Sokole radio, czyli Radio Polonia Winnipeg w Kanadzie

Wspierany przez społeczność polonijną program Radio Polonia nadawany jest z rozgłośni CKJS 810 AM nieprzerwanie od 1975 roku. Od 2014 r. z inicjatywy druha prezesa Mariana Jaworskiego, aby kontynuować nadawanie głosu polskiego na preriach kanady, administrację nad radiem przejęło Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Winnipeg.

Druh Irek Lemans (pierwszy z prawej), wieloletni prowadzący program

Sekcja Polska stacji radiowej CKJS – Radio Polonia założonego w 1975 roku jest częścią wielokulturowej stacji radiowej CKJS nadającej na częstotliwości 810 am. Celem programu jest podtrzymanie języka polskiego, informowanie o bieżących i ważnych sprawach w polonijnej społeczności, promocja polskiej kultury i dorobku wielu pokoleń Polaków w Manitobie i Kanadzie. Programy są przygotowywane dla dojrzałego słuchacza poprzez audycje tematyczne, które obejmują:

➢ wywiady
➢ lokalne wydarzenia (kulturalne i inne)
➢ upamiętnienie wydarzeń historycznych
➢ politykę
➢ ogłoszenia polonijne
➢ polską muzykę
➢ ponadto raz w miesiącu nadaje młodzieżowa audycja pt. „Half na pół”

Działalność Radia Polonia w stacji CKJS, założonego przez byłego żołnierza Armii Krajowej Kazimierza Stańczykowskiego, rozpoczęła się w marcu 1975 roku, kiedy to zabrzmiał polski głos w eterze na fali 810 AM stacji CKJS. Radio Polonia to spadkobierca pierwszego programu radiowego w języku polskim w Ameryce Północnej zapoczątkowanego i nadawanego ze stacji CKSB w St. Boniface od 1954 roku przez członków Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Koło nr 13. Pierwszym dyrektorem polskiego programu był ks. Franciszek Wołoszyk, który wspólnie ze Stanisławem Kmieciem, byłym lotnikiem RAF-u Dywizjonu 300, prowadzili program „Polski Głos w Manitobie” współtworzony przez entuzjastów i pionierów radiowych, takich jak znani w środowisku polonijnym ks. Edmund Chart, Halina Garlicka, Józef Machalski i Stanisław Mrotek.

Polskie radio w Manitobie to inicjatywa zapoczątkowana przez weteranów II wojny światowej, jedna z bardzo niewielu możliwości dotarcia Polaka do polskiego słowa. Radio Polonia przez lata informuje słuchaczy o wydarzeniach lokalnych w Manitobie, w naszym miejscu zamieszkania i za granicą w Polsce. Przedstawia kalejdoskop postaci zasłużonych dla naszej polskiej społeczności, kultury, historii i nauki. To podróże radiowe w czasie i przestrzeni, wywiady i reportaże, audycje o dziedzictwie historycznym i kulturowym Polski, relacje z obchodów świąt, rocznic, upamiętnianie wydarzeń.

Przez ostatnie 24 lata, zupełnie społecznie, druhowie z Winnipeg kontynuują tradycję poprzedników, takich jak m.in. były powstaniec warszawski i żołnierz AK Stefan Baliński. Audycje są przygotowywane i nadawane zawsze w języku polskim.

Od 1996 roku niezmiennie prowadzącym, redaktorem i producentem programów jest druh Irek Lemans, długoletni członek „Sokoła” Winnipeg, do którego w 2008 r. dołączyła druhna Sabina Giełwanowska-Lemans, dziennikarka Radia Znad Wilii w Wilnie na Litwie. W czasie tych 24 lat nie obyło się bez wyjazdów na warsztaty dziennikarskie do Polski, setek nieprzespanych nocy, niezliczonej ilości godzin oderwanych od rodziny i pracy zawodowej. To ofiarność zespołu, który przez lata tworzył i w dalszym ciągu tworzy Radio Polonia. To także grupa wspaniałej polskiej młodzieży z „Sokoła” Winnipeg, która z entuzjazmem podjęła się kontynuacji radiowych tradycji i co miesiąc prowadzi swój program pt.”Half na pół”.

Marian Jaworski

Zostaw komentarz

komentarzy