Strzelanie w Lesznie, spływ w Perkowie, ćwiczenia w Międzyrzeczu!

W sobotę 20 czerwca 2015 r. odbył się spływ kajakowy, który zorganizowało Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” z Perkowa. Natomiast w niedzielę na strzelnicy w Rydzynie przeprowadzono zajęcia strzeleckie oraz zajęcia z pierwszej pomocy. Przed tygodniem druhowie z Leszna wzięli udział w ćwiczeniach, które odbyły się na terenie Międzyrzecza.

kolega

Spływ

W imprezie uczestniczyli również druhowie „Sokoła” z Leszna. Trasa spływu przebiegała od Przemętu, poprzez Perkowo do miejscowości Wieleń. Na trasie nie zabrakło przygód. W czasie spływu, w którym uczestniczyło 17 kajaków, druhom towarzyszyło zarówno słońce jak i deszcz. Z powodu deszczu jeden z kajaków wywrócił się i nie dotarł do miejsca zbiórki. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Podtopiony kajak i załoga zostali odwiezieni samochodem do Wielenia. Wszystkim uczestnikom spływu dziękujemy i zapraszamy na kolejny!

Strzelnica

W niedzielę (21.06.2015) o godzinie 10.00 na strzelnicy w Rydzynie odbyły się zajęcia strzeleckie. Koszt wpisowego wynosił 15 zł + amunicja. Uczestnicy mogli skorzystać z kilku rodzajów dostępnej broni (głównie KBK, AK, MS). Dodatkowo zajęcia z pierwszej pomocy poprowadził druh Karol Neumann. Bogatą galerię zdjęciową można obejrzeć na facebooku.

Ania

Ćwiczenia w Międzyrzeczu

Wcześniej, tj. w dniach 13-14 czerwca 2015 r. druhowie Polowej Drużyny Sokoła wzięli udział w ćwiczeniach proobronnych o charakterze dowódczo-sztabowym o krypt. ?Obrońca 2015?, które odbyły się na terenie Międzyrzecza. Celem przedmiotowych ćwiczeń było przygotowanie dowódców i innych osób funkcyjnych do ćwiczeń batalionowych oraz praktyczne sprawdzenie wiedzy i umiejętności nauczanych w ramach kursu łączności dla pododdziałów LPOT. Oprócz pracy dowódczo-sztabowej miało miejsce również działanie pododdziałów w terenie, na ograniczonej przestrzeni miejskiej oraz z zadaniami typowo ochronno?obronnymi w miejscach o dużym natężeniu ruchu ludności.

sztab
Druhowie PDS brali udział w kolejnych etapach szkolenia:
? zajęcia teoretyczne na podstawie których w następnej kolejności uczestnicy wykonywali ćwiczenie praktyczne,
? zajęcia z pracy sztabowej dotyczące podstaw dowodzenia pododdziałami na szczeblu pluton ? kompania
? zajęcia z łączności
? odprawy informacyjne, koordynacyjne oraz dotyczące stawiania zadań
? planowanie działań na terenie odpowiedzialności
? ochrona obiektów ważnych ze względu na funkcjonowanie miasta (siedziba władz, most ? obiekt infrastruktury drogowej)
? nauka działań przy obiektach, wyznaczanie sektorów odpowiedzialności oraz bezpieczeństwa
? zbieranie danych
? selekcja medyczna zatrzymanych.
Cały ten czas spędziliśmy pilnie się ucząc, a na pewno wyciągnięte wnioski zostaną odpowiednio przeanalizowane i wdrożone do kolejnych naszych szkoleń.
Serdecznie dziękujemy za danie nam możliwości nabycia kierunkowej wiedzy w realnych warunkach działania a która okazała się bezcenna. Dziękujemy ON.pl oraz innym wspólnie z nami ćwiczącym , lecz szczególnie członkom 2 LDOT.

Zdjęcia dostępne na profilu TG „Sokół” w Lesznie na facebooku!

Zostaw komentarz

komentarzy