W Kalwarii Zebrzydowskiej jedna z ulic będzie nosić imię zasłużonego członka „Sokoła”!

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie nadania jednej z ulic w mieście imienia Władysława Niemczynowskiego, zasłużonego prezesa „Sokoła” w tym mieście.

Z inicjatywą upamiętnienia postaci Niemczynowskiego wyszedł druh Andrzej Nowakowski z Rzeszowa. Pierwotnie planowano odsłonięcie tablicy pamiątkowej na jednym z budynków miejskich. Nadanie ulicy imienia przedwojennego prezesa „Sokoła” to w ogromnej części jego zasługa. W 2021 r. planowana jest Pielgrzymka Sokolstwa Polskiego do Kalwarii Zebrzydowskiej, w trakcie której upamiętniona zostanie osoba prezesa Niemczynowskiego. Można mieć tylko nadzieję, że do tego czasu ulica będzie już gotowa.

Druh Władysław Niemczynowski (1867-1952)

Był założycielem w 1898 r. gniazda „Sokoła” w mieście, a następnie wieloletnim jego prezesem. Brał czynny udział w zlotach i zawodach sokolich. Z jego inicjatywy w latach 1911-1912 zbudowano w mieście Sokolnię, zmodernizowaną na przełomie lat 20. i 30. XX w. (niestety przymusowo rozebraną w 1964 r.).

Oprócz działalności w Sokolstwie Druh Władysław Niemczynowski podejmował szeroko rozumianą działalność patriotyczno-obywatelską. Już
w 1897 r. założył w Kalwarii szkołę stolarską, istniejącą do dziś. Służył w Legionach Polskich w stopniu kapitana. W okresie międzywojennym był inicjatorem corocznych ogólnopolskich targów meblowych, przyczyniając się do budowy pawilonu handlowego.

Pełnił też funkcję wiceburmistrza miasta, a za swe zasługi w 1939 r. na Zamku Królewskim w Warszawie otrzymał z rąk Prezydenta RP prof. Ignacego Mościckiego Order Polonia Restituta. Podczas wojny i okupacji czynnie działał w szeregach ZWZ-AK. W latach 1945-1950 bezinteresownie pomagał w odbudowie fabryki mebli w Nowej Soli (Lubuskie). Spoczywa na cmentarzu parafialnym w pobliskich Zebrzydowicach. Warto dodać, że przy nowej kalwaryjskiej ulicy mieszczą się obiekty nawiązujące do działalności gimnastycznej, kulturalnej i edukacyjnej „Sokoła”: szkoła wraz z halą sportową, centrum kultury i sportu oraz kompleks miejscowego klubu sportowego „Kalwarianka”, który w latach 1923-1939 czynnie współpracował z miejscowym „Sokołem”.

Andrzej Nowakowski/Damian Małecki

Zostaw komentarz

komentarzy