Sokoli pamiętają o Wołyniu

70. rocznica rzezi dokonanej na Polakach na Wołyniu i w Małopolsce wschodniej, której ofiarą padło wielu członków TG „Sokół” W[…]