Sokoli z Bukówca Górnego uhonorowani Zaszczytną Odznaką Sokoła!

Podczas obchodów kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Bukówcu Górnym odznaczeni zostali wieloletni druhowie TG „Sokół” w Bukówcu Górnym. Odznaczenia odebrali Andrzej Świętek, Mieczysław Poloch i Dorota Świętek. Wszyscy wymienieni mają za sobą 30 lat działalności na rzecz Sokolstwa Polskiego.

Foto. wloszakowice.pl Od lewej: Damian Szymczak, Andrzej Świętek, Mieczysław Poloch, Dorota Świętek, Jan Kot, Halina Cichocka-Nowak

Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce w trakcie uroczystości reprezentowała druhna Halina Cichocka-Nowak, Sekretarz Generalna, która wręczyła odznaczenia zasłużonym członkom Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Bukówcu Górnym. Ceremonia miała miejsce w trakcie obchodów wybuchu Powstania Wielkopolskiego i otwarcia sali widowiskowej w Bukówcu Górnym po modernizacji.

Na temat przebiegu uroczystości możemy przeczytać na stronie Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach:

Tradycyjnie 6 stycznia, czyli w święto Objawienia Pańskiego, w Bukówcu Górnym odbyły się uroczystości związane z kolejną rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego. W tym roku miały one szczególnie podniosły charakter, gdyż zostały połączone z otwarciem po generalnym remoncie i modernizacji budynku sali wiejskiej i remizy strażackiej.

Niemal całodniowe obchody rozpoczęły się w miejscowym kościele parafialnym pw. św. Marcina, gdzie uroczystą mszę świętą z udziałem pocztów sztandarowych celebrował ksiądz proboszcz Maciej Jankowiak. Bezpośrednio po nabożeństwie nastąpiło złożenie kwiatów przy tablicach upamiętniających poległych w powstaniu i na frontach obu wojen mieszkańców Bukówca. Wśród osób składających wiązanki, poza przedstawicielami bukówieckich instytucji i organizacji społecznych, obecni byli również reprezentanci władz samorządowych.

W dalszej kolejności uroczystości przeniosły się pod ustawione niedawno nowe rzeźby dudziarza i skrzypka, wzorowane na postaciach braci Floriana i Piotra Ratajczaków. Oficjalnego odsłonięcia figur poprzez przecięcie wstęgi i wbicie gwoździ dokonali: wójt gminy Włoszakowice Robert Kasperczak, przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Kurpisz, sołtys Bukówca Tadeusz Malepszy, prezes Stowarzyszenia Bukówczan Manu Zofia Dragan, rzeźbiarz ludowy Jerzy Sowijak (autor rzeźb) oraz członek Kapeli Manugi Michał Mocek (we wbijaniu gwoździ uczestniczyli również członkowie Zespołu Regionalnego „Nowe Lotko” oraz członek Kapeli Manugi Patryk Szulc). W podobnym składzie osobowym, ale z uwzględnieniem właściciela firmy PHB „Tyliński” Sp. j. Arkadiusza Tylińskiego (głównego wykonawcy remontu sali i remizy) oraz księdza Macieja Jankowiaka, dokonano również przecięcia wstęgi przed wejściem do świeżo wyremontowanej sali.

Główna część uroczystości odbyła się już wewnątrz budynku. Tutaj, poza wymienionymi wcześniej osobami, obecni byli także m.in.: żyjący członkowie społecznego komitetu budowy Wiejskiego Domu Kultury w 1973 roku – Benedykt Kasperczak i Jerzy Apolinarski, radni gminy Włoszakowice, sekretarz gminy Karolina Chlebowska, kierownik Biura Nieruchomości i Budownictwa Urzędu Gminy Marzena Klefas-Majewska, kierownik Zarządu Dróg Gminnych Radosław Sieracki, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Przemysław Kuchcicki, dyrektor Szkoły Podstawowej w Bukówcu Górnym Daniel Piasecki, podinspektor Urzędu Gminy ds. wspólnej obsługi i pozyskiwania środków Anna Roszak oraz inspektorowie nadzoru budowlanego. Tuż po wyświetleniu prezentacji na temat bukówieckiej sali wójt Robert Kasperczak podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w jej remont, wręczając im pamiątkowe statuetki, upominki i kwiaty. Podobnne podziękowania, skierowane głównie do włodarza naszej gminy, złożył w imieniu społeczności wiejskiej sołtys Tadeusz Malepszy. Ponadto, korzystając z podniosłego charakteru uroczystości, przedstawicielka zarządu Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce Halina Cichocka-Nowak wręczyła odznaki honorowe członkom bukówieckiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, a były długoletni redaktor naczelny leszczyńskiej gazety ABC Antoni Neczyński przekazał redakcyjny tytuł Człowieka Roku 2022 Zofii Dragan.

O część artystyczną imprezy zadbali bukówieccy artyści, w tym: uczniowie tutejszej szkoły, Zespół Śpiewaczy „Złota Jesień” pod dyrekcją Rafała Grygiela, Zespół Regionalny „Nowe Lotko” w towarzystwie kapeli dudziarskiej współtworzonej przez Michała Umławskiego i Rafała Zająca, Kabaret Dziura w składzie Zofia Dragan, Tomasz Skorupiński i Ryszard Sobecki, Zespół Regionalny im. Anny Markiewicz oraz Kapela Manugi w składzie Michał Mocek, Patryk Szulc, Zbigniew Kasperski i Wojciech Wojciechowski. W programie niezwykle barwnego i urozmaiconego koncertu okolicznościowego znalazły się m.in. wiersze o tematyce patriotycznej, piosenki biesiadne i kabaretowe, dawne zabawy regionalne, teksty gwarowe oraz oczywiście tańce i przyśpiewki ludowe.

Imprezę poprowadził dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach Paweł Borowiec. O właściwe nagłośnienie wydarzenia zadbała firma Soundproduction Dariusz Wandolski i Wojciech Białasik.

Źródło: wloszakowice.pl
Foto.: wloszakowice.pl

Zostaw komentarz

komentarzy