Sokole Święto Wojska Polskiego w Bydgoszczy!

Święto Wojska Polskiego ? święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, uczciło 15 sierpnia 2016 r. Towarzystwo Gimnastyczne ?Sokół? II Bydgoszcz ? Fordon im. gen. Józefa Hallera.


Pomnik_Żołnierza_Grudziądz_w_mundurze_hallerczykaPomnik Żołnierza w Grudziądzu ?Nie Zginęła i Nigdy Nie Zginie?

Hallerczycy, dowborczycy

W całym szumie informacyjnym w mediach, trwającym już co najmniej 10 lat, zapomina się o wszystkich głównych dowódcach i żołnierzach walczących o niepodległość Rzeczpospolitej. Poprzez podziały polityczne, nienawiść polityków różnych partii i ugrupowań, reprezentujących swoje ?jedynie słuszne prawdy?, dzieli się niebezpiecznie Polaków. Nie jest to nic nowego. W przeszłości w II RP najważniejsi byli weterani piłsudczycy, nie liczyli się hallerczycy, dowborczycy, powstańcy wielkopolscy, czy śląscy i in.

Właściwi, niewłaściwi

W PRL najważniejsi byli uczestnicy walk od Lenino do Berlina, natomiast żołnierze gen. Sikorskiego, gen. Andersa, gen. Maczka jak i ich dowódcy nie zasłużyli na uznanie, do tego grona zaliczyć możemy również żołnierzy niezłomnych. Natomiast obecnie, w III RP pomiatani są żołnierze ludowego Wojska Polskiego, którzy całością tworzyli i przeszli do szeregów Wojska Polskiego III RP, łącznie z całym dowództwem. W szeregach ludowego Wojska Polskiego służyło od 1944 do 1989 przeszło 10 mln żołnierzy z polskich rodzin, wielu z nich jest do dziś doskonałymi, dowódcami, żołnierzami, oficerami i rezerwistami.

Bydgoskie obchody

Sokoli fordońscy, jak co roku, obchodzą samodzielnie to narodowe Święto, które powinno łączyć wszystkich Polaków. Niestety, partyjniactwo i demagogia stosowana przez różnej maści politykierów próbuje podzielić Polaków nawet w takim, wydawałoby się, ważnym temacie jak polskie Wojsko Polskie, w którego szeregach służą synowie rodzin Rzeczpospolitej. Haniebnie dzieli się kombatantów i weteranów, podobnie jak w PRL, na właściwych i niewłaściwych. Nie wolno zapominać o tym, że wszyscy w/w żołnierze, weterani i kombatanci byli i są Polakami. Przypomnę wszystkim odpowiedzialnym za przyszłe losy Polski, tym będących w koalicji rządzącej, jak i tym uprawiającym politykę jako opozycja parlamentarna i pozaparlamentarna, że każdego żołnierza należy uszanować. Szeregowy żołnierz, podoficer, chorąży czy oficer nie są politykami. Podobne dzielenie żołnierzy weteranów i kombatantów może się źle skończyć dla naszej Ojczyzny. Zawsze trzeba patrzeć w przyszłość, na wspólną, nie partyjną przyszłość polskiego narodu i obywateli polskich. Odpowiedzialność za przyszłość Polski leży w rękach nas wszystkich Polaków.

Uroczyste obchody

Sokoli fordońscy 15 sierpnia 2016 r. o godz. 12.00 uczestniczyli we Mszy Św., która odbyła się w Bydgoskim Sacré-Coeur, kościele parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy, której proboszczem jest ks. prałat dr Roman Kneblewski. Po nabożeństwie sokoli fordońscy zapalili znicze i złożyli kwiaty przed pamiątkową tablicą gen. Józefa Hallera przy ul. Toruńskiej 30. Następnie w Restauracji Ogniem i Mieczem, przy obiedzie odbyło się spotkanie sokołów, których powitał prezes gniazda. Na początku spotkania prezes Andrzej Bogucki odczytał poniższe życzenia z okazji Święta Wojska Polskiego, przesłane z Gdańska przez prezes PZW Związku Żołnierzy Wojska Polskiego kmdr. rez. dr. Ryszarda Czarnoty. Warto nadmienić, że w skład ZŻWP wchodzi koło nr 10 Niebieskie Berety.

?Szanowne Koleżanki i Koledzy. Z okazji Święta Wojska Polskiego składam Wam Koleżanki i Koledzy, życzenia zdrowia, pomyślności oraz satysfakcji z wykonywanych obowiązków. Święto Wojska Polskiego to także nasze święto, nas, rezerwistów i weteranów WP. Służyliśmy z pełnym oddaniem naszej ukochanej Ojczyźnie. W aktualnej sytuacji musimy pokazać naszą jedność, zorganizowanie i zdecydowanie oraz postawę godną żołnierzy WP. Żołnierzem jest się do śmierci. Dlatego nie możemy pozwolić komukolwiek by nas obrażano i poniżano. Zasługujemy na szacunek za całe nasze życie oddane służbie Polsce. Polska była jest i będzie Ojczyzną kolejnych pokoleń, które ją wyzwoliły, a następnie podnosiły ze zgliszcz wojennych i tych którzy dzisiaj tworzą nową epokę. My trwaliśmy zawsze wierni Ojczyźnie tak kiedyś, jak i dziś, bo taka jest żołnierska powinność. Służyliśmy tej Ojczyźnie, w jakiej przyszło nam żyć. To nie my decydowaliśmy o jej losach. Nie jedliśmy Ojczyźnianego chleba za darmo. Nasze związkowe credo: Nie ważne jakiej Polsce służyłeś tylko jak jej służysz.

W historii nie ma tylko białych i czarnych kolorów. Wojsko Polskie zawsze trwało przy barwach biało-czerwonych. Wojsko było jest i będzie częścią narodu i temu narodowi będzie służy. Nie można na nowo pisać historii. Historia jest jedna i opisuje przeszłość. Tą przeszłość należy szanować. Jak powiedział Marszałek Józef Piłsudski „Ten kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani prawa do przyszłości”. Nie jesteśmy organizacją roszczeniową, chcielibyśmy jednak aby nas szanowano, chociażby za to co zrobiliśmy przez całe nasze dorosłe życie, służąc wiernie Polsce, naszej wspólnej Ojczyźnie. Podnieśmy zatem dumnie nasze głowy do góry, bo już nieraz pokazaliśmy Polsce, że jesteśmy jej warci. Jeszcze raz życzę Wam Koleżanki i Koledzy wszystkiego najlepszego z okazji Święta Wojska Polskiego. Życzenia z tej okazji przesłaliśmy do wszystkich dowódców Jednostek Wojskowych z którymi współpracowaliśmy? – Prezes PZW ZŻWP kmdr rez.dr Ryszard Czarnota.

Sokoli wkład w niepodległość

Następnie głosy zajmowali członkowie gniazda i zostały przypomniane przez sokołów Romana Krężela i Annę Rutkowską druhowie „Sokoła” walczący o niepodległość Polski. Przedstawiony został biogram generałów Józefa i Stanisława Hallerów, zarys bitwy nad Niemnem 1920 r., w której uczestniczyło wielu Wielkopolan.

Pomnik Żołnierza Polskiego

Prezes Andrzej Bogucki przypomniał niezwykłe dzieje Pomnika Żołnierza Polskiego w Grudziądzu, zwanego również Pomnikiem Niepodległości. Dzieje tego pomnika są niezwykle bogate. Pomnik jest bardzo wyrazisty. To piękny i jedyny swego rodzaju ?Pomnik Żołnierza Polskiego, uosabiającego Wolność i Niepodległość?. Na cokole tego pomnika stoi chorąży ze sztandarem narodowym, żołnierz w mundurze hallerczyka. Doskonale widać jego umundurowanie, pas z ładownicami, karabin, a nawet ułożenie onuc na wzór francuski. Potwierdza to w swoich badaniach historycznych wybitna regionalistka pani Karola Skowrońska, która od 1991 r. jest przewodniczącą zarządu Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej, nawiązującej do tradycji przedwojennego Centrum Wyszkolenia Kawalerii. Z jej inicjatywy w Grudziądzu organizowane są doroczne Zjazdy Kawalerzystów II RP. Wchodziła w skład komitetu odbudowy Pomnika Żołnierza Polskiego, budowy Pomnika Katyńskiego i Pomnika ułana z dziewczyną oraz do inicjatorów odsłonięcia kolejnych tablic pamiątkowych w Grudziądzu. Otrzymała honorowe członkostwo dziewięciu pułków kawalerii II RP i ? jako jedyna kobieta ? tytuł Honorowego Rotmistrza.

Andrzej Bogucki

Zostaw komentarz

komentarzy