„Sokół” w Lesznie ma swój sztandar!

W niedzielę 27 stycznia 2019 r. w leszczyńskim ratuszu odbyły się uroczystości związane z nadaniem sztandaru TG „Sokół” w Lesznie. W uroczystościach w Lesznie udział wzięli przedstawiciele gniazd sokolich z Gniewkowa, Warszawy, Bydgoszczy, Perkowa, Bukówca Górnego, Brwinowa, Radomska, Obornik, Katowic i Rzeszowa. Były to największe tego typu uroczystości sokole od reaktywowania gniazda w 2011 r.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Sokol-Leszno-1.jpg
Okolicznościowe zdjęcie uczestników uroczystości

Uroczystości w ratuszu poprzedziła uroczysta Msza św. odprawiona przez ks. dziekana Jana Majchrzaka z Bazyliki Mniejszej pw. św. Mikołaja. Nabożeństwo koncelebrował ks. Jarosław Tylewicz, którego dziadkowie byli członkami „Sokoła” przed wojną. Po nabożeństwie nastąpiło przejście pocztów sztandarowych i delegacji na Rynek w Lesznie. W ratuszu miejskim gości przywitał Polonez Wojciecha Kilara w wykonaniu Tomasza Biberstajna.

Następnie wszystkich zgromadzonych powitała druhna Agnieszka Łukanus. Wśród zaproszonych gości znaleźli się wiceprezydent Miasta Leszna Piotr Jóźwiak, poseł Jan Dziedziczak, kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego Zenon Jóźwiak, główni fundatorzy sztandaru – rodzina Opatrny-Janusz, przewodniczący Światowego Związku Żołnierzy AK – oddział w Lesznie Marek Goryniak, przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej Miasta Leszna druhowie Emil Majorek i Damian Gołembski, prezes Fundacji im. Huberta Mądrego Łukasz Przybyłka, prezes Ligi Obrony Kraju w Lesznie Stanisław Andrzejewski, prezeska Związku Sybiraków oddział w Lesznie Janina Tonicka, a także radna Rady Miejskiej Leszna Bernardyna Kaźmierczak, harcerze z 15 Specjalnej Drużyny Harcerskiej im. 62 Kompanii Specjalnej Commando z druhem Sławomirem Durką oraz przedstawiciele leszczyńskich instytucji, organizacji i stowarzyszeń.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Sztandar-1-1024x706.jpg
Druhna Agnieszka Łukanus, prowadząca uroczystości

Jako pierwszy głos zabrał prezes TG „Sokół” w Lesznie druh Damian Małecki, który przedstawił współczesną historię gniazda, jego działalność i osiągnięcia w ciągu minionych lat. Jako najważniejsze wymienił działalność sportową i turystyczną, kulturalną i proobronną. Ta ostatnia wydała ze swojego grona 3 żołnierzy zawodowych (Adam Czader w maju 2019 r. odbierze patent oficerski), funkcjonariusza Policji, funkcjonariusza Służby Więziennej i 4 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej (druhowie Ziemowit Ćwikliński i Kamil Klimaszewski ukończyli szkolenie z wyróżnieniem). W dalszej kolejności wymienił najbardziej zaangażowanych na rzecz gniazda druhów. Wśród nich znaleźli się: Danuta i Zygmunt Sołtysikowie, którzy działają w TG „Sokół” od samego początku, a także nie mniej zasłużeni Halina Cichocka-Nowak, Damian Szymczak, Rafał Guciński, Dariusz Przybylski, Andrzej Kotlarski i Agnieszka Łukanus.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Sztandar-2-1024x683.jpg

Poczet sztandarowy utworzyli: Dariusz Przybylski (chorąży), Halina Cichocka-Nowak oraz Danuta Sołtysik

Jako kolejna głos zabrała Ewa Szymańska, która mówiła o przedwojennej działalności sokolic w Lesznie i regionie. Natomiast historię powstawania sokolego sztandaru przedstawił druh Rafał Guciński. Na zakończenie akademii zebrani mogli usłyszeć utwory m.in. Chopina w znakomitym wykonaniu Tomasza Biberstajna. W trakcie uroczystości można było obejrzeć wystawę zdjęć i pamiątek sokolich przygotowaną przez Andrzeja Kotlarskiego oraz Ewę Szymańską. Całość zakończył okolicznościowy bankiet.

(dm)

Zostaw komentarz

komentarzy