Sukces wydawniczy książki sokoła po 100 latach od pierwszego wydania!

Publikacja autorstwa zasłużonego sokoła Alfreda Hamburgera pt. ” doczekała się wznowienia w 2021 r. po ponad 100 latach od wydania. W najnowszej książce znalazły się tytuły, które ukazywały się w latach 1909-1928. Publikację można obecnie nabyć we wszystkich największych i najbardziej znanych księgarniach internetowych.

Alfred Hamburger – był naczelnikiem Dzielnicy Śląskiej Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w latach 1923-1932 oraz gorącym propagatorem wychowania fizycznego wśród dzieci i młodzieży. Pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego w Gimnazjum Państwowym w Katowicach. Ponadto uprawiał m. in. zapasy, sporty siłowe i gimnastykę. Jego publikacje okazały się ponadczasowe, co wpłynęło na decyzję o ich wznowieniu.

W najnowszej publikacji znajdziemy zbiór publikacji autorstwa Alfreda Hamburgera, które ukazały się wiele lat wcześniej. W nawiasie data wydania:

  • „Gry ruchowe” (1928)
  • „Ćwiczenia na drabinie i na kółkach” (1909)
  • „Wskazówki do gimnastyki wychowawczej dla użytku nauczycieli” (1922)
  • „Ćwiczenia z oporem współćwiczących” (1926)
  • „Wzory igrzysk i piramid wolnych” (1924)

Alfred Hamburger w latach swojej młodości

Wszystkie powyższe są dostępne w polskiej bibliotece cyfrowej Polona:

Części składowe publikacji dostępne są tutaj.

Zostaw komentarz

komentarzy