Sokoli teatr – historia i działalność TG „Sokół” w Dynowie!

Pierwsze  Gniazdo Towarzystwa  Gimnastycznego ?SOKÓŁ? w  Dynowie powstało w 1905 r. Jednak szybki rozwój stowarzyszenia nastąpił po pierwszej  wojnie  światowej, kiedy to członkowie  zdołali zgromadzić część funduszy na własny budynek (największy  wkład  miał miejscowy  lekarz- BENONI),  posiadali mundury organizacyjne, działali w kilku sekcjach  sportowych, prowadzili  teatr, chór  i orkiestrę  dętą. W  czasie II wojny światowej, zarówno pod okupacją niemiecką jak i rosyjską , praca stowarzyszenia  była  niemożliwa. Działalność reaktywowano dopiero w 2006 r. i od tego czasu domeną gniazda z Dynowa pozostaje teatr. Dzięki zaangażowaniu prezeski gniazda Krystyny Dżuły, sztuki wystawiane przez dynowskie Towarzystwo cieszą się niesłabnącą popularnością.

Początki TG „Sokół” w Dynowie

Zapewne przykład miasta wojewódzkiego Lwowa i innych, w tym pobliskiego Przemyśla, zadziałał na dynowską inteligencję  zachęcająco, bo podejmowała ona różne inicjatywy kulturalne, zakładała zespoły artystyczne, chóry, stowarzyszenia wyższej użyteczności. Jedną z nich było powołanie TG ?SOKÓŁ?? w Dynowie w 1905 r. kierując się hasłem ?Dobro Rzeczypospolitej  najwyższym prawem? . Towarzystwo przyciągało młodzież działalnością sportową, patriotyczną i kulturalną. Czynnie wspierał  te inicjatywy właściciel dóbr dynowskich -Stefan  Trzecieski ? senior  rodu. W tym czasie w mieście  działały:  kręgielnia, kort  tenisowy, wypożyczalnia książek, klub urzędników.

W rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja pochodowi z kościoła pod pomnik Jagiełły przewodzili Sokoli w swoich pięknych mundurach i rogatywkach z piórami. Przed pomnikiem wysłuchiwano przemówień, śpiewano pieśni patriotyczne, grała orkiestra  ? a wieczorem, w siedzibie ?Sokoła? odbywały się wieczornice poetyckie i występy teatru amatorskiego. W 1910 r. Dynowianie i cała niemalże okolica brali udział w podniosłej patriotycznej manifestacji. Na rynku miasteczka stanął okazały pomnik WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY jako symbol wielkości NAJJAŚNIEJSZEJ RZECZYPOSPOLITEJ. Członkowie TG ?Sokół?? byli współorganizatorami uroczystości.

1801272_223055481230555_1525123114_o

Sekcja tenisa stołowego TG „Sokół” w Dynowie

W okresie pierwszej wojny światowej miasto nie poniosło większych strat materialnych, chociaż stacjonowały tu przez kilka miesięcy wojska rosyjskie. Aktywność stowarzyszenia ? Sokół?? osłabła, ale wkrótce po ustaniu działań wojennych  rozwinęła się ze wzmożoną siłą. Odnaleziony niedawno egzemplarz Statutu Towarzystwa Gimnastycznego w Dynowie, pochodzący z 1936 r. opracowany został na wzór statutu nr 12149 TG ?SOKÓŁ?  zatwierdzonego w Warszawie  29 listopada 1920 r. Prezesem „Sokoła? był wówczas  Ks. Jan Śmietana a funkcję wiceprezesa pełnił  Józef Ćwikliński- wymieniany wśród działaczy stowarzyszenia na zlocie  we Lwowie w 1903 r. Brak własnej sali widowiskowej utrudniał pracę aktorów- zapaleńców i działalność Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Dynowie. Sytuacja uległa radykalnej  poprawie, gdy miejscowy  lekarz ? dr Ferdynand  Benoni za 15000 koron kupił  budynek dla Towarzystwa. W 1930 r. sędzia  Lisowski  nadzorował jego rozbudowę z funduszy  zgromadzonych  przez ?Sokolich?? i składek społecznych.

Okupacja niemiecka a następnie sowiecka skutecznie zahamowały działalność stowarzyszenia. W dorobku materialnym największe zniszczenia powstały, gdy  okupanci zajęli dotychczasową siedzibę ?Sokoła? i  korzystali z całego budynku.

W styczniu 1946 r. członkowie podjęli starania o jej wznowienie. Odbyły się Walne Zgromadzenia, zbierano  rozproszoną dokumentację i resztki  sprzętu, którego  okupanci  nie  zdołali zniszczyć. Niestety w 1947  r.  działalność TG ?SOKÓŁ?? w Dynowie została zabroniona, w lokalu stowarzyszenia otwarto kino, które dawało seanse już przed wojną. Zespół Teatralny działał dzięki zapałowi ówczesnego reżysera Jana Węgrzyna, a orkiestra  pod  batutą  kapelmistrza  Tadeusza   Dymczaka.

Betlejem Polskie-2106

Reaktywacja  stowarzyszenia

Dzięki  inspiracji kilku  żyjących jeszcze  członków przedwojennego  ?SOKOŁA?? i  aktywności  członków  obecnego  Zespołu  Teatralnego w 2006 r.  powołany  został  Komitet  Założycielski TG „Sokół” w Dynowie, który  doprowadził do  rejestracji  Gniazda  pod  nazwą Towarzystwo  Gimnastyczne  „SOKÓŁ” w Dynowie. Nastąpiło to  w dniu  27 marca 2007 r., a już w roku  następnym ? 15 lutego  2008  stowarzyszenie uzyskało  status  Organizacji  Pożytku  Publicznego.

Obecnie TG „SOKÓŁ” w Dynowie liczy 48 członków, posiada  trzy sekcje  sportowe ( tenis stołowy, badminton , piłka  ręczna), sekcję turystyczną, prowadzi  Zespół Teatralny i własny  magazyn  kostiumów teatralnych oraz  zajęcia  Uniwersytetu Złotej  Jesieni (sekcja  emerytów). Zarząd, któremu  przewodniczy  prezes  Krystyna  Dżuła,  liczy  7  członków-  wszyscy  działają  społecznie.

Przedstawienie „Damy i Huzary” Aleksandra Fredro w reżyserii Krystyny Dżuły

Od  2004 r. (po powrocie  do pracy z Zespołem Teatralnym obecnej  reżyser- Krystyny  Dżuły , która pełniła funkcję  burmistrza  miasta), zespół działa  bardzo  prężnie przygotowując 1-2  spektakle w sezonie, uczestniczy w przeglądach, organizuje  własny  autorski  projekt pt.  Dynowska  Jesień  Teatralna (odbyło  się  już 7 edycji, w listopadzie  każdego  roku ), promuje  piosenkę patriotyczną  podczas  wieczorów pt.  ?Cały  Dynów  jedną  śpiewającą  rodziną?.

Kolejne spektakle i programy  artystyczne realizowane przez  Zespół  Teatralny działający przy gnieździe dynowskim;

2005-      ?Gość  Oczekiwany?

                   „W hołdzie  Papieżowi?

2006-      ?Jak w Dynowie  Czecha  swatali?

2007-      ?Gwiazda  Syberii?

                   Program  Wigilijny na rynku  miasta

2008-      ? Blaszany  kubek?

                    „Zaproszenie do modlitwy?- program  Papieski

2008 –     ?Porwanie  Sabinek?

                    Program ?Z głębi  serc płynące  dziękczynienie?- program słowno- muzyczny poświęcony  Janowi  Pawłowi  II

2010-       ?Niewolnice z Pipidówki?

2010-      ?Wspomnienia Ojców pieśnią  są  dla  synów?

                   ?OJCZE  Święty  pamiętamy?- program  papieski

2011-       „Awantura o  Basię?

                   ?Spotkanie  przy żłóbku?

2013-     ?N ratunek  zamkowi w Dąbrówce  Starzeńskiej?

2013-       ?Damy i huzary?

2013-       „Betlejem Polskie?

2014-      ?Program  artystyczny pt. Portrety ŚWIĘTEGO?

2014-      ?Wielkie  otwarcie??- program artystyczny z okazji 110. rocznicy włączenia do eksploatacji kolejki wąskotorowej Przeworsk-Dynów.

Ponadto stowarzyszenie organizuje doroczny Marsz  Katyński, bierze  udział w obchodach  rocznicowych i patriotycznych.

Krystyna Dżuła

TG „Sokół” w Dynowie

Zostaw komentarz

komentarzy