Szkolenia Komendy Głównej na Górnym Śląsku

W minioną sobotę i niedzielę 19-20 października przeprowadzone zostały szkolenia proobronne w Bytomiu, Knurowie i Myszkowie. Liczba chętnych zdecydowanie przerosła możliwości organizatorów. Ćwiczenia dla gniazd poprowadził druh Marek Kasperski, komendant główny PDS.

W Bytomiu zgłosiło się ponad dwukrotnie więcej chętnych niż zakładał program szkoleń

Bytom

Druhowie uczestniczący w szkoleniach prezentowali bardzo zróżnicowany poziom. Pierwszy z treningów odbył się na terenie Państwowych Szkół Budowlanych w Bytomiu, gdzie w ćwiczeniach udział wzięli uczniowie szkół mundurowych. Młodzież dopiero zaczyna swoją przygodę z mundurem, w związku z czym komendant Kasperski skupił się na podstawach obsługi broni oraz poruszaniu się z bronią. Szkolenia w Bytomiu zakończyła prezentacja Active Shootera – programu, który uczy jak zachować się w sytuacji zamachu terrorystycznego. Zajęcia w Bytomiu poprzedziło wystąpienie Damiana Małeckiego, prezesa Związku, który pokrótce omówił cele szkolenia oraz historię i dorobek organizacyjny „Sokoła”.

Druhowie z Knurowa podczas ćwiczeń

Knurów

Następnie szkolenia przeniosły się kilkadziesiąt kilometrów na południe od Bytomia – do Knurowa. W Knurowie ćwiczenia odbywały się w nieużywanych pomieszczeniach domu oraz na zewnątrz posesji, gdzie przećwiczono między innymi zatrzymanie przestępcy poruszającego się samochodem. W szkoleniach wziął udział sam prezes gniazda druh Dawid Hawryluk. Druhowie z Knurowa doskonale radzili sobie z bronią, dzięki wcześniej nabytym umiejętnością, w związku z czym ćwiczenia miały charakter zaawansowany.

Druh Marek Kasperski w otoczeniu uczestników szkolenia w Myszkowie

Myszków

Jako ostatnie zaplanowane zostały szkolenia w gnieździe w Myszkowie. Ćwiczenia dla członków gniazda odbyły się w Lgocie Górnej. Także tutaj uczestnicy zapoznali się z podstawą dotyczącą budowy broni oraz poruszania się. Zajęcia wzbogacono o umiejętność poruszania się w pomieszczeniach zamkniętych (tzw. czarna taktyka). W szkoleniach brała udział młodzież oraz dorośli. W Myszkowie jednym z ćwiczących był prezes gniazda druh Sebastian Jagusiak.

Zarząd ZTG „Sokół” w Polsce oraz Naczelna Komenda Polowych Drużyn Sokolich biorąc pod uwagę zainteresowanie szkoleniami postanowiło, że będą one kontynuowane w przyszłości. Planowany jest między innymi ogólnopolski obóz szkoleniowy na Górnym Śląsku, który miałby się odbyć latem 2020 r.

Logo Polowych Drużyn Sokoła

Komenda Główna PDS

Wspólne ćwiczenia mają na cele ujednolicenie szkoleń w ramach Naczelnej Komendy Polowych Drużyn Sokolich. Ponadto ćwiczenia umożliwią nabycie specjalistycznych umiejętności oraz wdrożenie nowego programu szkoleń przygotowanego przez druha Marka Kasperskiego, przygotowaniami Polowych Drużyn Sokoła do służby w innych jednostkach mundurowych (Wojsko Polskie, Policja, Służba Więzienna), a także zapoznanie z historią ruchu sokolego.

Szkoleniom towarzyszą krótkie wykłady historyczne, które prowadzi prezes ZTG „Sokół” w Polsce druh Damian Małecki. Warsztaty historyczne i szkoleniowe w gniazdach posiadających Polowe Drużyny Sokoła prowadzone są nieodpłatnie. W zajęciach uczestniczyć mogą członkowie gniazd sokolich oraz osoby postronne.

Zostaw komentarz

komentarzy