Sokolstwo Polskie na Jasnej Górze!

Wielkim sukcesem organizacyjnym okazała się Pielgrzymka Sokolstwa Polskiego na Jasną Górę w związku z 1050. rocznicą Chrztu Polski. W trakcie uroczystości przyjęta została okolicznościowa uchwała upamiętniająca wydarzenia sprzed 1050 lat, podjęto też kluczowe decyzje dotyczące organizacji obchodów 150-lecia Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Wiele uwagi poświęcono funkcjonowaniu Polowych Drużyn Sokoła. Sokoli wybrali także nowego kapelana Sokolstwa Polskiego.

Delegacje Sokolstwa Polskiego

Wczorajsze uroczystości rozpoczęła uroczysta Msza św. odprawiona przez ks. Marcina Kostkę. Kaplica szczelnie wypełniła się druhami oraz sztandarami ze wszystkich stron Polski. Na uroczystości przybyły gniazda z Sanoka, Krakowa, Brwinowa, Leszna, Bukówca Górnego, Perkowa, Krakowa – AGH, Zbąszynia, Chrośnicy, Międzybrodzia Bialskiego, Raciborza, Warszawy, Rymanowa i Dynowa. Kilka minut po po nabożeństwie sokoli zebrali się, aby wykonać pamiątkowe zdjęcie. Kilkanaście minut później starszyzna sokola (przedstawiciele gniazd, prezesi) zebrała się na okolicznościowych obradach.

IMG_0865

Uchwała w 1050. rocznicę Chrztu Polski

Spotkanie przedstawicieli gniazd rozpoczęło krótkie powitanie druhów przez Bronisława Kielara z Sanoka. Następnie głos zabrali Zbigniew Okorski oraz ks. Marcina Kostki, odczytano również list druha Andrzeja Boguckiego z Bydgoszczy. Przybyli do Częstochowy druhowie podjęli jednogłośnie uchwałę okolicznościową upamiętniającą Chrzest Polski. Projekt uchwały przedstawił druh Damian Małecki z Leszna, po czym uchwała została przyjęta jednogłośnie. W uchwale Sokoli wyrażają wdzięczność wszystkim pokoleniom Polaków, którzy wiernie trwali przy zasadach chrześcijańskiej Polski. W dalszej części druhowie zwracają uwagę na doniosłość aktu Chrztu Polski, który był symbolicznym początkiem naszej państwowości. Na koniec wyrażając nadzieję, że pamięć o doniosłej roli Kościoła Katolickiego w życiu Narodu Polskiego trwać będzie po wieki.

Uchwala1.Uchwała2

Treść uchwały z podpisami przedstawicieli gniazd sokolich

Obchody 150-lecia „Sokoła”

W trakcie obrad najważniejsza okazała się kwestia organizacji obchodów 150. rocznicy powstania „Sokoła”, które przypadają w 2017 r. Po dłuższej dyskusji podjęto decyzję, aby centralne uroczystości odbyły się w Warszawie oraz Krakowie (zorganizowane odpowiednio przez ZTG „Sokół” i PTG „Sokół”). Ponadto zebrani zachęcają wszystkie gniazda do organizacji lokalnych uroczystości upamiętniających narodziny pierwszego sokolego gniazda we Lwowie. Sokoli zgodzili się także co do tego, że potrzebne jest stworzenie „Kalendarzu 150-lecia Sokoła”, który prowadzony będzie przez druhów Bronisława Kielara i Damiana Małeckiego. W tym celu w najbliższym czasie uruchomiona zostanie specjalna zakładka na portalu wSokole.pl, w której prezentowany będzie harmonogram ogólnopolskich i lokalnych uroczystości.

Druh Damian Małecki przedstawił swoje dotychczasowe starania w Narodowym Banku Polskim o wybicie monety okolicznościowej na 150-lecie TG „Sokół”. Obecni druhowie podjęli decyzję o wsparciu inicjatywy poprzez kolejne wystąpienia do władz NBP.

IMG_0864Pamiątkowe zdjęci delegacji sokolich

Polowe Drużyny Sokoła

Nie mniej uwagi poświęcono organizacji i działalności Polowych Drużyn Sokoła, które w ostatnich kilku latach zyskały sporą popularność. Na ich szczególną rolę w kształtowaniu młodzieży zwracał uwagę druh Kazimierz Centnarski z Rymanowa. O działalności PDS pozytywnie wypowiadali się ks. Marcin Kostka, Damian Małecki oraz Zbigniew Okorski. Sokoli podkreślali korzyści płynące z tworzenia przy gniazdach oddziałów Polowych Drużyn Sokolich. Coraz odważniej mówi się o wspólnych manewrach sokolich, które mogłyby odbyć się w najbliższych miesiącach.

IMG_0848Sokoli w kaplicy na Jasnej Górze

Kapelan Sokolstwa Polskiego

Wyjątkowo pozytywnym zakończeniem obrad było głosowanie nad ustanowieniem nowego Kapelana Sokolstwa Polskiego. W głosowaniu przez aklamację Kapelanem Sokolstwa Polskiego wybrany został druh ks. Marcin Kostka z Krakowa, który po głosowaniu zapewniał o swoim oddaniu dla idei sokolej. Ksiądz kapelan po głosowaniu odebrał liczne gratulacje od obecnych druhów.

Warto nadmienić, że uroczystości i spotkanie starszyzny sokolej przebiegały w nadzwyczaj serdecznej i braterskiej atmosferze. Właściwie nie było kwestii, która by druhów dzieliła. Wielu z obecnych żałowało, że uroczystości tak szybko się kończą. Inni wyrażali nadzieję na ponowne i szybkie spotkanie Sokolstwa Polskiego.

Damian Małecki

Zostaw komentarz

komentarzy