Sukces wystawy w Raciborzu!

Z okazji przypadającej w tym  roku 150. rocznicy powstania Towarzystwa Gimnastycznego ?Sokół?  od 15 lipca do 31 sierpnia,  w domu książęcym na Zamku Piastowskim w Raciborzu, można oglądać wystawę czasową pt. ?W jedności siła – Idee Sokolstwa na pocztówkach ze zbiorów Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie?. Wystawa zorganizowana została przez Towarzystwo Gimnastyczne ?Sokół? w Raciborzu we współpracy z Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie oraz z Zamkiem Piastowskim w Raciborzu. Od dnia otwarcia obejrzało ją już ponad 20 tys. osób!

Zamek Piastowski w Raciborzu

Historia na pocztówkach

Wystawa prezentuje 60 powiększeń pocztówek ukazujących historię sokolej organizacji. Pocztówki pokazują etapy tworzenia się struktur gniazd sokolich  na ziemiach polskich pod zaborami i na obczyźnie, rozwój ruchu sokolego i ludzi, którzy się do tego przyczynili, idee i symbole Sokolstwa, zloty oraz szeroko zakrojoną działalność kulturalno-oświatową gniazd sokolich. Ekspozycja obejmuje dzieje Sokolstwa polskiego od XIX do XXI wieku i wiele innych aspektów z tym związanych. Pamiętając, że nasz ruch powstał na ziemiach czeskich, także wiele kart związanych jest z historią Sokolstwa naszych południowych sąsiadów.

Tematykę pocztówek można podzielić na kilka  grup, m.in.: patriotyczną, sportową, zlotową i rocznicową. Jednak wszystkie tematy przenikają się wzajemnie, propagując piękne tradycje sokole oraz nawołując do wartości religijnych, cnót sokolich i dążenia do odrodzenia polskiej państwowości.

Zaproszenie na wystawę

Prezentowane na wystawie karty dokumentują historyczny rozwój organizacji sokolich przypominając ich historyczne mundury, sztandary czy ówczesne siedziby gniazd sokolich. Najstarsza pocztówka, która została pokazana na wystawie pochodzi z 1898 r. i przedstawia gmach „Sokoła” w Stanisławowie. Niektóre z pocztówek zawierają także hasła patriotyczne, które miały zachęcać do samousprawniania się, dbania o swoje ciało i ducha oraz do walki o wyzwolenie Polski spod niewoli zaborców. Dobrze nam znane hasła: ?Czołem Ojczyźnie, szponem wrogowi?, ?W jedności siła!?,
?W zdrowym ciele, zdrowy duch?  zestawione są  z tymi mniej popularnymi jak: ? Jedność=Życie, Śmierć=rozbicie? lub ?W młodości i siwiźnie służyć Bogu i Ojczyźnie?.

Pamiątkowe pocztówki są nie tylko źródłem wiedzy czysto historycznej o ówczesnych realiach funkcjonowania  gniazd sokolich, ale także często okazują się wręcz dziełami artystycznymi wysokiej klasy. Dość wspomnieć, że ich tworzeniem zajmowali się m.in. Jan Styka czy Juliusz Kossak.

Wnętrza, w których można oglądać ekspozycję

Ogromne zainteresowanie

Wystawa pocztówek jest już kolejną wystawą, którą raciborzanie mogą zobaczyć dzięki świetnej współpracy gniazda raciborskiego z  Muzeum Sportu  i Turystyki w  Warszawie i Zamkiem Piastowskim w Raciborzu. Poprzednio organizowaliśmy wystawę sztandarów sokolich oraz plakatów olimpijskich. O ile wcześniej nie narzekaliśmy na brak zainteresowania, o tyle teraz  możemy się poszczycić ogromną frekwencją. Wystawę pocztówek oglądają  nie tylko zwiedzający Zamek Piastowski turyści, ale również uczestnicy Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej, Festiwalu muzyki elektronicznej INTRO Festival 2017, a nawet Centralnego Zlotu Turystów Kolarzy  PTTK ?  (ponad  500 osób!). Według danych z Zamku Piastowskiego wystawę do dzisiaj obejrzało  blisko 1200 osób z zagranicy  i około 20 000 z Polski! A wystawa będzie czynna jeszcze tydzień.

Mamy nadzieję, uda nam się wspólnie z naszymi partnerami zorganizować jeszcze niejedną tak atrakcyjną wystawę, w końcu ?W jedności siła! ?.

dh Marcin Handziuk
prezes Towarzystwa Gimnastycznego ?Sokół? w Raciborzu

Zostaw komentarz

komentarzy