Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Mielcu. Działalność po reaktywacji 1992-2015.

W roku 1893, a więc 122 lata temu, zostało założone w Mielcu Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”. Jego chlubną działalność przerwała II wojna światowa. Próba powojennego wznowienia działalności przez wybranego 17 listopada 1946 r. prezesa Franciszka Kazanę zakończyła się fiaskiem. Władze PRL zdelegalizowały TG „Sokół” odbierając mu cały majątek, który przekazano zarządzeniem Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Społeczno-Politycznego na rzecz Zarządu Miejskiego.

Wydobywamy z popiołów tradycje mieleckiego „Sokoła”

Dopiero 3 marca 1992 r. gniazdo TG „Sokół” w Mielcu zostało reaktywowane i rozpoczęło działalność, której przyświecało motto:

Wydobywamy z popiołów tradycje mieleckiego „Sokoła”.

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” wsparło swoim doświadczeniem i wiedzą historyczną ośmiu przedwojennych członków, m.in.: Jan Strzępka, Elżbieta Solarska, Władysława Snopkowska, Adam Kazana, Mateusz Solarski. Towarzystwo jest (co zapisano w statucie) spadkobiercą i kontynuatorem chlubnych tradycji przedwojennego „Sokoła”, założonego w Mielcu w 1893 r., a którego reaktywowanie nastąpiło 3 marca 1992 r. W skład I Zarządu weszli: Tadeusz Tomczyk – prezes, Jerzy Kazana, Zbigniew Gajda, Józef Wójtowicz – wiceprezesi, Agnieszka Sikora – sekretarz, Leszek Lichy – skarbnik oraz Henryk Momot, Krystyna Szkutnicka, Czesław Stęplowski – członkowie. Kapelanem został ks. Stanisław Jurek – proboszcz parafii św. Mateusza w Mielcu. Komisję Rewizyjną tworzyli: Jan Przybuś – przewodniczący oraz Józef Zaskalski, Alicja Mosio, Zbigniew Radłowski i Wiesława Macander 0 członkowie. Przewodniczącym Rady Seniorów wybrano Jana Strzępkę (ur. 21 XII 1912), a zastępcami Adama Kazanę (ur. 15 XII 1919) i Włodzimierza Kanię (ur. 4 X 1914). W Radzie Seniorów znaleźli się jeszcze inni przedwojenni członkowie TG „Sokół”: Tadeusz Przywara (ur. 9 IX 1910) Stanisław Weryński (ur. II 1921), Tadeusz Weryński (ur. 12 III 1917), Elżbieta Solarska (ur. 20 II 1924), Mateusz Solarski (ur. 22 III 1920).

Milece szachy

W 2011 r. sekcja szachowa TG „Sokół” w Mielcu uzyskała historyczny awans do II ligi szachowej. Na zdjęciu widoczny prezes gniazda Józef Zaskalski (stoi w białej koszulce).

Pierwsze zebranie

Zebranie odbyło się w siedzibie Spółdzielni Rzemieślniczej „Wielobranżowej” w Mielcu. Otworzył je prezes KS „Tęcza” Mielec Tadeusz Tomczyk, który przedstawił główny cel Walnego Zebrania – reaktywowanie działalności Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Mielcu. Jerzy Kazana zabrał głos i zgłosił propozycję reaktywowania motywując to tym, że jest upoważniony przez Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce do podjęcia prac nad reaktywowaniem gniazda mieleckiego „Sokoła”. Podkreślił także dorobek „Sokoła” i wspomniał o majątku, którym dysponował. Zwrócił się z gorącym apelem, by poczynić starania w celu odzyskania majątku (Sokolni)), który powstał dzięki zaangażowaniu i ofiarności społeczeństwa z członkami TG „Sokół” na czele, a który został utracony w latach 1947-1949.

Nowa siedziba

Trudne realia lat dziewięćdziesiątych, ciężka sytuacja ekonomiczna kraju przekłada się na problemy, które stanęły przed działaczami „Sokoła”, a które należało rozwiązać. Działalność była głównie oparta na sekcji lekkoatletycznej, szachowej, karate, a później szermierczej i trialu rowerowego. Trenerzy i instruktorzy odpowiedzialni za działalność tych sekcji to ludzie sportu, którzy nie tylko sport rozumieją, ale także w młodości go uprawiali i osiągali dobre wyniki. Tu należy zaznaczyć, że celem Towarzystwa nie jest duży wyczyn, na który potrzebne są duże pieniądze, lecz:
kształtowanie sprawności fizycznej społeczeństwa, wyrobienie dyscypliny, ofiarności, odpowiedzialności, patriotyzmu oraz postaw obywatelskich; zapewnienie warunków potrzebnych do rozwoju sportu i wychowania fizycznego; współpraca z innymi organizacjami w kraju i za granicą.

 
Pokazy sprawności w wykonaniu sekcji karate TG ?Sokół?w Mielcu, 24 sierpnia 2014 r.

Pawilon sportowy przy ulicy Warszawskiej 5, który jest siedzibą TG „Sokół” oraz MKS Gryf Mielec, miał zabezpieczyć te cele.Budynek znajdował się w opłakanym stanie, był niemal kompletnie zdewastowany przypominając zaniedbaną ruderę i wymagał natychmiastowej modernizacji. Zarządy TG „Sokół” z mocno zaangażowanym prezesem Tadeuszem Tomczykiem i MKS Gryf opracowały program generalnego remontu i z dużym zapałem zaczęły go wdrażać. Remont zakończył się pełnym sukcesem i 17 grudnia 2000 r.został poświęcony przez kapelana „Sokoła” ks. Jurka i oddany do użytku.

Sztandar

Na podstawie opisów, zdjęć, konsultacji oraz innych dostępnych materiałów przystąpiono do odtworzenia i wykonania sztandaru na wzór przedwojennego sztandaru TG „Sokół”. Dużym zaangażowaniem wykazał się ówczesny prezes Tadeusz Tomczyk, który przy pomocy przede wszystkim Józefa Zaskalskiego i Jerzego Kazany podjął się tego trudnego zadania. Przy znacznym wsparciu osób prywatnych udało się zgromadzić potrzebne środki. Uroczystości związane z poświęceniem gotowego już sztandaru odbyły się 17 grudnia 2000 r. Sztandar służy Towarzystwu po dziś dzień.

Józef Zaskalski, Jerzy Kazana

Zostaw komentarz

komentarzy