TG „Sokół” w Strachocinie wybrało nowe władze!

Druh Marek Hyleński ponownie prezesem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Strachocinie!

Walne zebranie TG „Sokół” w Strachocinie, które odbyło się 01 listopada 2013r., wybrało nowe władze. Zebranie miało miejsce w siedzibie ?Sokoła?, mieszczącej się w Wiejskim Domu Kultury w Strachocinie, w spotkaniu uczestniczyło 19 druhów. Zebranych przywitał druh prezes Marek Hyleński, który następnie przedstawił porządek obrad, przyjęty jednogłośnie przez druhów. Zebrani wybrali Przewodniczącego zebrania, Protokolanta, Komisję Skrutacyjną i Komisję Uchwał i Wniosków. Podczas zebrania druh Marek Hyleński zaprezentował  referat o historii i celach ?Sokoła? oraz działalności tej organizacji w dzisiejszej Polsce. Kolejnym punktem było sprawozdanie z ponad 4 letniej działalności TG ?Sokół? Strachocina. Po podsumowaniu druhowie strachocińskiego „Sokoła” przeszli do weryfikacji członków, która miał na celu wykluczenie niektórych osób z ?Sokoła?.  Było to konieczne ponieważ wiele osób widniało jedynie na liście i nie brało udziału w życiu gniazda. Po weryfikacji obecny stan Towarzystwa Gimnastycznego ?Sokół? w Strachocinie liczy 20 osób, 1 druhnę i 19 druhów. Następnie odbyło się głosowanie w sprawie absolutorium dla dotychczasowego Prezesa i Zarządu. Wszyscy członkowie jednogłośnie opowiedzieli się za udzieleniem absolutorium. Kolejnym punktem zebrania były wybory nowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego. Wszystkie głosowania odbywały się w trybie jawnym. I tak został wybrany nowy Zarząd w składzie:

 1450068_127297567440497_1337317830_n

Prezes ? druh Marek Hyleński

Wiceprezes ? druhna Martyna Daszyk

Sekretarz ? druh Radosław Cecuła

Skarbnik ? druh Przemysław Daszyk

Członek Zarządu ? druh Radosław Daszyk

Naczelnik Wyszkolenia Sokolego ? druh Marian Daszyk

Zastępca Naczelnik Wyszkolenia Sokolego ? druh Sebastian Dolny.

 1455888_127297410773846_651182049_n

Komisja rewizyjna w składzie:

Przewodniczący ? druh Wojciech Radwański

Członek ? druh Krzysztof Wolanin

Członek ? druh Przemysław Wolanin.

Sąd Honorowy w składzie:

Przewodniczący ? druh Paweł Mogilany

Członek ? druh Mateusz Adamiak

Członek ? druh Piotr Adamiak.

Po sprawnie przeprowadzonych wyborach, został przedstawiony plan działalności ?Sokoła? na najbliższy okres. W gorącej dyskusji członkowie przedstawili wiele ciekawych pomysłów na działalność ?Towarzystwa?. Następnie zebrani zgodnie przyjęli wszystkie uchwały i wnioski podjęte na zebraniu. Na koniec Prezes Marek Hyleński podziękował wszystkim ?Sokołom? za poświęcenie i zaangażowanie w działalność Towarzystwa Gimnastycznego ?Sokół? w Strachocinie i zakończył zebranie.

Ostatnia aktywność i udział w Biegu Sokolim – Niepodległościowym

Nie jest to jedyne wydarzenie w TG „Sokół” w Strachocinie, które aktywnie włącza się w wiele imprez organizowanych w regionie. W ostatnim czasie druhowie ze Strachocina uczestniczyli 9 listopada 2013 r. w Sanoku w VII Biegu Sokolim ? Niepodległościowym, organizowanym przez miejscowe gniazdo. W Biegu, w którym uczestniczyły ogółem 92 osoby, wzięło udział Towarzystwo Gimnastyczne ?Sokół? w Strachocinie, które reprezentowało 4 druhów. Bardzo dobre wyniki uzyskała dwójka reprezentantów Strachockiego ?Sokoła? zajmując dwa trzecie miejsca. Druhna Wiktoria Daszyk i druh Radosław Cecuła stanęli na najniższych stopniach podium w swoich kategoriach wiekowych. Ponadto 10 listopada 2013 r. działacze TG ?Sokół? Strachocina wsparli akcję Ruchu Narodowego Sanok, która polegała na sprzedaży flag narodowych.

1465223_128067650696822_1940333787_n

Należy z uznaniem stwierdzić, że Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” rozwija się jak najbardziej pomyślnie, co niewątpliwie jest zasługą druha prezesa Marka Hyleńskiego, o czym świadczy ponowny jego wybór. Gniazdo strachocińskie należy do najbardziej aktywnych, dlatego zapewne jeszcze nie raz o nim usłyszymy. Wielu druhów patrzy z dużym uznaniem na dotychczasowe osiągnięcia młodego gniazda. Nam pozostaje życzyć nowemu zarządowi równie udanej pracy na niwie sokolej w nadchodzącej kadencji.

1453381_128005674036353_1130046587_n

Marek Hyleński/Damian Małecki

Zostaw komentarz

komentarzy