156. rocznica wybuchu powstania styczniowego

Uczestnicy powstania styczniowego odegrali niezwykłą rolę w szeregach Sokolstwa Polskiego. Powstańcy bardzo aktywnie włączali się w budowę powstających gniazd Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”[…]