W Lesznie „Sokół” będzie współpracował z OSP!

W piątek o godz. 15.00 w leszczyńskiej Bibliotece Ratuszowej przy wspólnym stole zasiedli przedstawiciele OSP Miasta Leszna oraz Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Lesznie. Niewiele później podpisana została umowa o współpracy pomiędzy stowarzyszeniami.

Od lewej stoją: Emil Majorek (prezes OSP), Damian Gołembski (naczelnik OSP) oraz członkowie „Sokoła”: Marek Kasperski, Halina Cichocka-Nowak, Kamil Klimaszewski, Agnieszka Łukanus, Danuta Sołtysik, Damian Szymczak i Zygmunt Sołtysik.

Ukoronowanie współpracy

Podpisanie umowy nastąpiło 25 maja 2018 r. o 15.00 w Bibliotece Ratuszowej. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Lesznie im. Mieczysława Opatrnego reprezentowali wiceprezes Marek Kasperski oraz sekretarz Halina Cichocka-Nowak, natomiast z ramienia Ochotniczej Straży Pożarnej Miasta Leszna podpisy pod dokumentem złożyli prezes Emil Majorek oraz naczelnik Damian Gołembski. Umowa to ukoronowanie współpracy rozpoczętej wiele miesięcy wcześniej. Obydwa stowarzyszenia współpracowały ze sobą m.in. przy organizacji bezpłatnych strzelań dla młodzieży i harcerzy oraz w trakcie turniejów strzeleckich organizowanych dla upamiętnienia wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz Żołnierzy Wyklętych. Warto podkreślić, że stowarzyszenia prowadzą bardzo zbliżoną działalność.

„Sokół”

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Lesznie wznowiło działalność w 2011 r. Nawiązuje do historii i tradycji pierwszego gniazda leszczyńskiego, które zostało założone w 1902 r. W 2014 r. w ramach stowarzyszenia działalność rozpoczęła Polowa Drużyna Sokoła, która szkoli swoich członków do wykonywania zadań paramilitarnych, parapolicyjnych oraz przedmedycznych. „Sokół” współpracuje z innymi organizacjami o podobnym charakterze. Nieodłącznym elementem działalność stowarzyszenia jest udział we wszelkich uroczystościach patriotycznych, miejskich i państwowych organizowanych na terenie Miasta Leszna. Stowarzyszenie może się pochwalić niemałymi sukcesami, z jego grona wyszło 3 żołnierzy Wojska Polskiego, 1 funkcjonariusz policji, 1
funkcjonariusz Straży Więziennej oraz 3 ochotników do Wojsk Obrony Terytorialnej.

OSP Miasta Leszna

Ochotnicza Straż Pożarna Miasta Leszna – działa na terenie Leszna od 170 lat. Stowarzyszenie zostało odznaczone medalem Zasłużony dla Miasta Leszna. Obecnie ma swoją remizę na terenie lotniska w Lesznie. Działa na rzecz poprawy bezpieczeństwa operacji lotniczych na lotnisku i popularyzacji działalności jednostek OSP. Od kilku lat wdraża projekt utworzenia grupy poszukiwawczo-ratowniczej w oparciu o członków naszej jednostki i innych stowarzyszeń. Wszyscy członkowie OSP ukończyli kurs podstawowy w Państwowej Straży Pożarnej. Jednostka posiada niezbędny sprzęt gaśniczy, które można wykorzystać do szkolenia z zakresu gaszenia pożarów z wykorzystaniem wody z sieci wodnej, m.in. hydranty lub zbiorniki wodne. W razie potrzeby OSP Leszno będzie występować do PSP o wsparcie sprzętowe i kadrowe. W szkoleniach mogą brać udział wszyscy mieszkańcy Leszna.

Damian Małecki

Zostaw komentarz

komentarzy