Szkolenia Polowej Drużyny Sokoła w Obornikach!

W sobotę rano 29 września 2018 r. w Obornikach (Wlkp.) odbyły się szkolenia zorganizowane przez Komendę Główną Polowych Drużyn Sokolich. W zajęciach prowadzonych przez komendanta Marka Kasperskiego uczestniczyli druhowie Polowej Drużyny Sokoła Oborniki prowadzonej przez druha Aleksandra Janusza, sekcji ZRS Zapora kierowanej przez druha Damiana Wieczorka oraz Koło Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju „Wiarus” dowodzonej przez Krzysztofa Dolata.

Druhowie z Obornik w towarzystwie komendanta głównego PDS druha Marka Kasperskiego (trzeci od prawej)

W trakcie ćwiczeń prowadzonych pod czujnym okiem komendanta Marka Kasperskiego druhowie zapoznali się z podstawą obsługi broni, zmianą kierunku pracy na przesłonach, dowiedzieli się także jak skutecznie poruszać się z bronią. Najbardziej wymagające okazały się elementy pracy w dwójkach, które stanowiły wstęp do dalszych szkoleń taktycznych. Szkolenia dla mniej zaawansowanych, zp odstaw obsługi broni, prowadził w tym samym czasie druh Krzysztof Dolata. Ćwiczenia poprzedziła krótka prelekcja historyczna druha Damiana Małeckiego, prezesa Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Uczestnikom szkoleń przekazane zostały także bezpłatne numery „Polski Zbrojnej”.

„Polska Zbrojna” jaką otrzymali uczestnicy zajęć

Po dość wymagających szkoleniach nastąpiło spotkanie kierownictwa Związku z prezesem TG „Sokół” w Obornikach druhem Krzysztofem Piotrowskim, który podjął władze Związku obiadem. Prezesowi gniazda obornickiego towarzyszyli dowódcy i kierownicy wcześniej wspomnianych sekcji. W trakcie spotkania omówiono współpracę ogólnopolską, pomiędzy gniazdem w Obornikach a ZTG „Sokół” w Polsce, a także możliwości aktywności na arenie międzynarodowej. Wszystko wskazuje na to, że nie były to ostatnie wspólne ćwiczenia prowadzone przez Komendę Główną PDS i „Sokoła” z Obornik.

W trakcie ćwiczeń dla grupy zaawansowanej

Szkolenie zostało zrealizowane przy wsparciu środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich z programu Pro defensione, pro historia.

Damian Małecki

 

Zostaw komentarz

komentarzy