablokował imprezę organizowaną przez TG „Sokół” w Lublinie!

Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ w Lublinie miało być współorganizatorem Festynu Ziemi Garbowskiej 2013 r. Jednak jak informuje zarząd stowarzyszenia „Wspólnota Garbowska”, festyn który miał być poświęcony 330. rocznicy  Odsieczy Wiedeńskiej 1683 r. nie odbędzie się! Umowa, która została przedstawiona organizatorom, wykluczała udział TG „Sokół”. Z programu festynu, mającego się odbyć 15 września, miały zniknąć sokole atrakcje sportowe! W tej sytuacji organizatorzy zostali zmuszeni do odwołania imprezy.

 

Przypomnijmy, że festyn miał odbywać się pod hasłem Sport! Rekreacja! Patriotyzm!

Redakcja portalu SokolstwoPolskie.pl wyraża głębokie oburzenie i solidaryzuje się z lubelskim „Sokołem”!

Lublin na stron e

Poniżej treść oświadczenia stowarzyszenia „Wspólnota Garbowska” dot. Festymu:

OŚWIADCZENIE

Zarządu Stowarzyszenia ?Wspólnota Garbowska?

w sprawie Festynu Ziemi Garbowskiej 2013

 Z przykrością informujemy, że sportowo-rekreacyjny Festyn Ziemi Garbowskiej 2013, organizowany w tym roku dla uczczenia zwycięskiej Odsieczy Wiedeńskiej 1683 r., pod hasłem ? Sport! Rekreacja! Patriotyzm! ? zaplanowany na dzień 15 września br. nie odbędzie się. Powodem tej godnej pożałowania sytuacji jest uparta, godząca w wolność i aktywność obywatelską, nie mająca żadnej wiarygodnej podstawy prawnej, decyzja wójta gminy Garbów Kazimierza Firleja, która wykluczyła z programu Festynu konkurencje sportowe przygotowane przez Towarzystwo Gimnastyczne ?Sokół? w Lublinie współorganizatora i główny filar Festynu.

Ta wyjątkowo perfidna, bezprzykładna w dziejach samorządu gminy Garbów, decyzja znalazła wyraz w postaci pozornej zgody na przeprowadzenie Festynu, pod warunkiem przyjęcia umowy wykluczającej w pierwszej wersji ogólnie konkurencje sportowe, w tym Bieg Garbowski 2013, a w drugiej, nieco złagodzonej, sokole atrakcje sportowe ? zjazd linowy nad boiskiem tzw. tyrolski, ściana wspinaczkowa (wszystko pod asekuracją), strzelnica pneumatyczna i paintballowa, nisko zawieszona lina nad rzeką Kurówką ? identyczne jak w poprzednich trzech latach, kiedy to wójt Firlej nie zgłaszał do nich żadnych zastrzeżeń, a organizatorzy brali na siebie odpowiedzialność za porządek i bezpieczeństwo Festynu.

W odpowiedzi na ten mataczący projekt umowy wykluczający udział Towarzystwa Gimnastycznego ?Sokół? ? przypomnijmy, że organizacji powstałej w 1867 r. we Lwowie, o nieocenionych zasługach dla Ojczyzny, zrzeszającej w swoich szeregach takich ludzi jak Andrzej Małkowski założyciel polskiego harcerstwa, gen. Józef Haller, komendant II Brygady Legionów i Błękitnej Armii, jeden z dowódców Bitwy Warszawskiej 1920 r., młody Karol Wojtyła, późniejszy papież, Józef Nakonieczny z Garbowa, trzykrotny poseł do Dumy Państwowej, Stanisław Moskalewski, pierwszy wojewoda lubelski II Rzeczypospolitej, parafianin garbowski pochowany na starym cmentarzu i jego brat Feliks, prezes lubelskiego ?Sokoła?, Zygmunt Broniewski z Garbowa, przedostatni komendant  główny NSZ ? Zarząd Stowarzyszenia ?Wspólnota Garbowska? przedłożył do podpisania projekt umowy, w sprawie udostępnienia terenu i budynku starej Szkoły na potrzeby Festynu, oparty na treści i warunkach umów z ostatnich trzech lat. Wójt Kazimierz Firlej odmówił podpisania umowy przygotowanej przez Zarząd ?Wspólnoty Garbowskiej?, które dawały możliwość organizacji zajęć sportowych przez Towarzystwo Gimnastyczne ?Sokół? wzorem poprzednich Festynów Ziemi Garbowskiej. Odmowa możliwości przeprowadzenia festynu z głównymi atrakcjami sportowymi, które realizuje Towarzystwo Gimnastyczne ?Sokół?, uniemożliwia przeprowadzenie całej imprezy mającej charakter sportowo-rekreacyjny, głęboko uraża organizatorów, zubaża życie społeczno-sportowe i patriotyczne mieszkańców Ziemi Garbowskiej, szczególnie zaś młodzieży.

Decyzja ta jest przejawem niczym nieuzasadnionego dławienia wolności obywatelskiej mieszkańców Gminy Garbów przez wójta Firleja, zawłaszczania instytucji dobra publicznego jaką stanowi gmina, dyskryminacji części jej mieszkańców i podatników zarazem, kolejnym dowodem na bolszewizację lokalnego życia społecznego. Poprzez takie postępowanie wprowadza on godne napiętnowania ograniczenia form działalności podejmowanych przez osoby zaangażowane w rozwój lokalnej społeczności.

Stowarzyszenie ?Wspólnota Garbowska? nie spotkało się z podobnym stanowiskiem władz gminnych przy organizacji festynów na przestrzeni ostatnich lat. Obecna sytuacja wskazuje, że w sprawie Festynu Ziemi Garbowskiej 2013 r. wójt podjął decyzję uznaniową, typowo woluntarystyczną, bez żadnej podstawy prawnej, wysoce szkodliwą społecznie.

Przerzucanie odpowiedzialności przez wójta Kazimierza Firleja za decyzję podjętą w tej sprawie na Stowarzyszenie ?Wspólnota Garbowska? jest skandaliczną próbą odwrócenia uwagi od prawdy, że w sposób wyjątkowo perfidny uniemożliwił on swoimi warunkami przeprowadzenie gotowego już festynu sportowo-rekreacyjno-patriotycznego, z udziałem Towarzystwa Gimnastycznego ?Sokół?, dla przypomnienia i uczczenia 330. rocznicy znakomitej Wiktorii Wiedeńskiej 1683 r., wielkiej chwały polskiego oręża.

Zablokowanie programu przygotowanego festynu odbieramy jako przejaw zwalczania niezależnego organizowania się przez mieszkańców gminy oraz wyraz niechęci do sportowo-patriotycznej organizacji jaką jest Towarzystwo Gimnastyczne ?Sokół? i reaktywowane po dziesiątkach lat przerwy jego garbowskie gniazdo. To z pewnością nie jest przypadek, że na Dożynki Gminno-Parafialne 25 sierpnia 2013 r. po raz pierwszy od kilku lat nie został zaproszony radny Rady Powiatu w Lublinie, wybrany w samorządowych wyborach przez  mieszkańców gmin Garbów i Jastków, będący jednocześnie prezesem garbowskiego gniazda ?Sokoła?. To ciąg dalszy politycznych szykan, braku kultury i profesjonalizmu w życiu publicznym, o których wielokrotnie informowaliśmy społeczność Ziemi Garbowskiej.

Oświadczamy, że tego typu totalitaryzujące działania organu wykonawczego gminy nie zniechęcają nas do dalszej aktywności społecznej, a wprost przeciwnie, umacniają nas w przeświadczeniu, że obraliśmy prawidłowy kierunek.

Decyzję wójta Kazimierza Firleja, który chce kontrolować co wolno a czego nie wolno na festynie organizowanym przez mieszkańców, chociaż wcześniej przez kilka lat nie interesował się tym, odbieramy jako przejaw myślenia postkomunistycznego, które niestety wciąż jest obecne w praktyce rządzenia gminy Garbów stanowiącej naszą małą Ojczyznę, dobro wspólne nas wszystkich, niezależnie od wewnętrznej różnorodności, która jest bogactwem, a nie zaś wrogiem i przedmiotem zwalczania.

Mamy nadzieję, że tego typu incydent już nigdy się nie powtórzy w przyszłości.

 

Zarząd Stowarzyszenia

?Wspólnota Garbowska?

Garbów, 10 września 2013 r.

 

Źródło:

naszgarbow.pl

Zostaw komentarz

komentarzy