Sokoli pamiętają o Wołyniu

70. rocznica rzezi dokonanej na Polakach na Wołyniu i w Małopolsce wschodniej, której ofiarą padło wielu członków TG „Sokół”

W kościele Św. Trójcy w Bydgoszczy 7.07.2013 r. z licznie zgromadzonymi mieszkańcami miasta, odbyły się uroczystości pamięci w 70. rocznicę rzezi dokonanej na Polakach na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. W uroczystej Mszy Św., z pocztami sztandarowymi Związku Sybiraków i Stronnictwa Pracy, modlili się bydgoszczanie wywodzący się z polskich Kresów południowo-wschodnich oraz przedstawiciele bydgoskich organizacji patriotycznych. W uroczystościach uczestniczyli też sokoli. Towarzystwo Gimnastyczne ?Sokół? II Bydgoszcz ? Fordon im. gen. Józefa Hallera reprezentowali Urszula i Andrzej Boguccy. Związek Towarzystw Gimnastycznych ?Sokół? w Polsce reprezentował Henryk Pieczka, zarazem prezes Towarzystwa Gimnastycznego ?Sokół? w Kruszynie. Po Mszy Św. odbyło się spotkanie gości, przedstawicieli delegacji patriotycznych, ludzi kultury i mediów.Organizatorem uroczystości było Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich na czele z prezeską Danutą Śliwińską. Eucharystii przewodniczył ks. prałat Bronisław Kaczmarek, a o rzezi wołyńskiej wspominała Danuta Śliwińska. Proboszcz, ks. prał. Bronisław Kaczmarek min. przypomniał o misji Kościoła katolickiego, którą jest głoszenie pokoju i przebaczenia. Zacytował wypowiedziane na lwowskim hipodromie słowa Jana Pawła II Wielkiego, do tysięcy wiernych, zgromadzonych na mszy świętej 26 czerwca 2001 r.: „Czas już oderwać się od bolesnej przeszłości! Chrześcijanie obydwu narodów muszą iść razem w imię jednego Chrystusa, ku jednemu Ojcu, prowadzeni przez tego samego Ducha, który jest źródłem i zasadą jedności?. Koncelebransem Mszy św. był ks. prał. Władysław Mielcarek Członek Honorowy Dzielnicy Kujawsko Pomorskiej ZTG ?Sokół? w Polsce. W uroczystej Mszy Świętej brały udział liczni goście i organizacje patriotyczne, przedstawiciele Miejskiego Komitetu Pamięci Narodowej na czele z Wojciechem Sobolewskim. Związek Sybiraków na czele z prezesem Mirosławem Myślińskim, ZHP Bydgoszcz z komendantką Beatą Wróblewską i Piotrem Nawrockim, Bractwo Inflanckie reprezentowali Stefan i Bronisław Pastuszewscy, Stronnictwo Pracy Zdzisław Cisowski, Jan Monarcha działacz ?Solidarności?, red. Józef Herold oraz inne patriotyczne bydgoskie organizacje.

alb

Zostaw komentarz

komentarzy