W Ejszyszkach na Litwie powstało Muzeum „Sokoła”!

Na mapie rejonu solecznickiego pojawiło się jeszcze jedno ciekawe miejsce. 18 maja pierwsi goście przekroczyli próg Muzeum Sportu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” na Litwie im. Świętego Jana Pawła II, jakie zostało utworzone w pomieszczeniach Centrum Rozrywki i Biznesu w Ejszyszkach. Jest to ekspozycja wprowadzająca w historię TG „Sokół”, prezentująca najważniejsze jego wydarzenia i postacie, jak też promująca aktywność fizyczną i postawę patriotyczną.

Muzeum „Sokoła” w Ejszyszkach

W uroczystości wzięli udział mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz, wicemer rejonu Anna Jeswiliene, dyrektor administracji samorządu rejonu solecznickiego Józef Rybak, starosta gminy ejszyskiej Mirosław Bogdziun, kapelan TG „Sokół” na Litwie ksiądz Szymon Wikło, dziennikarz i autor książki o historii „Sokoła” Henryk Mażul, prezes Klubu Sportowego „Polonia” Stefan Kimso, członkowie organizacji oraz społeczność Ejszyszek, których obecność na otwarciu została ograniczona ze względu na pandemię. Imprezę poprowadził wicestarosta gminy ejszyskiej Waldemar Śliżewski, który zapoznał zebranych z ideą powstania i funkcjonowania placówki. Największa uwaga podczas uroczystości została skierowana na osobę wielce zasłużoną dla sportu, Ejszyszek i rejonu solecznickiego – Michała Sienkiewicza, pomysłodawcy i głównego twórcy muzeum.

Jestem niezmiernie szczęśliwy, że tą ideę udało się zrealizować. Jednak największe słowa wdzięczności należałoby skierować pod adresem władz samorządu, które wsparły nie tylko pomysł utworzenia muzeum, ale na przeciągu wielu lat wspierały działalność „Sokoła” – powiedział Michał Sienkiewicz, wieloletni prezes TG „Sokół” na Litwie.

Michał Sienkiewicz (drugi od lewej) twórca Muzeum „Sokoła”

Z charakterystyczną skromnością, bez podkreślania własnych zasług zarówno w odrodzenie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” na Litwie, jak też jego rozwój i działalność, Michał Sienkiewicz przedstawił historię organizacji, jej idee i osiągnięcia. Osobowość Michała Sienkewicza i jego rolę w rozwoju TG „Sokół” w swoim przemówieniu podkreślił również mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz.

Jest to osoba, która konsekwentnie, konstruktywnie i z wielkim zaangażowaniem prowadziła i prowadzi organizację, to osoba, która zawsze była wierna ideom patriotyzmu, wiary, budowaniu naszej wspólnoty narodowej – mówił mer rejonu Zdzisław Palewicz, wspominając jednocześnie inne inicjatywy pana Michała, takie jak nadanie nazwy placu 3 Maja czy założenia tablicy pamiątkowej Jana Pawła II w Ejszyszkach.

Mówiąc o historii i teraźniejszej działalności „Sokoła”, mer Zdzisław Palewicz akcentował rozwój organizacji w przyszłości: Ogromnym zadaniem dla nas wszystkich jest historia organizacji, jaką tworzymy teraz i tutaj. W te niełatwe czasy określonego pesymizmu społecznego, raptownych zmian ideowych musimy mieć twardy kręgosłup, zachować te wszystkie wartości, a jednocześnie pracować nad wzorcami postępowania, jakie odziedziczyliśmy – mówił mer Zdzisław Palewicz.

Podczas uroczystości odbyła się prezentacja książki Henryka Mażula „Wierni Bogu, Honorowi, Ojczyźnie”, która a propos już stała się jednym eksponatów muzeum. Jest to swoisty pocałunek nieśmiertelności – tak autor żartobliwie ocenił fakt obecności publikacji wśród zbiorów muzeum.

Mieszczącą się na piętrze Sali Imprez i Biznesu ekspozycję poświęcił kapelan TG „Sokół” na Litwie Szymon Wikło.

Ks. Szymon Wikło (z lewej) i Michał Sienkiewicz

Muzeum gromadzi eksponaty, dokumenty i wszelkie pamiątki związane z rozwojem sportu i działalnością TG „Sokół”: medale, żetony, plakiety, puchary, odznaki sportowe, sztandary, flagi, proporce i emblematy, stroje i sprzęt sportowy. Znajduje się tu wiele trofeów sportowych, a także dokumentów i pamiątek osobistych działaczy sportowych. Na ekspozycji obejrzeć można także najcenniejsze materialne „pamiątki” Michała Sienkiewicza: medale, dyplomy, identyfikatory z zawodów.

Uroczystość otwarcia Muzeum Sportu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” im. Świętego Jana Pawła II w Ejszyszkach ukoronował występ zespołu pieśni i tańca „Ejszyszczanie”, a zwiedzanie muzeum jest dostępne dla wszystkich chętnych z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Źródło: salcininkai.lt

Zostaw komentarz

komentarzy