Szkolenia Komendy Głównej PDS!

Zadaniami Komendy Głównej Polowych Drużyn Sokoła jest koordynacja współpracy między gniazdami Polowych Drużyn Sokoła w całej Polsce, pomaganie w tworzeniu nowych gniazd, wyrównanie poziomu wyszkolenia między drużynami, organizowanie certyfikowanych egzaminów na poziomie dowódczym, organizowanie obozów szkoleniowych w celu integracji drużyn, organizowanie kursów oraz szkoleń. Udostępniamy również wyposażenie potrzebne do realizacji różnego rodzaju szkoleń w gniazdach. W 2021 r. planowane jest przeprowadzenie szkoleń Komendy Głównej wraz z ich certyfikacją we wszystkich zainteresowanych gniazdach TG „Sokół”. Szkolenia na terenie gniazd przeprowadzi osobiście druh Komendant Mateusz Derylak.

OFERTA DLA GNIAZD:
Kursy podstawowe:
1. Kurs podstawowy ratownictwa taktycznego (dla tworzących się drużyn)
2. Kurs podstawowy walki w terenie zurbanizowanym (dla tworzących się drużyn)
3. Kurs podstawowy walki w terenie otwartym (dla tworzących się drużyn)
4. Kurs podstawowy posługiwania się bronią palną (dla tworzących się drużyn)

Szkolenia zaawansowane:
1. Program „CERTYFIKACJE 2021
Seria egzaminów teoretyczno-praktycznych pozwalających uzyskać dostęp do kursów zaawansowanych, otrzymania certyfikatu Komendy Głównej Polowych Drużyn Sokolich, przyznania barw drużyny oraz proporca drużynowego.

2. Kurs młodszych dowódców  „FALCON
Kurs teoretyczno-praktyczny dla dowódców sekcji i drużyn mający na celu podniesienie kompetencji
druhów wyznaczonych na stanowiska dowódcze.

3. Ćwiczenie „SOKÓŁ W NATARCIU
Zintegrowane ćwiczenie praktyczne realizujące serię scenariuszy taktyczno-bojowych różnego typu,
mające na celu sprawdzenie oraz ewentualne podniesienie kompetencji dowódców jak i druhów w zakresie efektywnego prowadzenia natarcia w różnych warunkach.

4. Ćwiczenie „OBROŃCA
Zintegrowane ćwiczenie praktyczne realizujące serię scenariuszy taktyczno-bojowych różnego typu,
mające na celu sprawdzenie oraz ewentualne podniesienie kompetencji dowódców jak i druhów w zakresie efektywnego prowadzenia obrony w różnych warunkach.

5. Ćwiczenie „KRESY
Zintegrowany marsz taktyczny z elementami SERE.Komendant Mateusz Derylak

Druh Mateusz Derylak ze Stalowej Woli decyzją zarządu Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce 19 kwietnia 2020 objął dowództwo w Naczelnej Komendzie Polowych Drużyn Sokolich. Mianowanie nastąpiło po złożeniu dymisji przez druha Marka Kasperskiego.
Druh Derylak jest żołnierzem zawodowym z długoletnim stażem. Od 2016 do kwietnia 2020 roku dowodził Polową Drużyną Sokoła w Stalowej Woli gdzie prowadził zgrupowania taktyczne i szkoleniowe o charakterze proobronnym, w których przeszkolonych do 2020 roku zostało ponad 40 osób, zorganizowano 46 strzelań z broni palnej (krótkiej 9mm i długiej 7,62mm i 5,56mm). 53 zgrupowania szkoleniowe i taktyczne (w tym 16 unitarnych zgrupowań dla rekrutów). Stalowowolscy Druhowie pod jego dowództwem zdobywali czołowe miejsca w lokalnych zawodach strzeleckich, sportowych oraz turniejach. Jest również autorem oraz organizatorem dwóch edycji ćwiczeń stalowowolskich organizacji proobronnych pod kryptonimem „OBROŃCA”.
Jako dowódca w Stalowej Woli był współorganizatorem Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych w Stalowej Woli, obchodów upamiętniających agresję Niemiec na Polskę w 1939 r. A obecnie współorganizuje obchody wybuchu Powstania Styczniowego w Rozwadowie. Ponadto organizuje kwartalną opiekę miejsc pamięci narodowej na terenie powiatu stalowowolskiego, udziela się również w akcjach charytatywnych takich jak „paczka dla polskiego kombatanta na kresach” oraz „zbiórka pieniędzy na odnowę zabytków rozwadowskiego cmentarza”, za co został odznaczony Srebrnym Medalem za Zasługi dla Związku Oficerów RP, Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Za wieloletnią działalność proobronną oraz za wkład w wychowanie patriotyczne młodzieży został odznaczony Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności. Zorganizował również sokolą zbiórkę żywności dla ochronki dla dzieci imienia św. Brata Alberta w Stalowej Woli.
Jako Komendant Główny wprowadził w życie regulamin ogólny oraz szereg zmian w celu ujednolicenia umundurowania w organizacji, stara się też wyrównać poziom wyszkolenia w gniazdach
oraz aktywnie angażuje się w tworzenie nowych Polowych Drużyn Sokoła.

Kontakt: komendapds@gmail.com

Zostaw komentarz

komentarzy