Szkolenia Komendy Głównej PDS na Górnym Śląsku!

W Bytomiu, Knurowie i Myszkowie w dniach 19-20 października przeprowadzone zostaną szkolenia dla Polowych Drużyn Sokoła i klas mundurowych. Ćwiczenia poprowadzi komendant Marek Kasperski. Szkolenia obejmować będą tzw. czarną taktykę, czyli walkę w mieście i terenie zabudowanym.

„Sokół” na Śląsku

Pierwsze z zaplanowanych szkoleń rozpocznie się w Bytomiu 10 października 2019 r. o godz. 9.00 w Państwowych Szkołach Budownictwa, na ul. Powstańców Śląskich 10.

Następnie druh komendant Kasperski w towarzystwie prezesa ZTG „Sokół” w Polsce Damiana Małeckiego udadzą się do Knurowa, gdzie szkolenia zostały zaplanowane na godz. 14.00 przy ul. Rakoniewskiego.

Natomiast w niedzielę 20 października druh Marek Kasperski pojawi się w Myszkowie, gdzie szkolenia odbędą się w miejscowej szkole w godz. 8.00-13.00.

Szkolenia proobronne są częścią punktu 2. Programu Rozwoju Sokolstwa Polskiego na lata 2018-2021, uchwalonego przez zjazd Rady ZTG „Sokół” w dniu 29 grudnia 2017 r., który mówił: Rozwinięcie i ujednolicenie szkoleń w ramach Naczelnej Komendy Polowych Drużyn Sokolich poprzez organizację co najmniej jednego szkolenia w gnieździe w trakcie kadencji oraz powołanie zastępców komendanta głównego w gniazdach objętych szkoleniem.

Taktyka walki w budynkach z elementami taktyki interwencji – jedne z ćwiczeń prowadzonych przez druha Kasperskiego

Komenda Główna PDS

Wspólne ćwiczenia mają na cele ujednolicenie szkoleń w ramach Naczelnej Komendy Polowych Drużyn Sokolich. Ponadto ćwiczenia umożliwią nabycie specjalistycznych umiejętności oraz wdrożenie nowego programu szkoleń przygotowanego przez druha Marka Kasperskiego, przygotowaniami Polowych Drużyn Sokoła do służby w innych jednostkach mundurowych (Wojsko Polskie, Policja, Służba Więzienna), a także zapoznanie z historią ruchu sokolego. Wcześniej podobne szkolenia odbyły się już na terenie Leszna, Obornik oraz Stalowej Woli.

Szkoleniom towarzyszyć będą krótkie wykłady historyczne, które poprowadzi prezes ZTG „Sokół” w Polsce druh Damian Małecki. Warsztaty historyczne i szkoleniowe w gniazdach posiadających Polowe Drużyny Sokoła prowadzone będą nieodpłatnie. Zarządy gniazd zobowiązane są jedynie do zapewnienia wyżywienia szkolącym. W zajęciach uczestniczyć mogą członkowie gniazd sokolich oraz osoby postronne.

Szkolenia obejmują (na każdym szkoleniu realizowane są inne elementy):
 taktyka walki w budynkach z elementami taktyki interwencji
 wyszkolenie strzeleckie (praca na broni długiej, krótkiej i walka w bezpośrednim kontakcie)
 elementy rozpoznania minersko-pirotechnicznego pod kątem zagrożeń o charakterze terrorystycznym
 podstawy działań saperskich w normach WP
 walka wręcz w systemie ESDS i kontrolowanie napastnika – techniki interwencji
 praca na punkcie kontrolnym (sprawdzenia pojazdów i osób)
 elementy pierwszej pomocy i ewakuacja ze strefy zagrożenia

Zostaw komentarz

komentarzy