Sokoli z Litwy w Polsce!

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Białej Wace (Litwa) wzięło udział w międzynarodowych zawodach sportowych rozgrywanych w Częstochowie.

Częstochowskie zmagania

Białowacka reprezentacja młodzieżowa „Sokoła” pod kierunkiem prezesa Genadiusza Baranowicza wzięła udział w międzynarodowych zmaganiach sportowych w Częstochowie, które zorganizowano dla uczczenia 100-lecia odzyskania przez Polskę oraz Litwę niepodległości. Zawody odbyły się w dniach 3-8 grudnia.

Młodzież sokola z Litwy w Częstochowie


W ramach projektu „Gwiazdka na sportowo“ ” młodzież białowacka rywalizowała w piłkę siatkową, tenis stołowy i ringo. Uczestnicy zawodów mieli również okazję zwiedzić Muzeum Historyczne w Krakowie oraz spotkać się z przedstawicielami polskich szkół.

Historia „Sokoła” polskiego na Litwie

Z upoważnienia ZTG „Sokół” w Polsce, w styczniu 1991 r. powstał Komitet Założycielski TG „Sokół” w Wilnie w składzie: dh Michał Sienkiewicz – przewodniczący, dh Andrzej Bogucki, dh Jan Balcewicz, dh Mikołaj Kozłowski, dh Wioletta Narywska. 3 maja 1991 roku Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” na Wileńszczyźnie Ejszyszki – Litwa zostało zarejestrowane przy Klubie Sportowym Polaków na Litwie „Polonia”, gdyż władze nie wyraziły zgody na odrębne zarejestrowanie „Sokoła” jako organizacji samodzielnej, statutowej z osobowością prawną.

Zawody w Częstochowie

W 1991 r. z okazji 200. rocznicy Konstytucji 3 maja odbyła się uroczysta akademia, na której wybrano zarząd TG „Sokół” na Wileńszczyźnie na czele z prezesem Michałem Sienkiewiczem. W skład zarządu weszli: Stanisław Mikonis – I wiceprezes, Czesław Antul – II wiceprezes, Halina Bartoszewicz – sekretarz, członkowie: Zygmunt Śliżewski, Tadeusz Śliżewski, Henryk Matul, Henryk Baranowicz, Ludwik Adamowicz, Ludwik Młyński, Rozalia Juchniewicz, Wioletta Narewska. W skład komisji rewizyjnej weszli: Stanisław Bienkiewicz – prezes, Henryk Maluczko i Piotr Więckiewicz – członkowie.

24 czerwca 1994 r. na VI zlocie Polaków na Litwie odbyło się poświęcenie sztandaru TG „Sokół” na Wileńszczyźnie Ejszyszki – Litwa. Fundatorem i wykonawczynią sztandaru była siostra zakonna Maria Zacharzewska. W jego tworzeniu pomogli Andrzej Bogucki (Bydgoszcz), Jadwiga Wituska (Gdańsk), Zenobia Zaborowska, Gertruda i Jerzy Ziejowie (Białystok), Rozalia Juchniewicz (Ejszyszki). Poświęcenia sztandaru dokonał ks. Wojciech Górlicki z parafii Ejszyszki. Wreszcie 22 listopada 1995 r. TG „Sokół” na Wileńszczyźnie zostało oficjalnie zarejestrowane. Od tego czasu działa nieprzerwanie. Do 2016 r. funkcję prezesa sprawował druh Michał Sienkiewicz. Od 2016 r. funkcję tę piastuje Genadiusz Baranowisz.Zostaw komentarz

komentarzy