„Sokół” w Lesznie jako pierwszy odpowiada na apel i organizuje szkolenia z obsługi broni!

W związku z agresją Rosji na Ukrainę w najbliższy czwartek, 3 marca 2022 r. w siedzibie TG „Sokół” w Lesznie zorganizowane zostaną szkolenia podstawowe z obsługi broni. W ćwiczeniach będą mogli wziąć udział wszyscy zainteresowani, przede wszystkim mieszkańcy Leszna. Szkolenia będą nieodpłatne. Instruktorami będą druhowie Kamil Klimaszewski, komendant Polowej Drużyny Sokoła Leszno oraz Ryszard Kosowski, sześciokrotny uczestnik misji zagranicznych, m.in. w Iraku i Afganistanie.

Druh Kamil Klimaszewski – od 2014 roku należy do Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Lesznie oraz działającej przy stowarzyszeniu Polowej Drużyny Sokoła. Brał udział w szkoleniu leszczyńskich harcerzy, członków organizacji proobronnych i mieszkańców Leszna. Swoją działalność o charakterze proobronnym i paramilitarnym rozpoczął w 2007 r. między innymi w ZHP, pełniąc funkcje szkoleniowe, organizacyjne i dowódcze. Obecnie jest członkiem pionu specjalnościowego ZHP w 1 Szczepie Ziemi Mikstackiej im. Powstańców Wielkopolskich. W 2018 r. wstąpił do Wojsk Obrony Terytorialnej. Obecnie jest żołnierzem rezerwy Wojska Polskiego w 125. Batalionie Lekkiej Piechoty w Lesznie, w jednostce pełni funkcję nieetatowego instruktora z zakresu szkolenia podstawowego. W 2018 r. otrzymał wyróżnienie od dowódcy 125. Batalionu Lekkiej Piechoty ppłk. Dariusza Wyrzykowskiego w postaci listu gratulacyjnego za uzyskanie wysokich wyników w trakcie szkolenia podstawowego oraz rzetelne wykonywanie zadań służbowych. Druh Kamil wielokrotnie brał udział w zawodach strzeleckich organizowanych przez leszczyńskiego „Sokoła”, zarówno jako współorganizator jak i zawodnik. Zajął m.in. II miejsce w IV Turnieju Strzeleckim o Puchar Żołnierzy Wyklętych. Ukończył także kurs spadochronowy wraz z odbytymi skokami na spadochronie. Do 2021 r. służył w Policji w stopniu sierżanta.

Druh Ryszard Kosowski – żołnierz zawodowy w latach 2000-2016. Absolwent szkoły podoficerskiej w Węgorzewie na kierunku rozpoznanie artyleryjskie, specjalność dalmierzysta. Uczestnik misji wojskowych w Iraku (2x), Afganistanie i Kosowie (2x) oraz ćwiczeń w Bośni i Hercegowinie. W wojsku pełnił funkcje dowódcy drużyny zmechanizowanej, dowódcy drużyny rozpoznawczej, samodzielnej grupy bojowej oraz instruktora cyklu szkolenia ogniowego w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. Obecnie starszy sierżant w stanie spoczynku. Jego zainteresowania to nurkowanie (posiada kurs nurkowy P-1, specjalizacje: nawigacja, nocne nurkowanie, suchy skafander), survival, militaria i kowalstwo.

Zostaw komentarz

komentarzy