W wieku 90 lat odeszła druhna Alicja Zagromska – Liszewska (1932-2022)

Druhna Alicja Zagromska-Liszewska należała do grona sokołów, którzy po II wojnie światowej próbowali wznowić działalność Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Po 1989 r. weszła w skład sokołów reaktywujących Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Przez wiele lat należała do grona najważniejszych sokołów w kraju.

Zjazd Sokolstwa Polskiego 16-17.05.1998 r. w Brodnicy. Druhna Alicja Zagromska – Liszewska siedzi druga od lewej, pomiędzy druhami Arturem Blumem i Wacławem Koconem

Druhna Alicja Zagromska-Liszewska urodziła się w 1932 r. w Iłowie pow. Działdowo. W latach trzydziestych jej dwaj starsi bracia, Henryk i Jan należeli do „Sokoła”. W 1946 r. wstąpiła do „Sokoła” w Gdyni – Chyloni, zaraz po powstaniu gniazda. 6 października tego roku odbyły się I Zawody Kościuszkowskie. Prezesem był wówczas Franciszek Nowak, naczelnikiem Knapski, sekretarzem Knapiński. Alicja ćwiczyła z dziewczętami m. in. z Zofią Klaman (wówczas Sadecką). Odbywało się wiele imprez nie tylko sportowych, na które przychodziło dużo widzów. Sokoli uczestniczyli ze sztandarem w procesji Bożego Ciała.

W 1947 r. przyjechali Sokoli z Czechosłowacji, którzy nie wiedzieli o istnieniu gniazda. W Gimnazjum Żeńskim w Gdyni, gdzie uczęszczała druhna Alicja zaprezentowali pokaz gimnastyczny.

Po trzech latach istnienia gniazda władze komunistyczne kategorycznie zabroniły jego członkom występowania w barwach sokolich, chcąc przemianować „Sokoła” na „Ogniwo”. Większość sokołów, w tym Alicja, przestało wówczas uczęszczać na ćwiczenia. Na skutek zakazu przeszli do konspiracji Sokolstwa Pomorskiego. Druhowie gniazda w Gdyni – Chyloni trwali w konspiracji aż do 1989 r.

W 1951 roku, mimo zdanych egzaminów, nie została przyjęta na studia. Druhna Alicja Zagromska – Liszewska studia lekarskie ukończyła nieco później. W Trójmieście była przede wszystkim znanym lekarzem, niewielu kojarzyło ją z działalności w TG „Sokół”.

W 1980 włączyła się w budowę NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuowała działalność na rzecz opozycji demokratycznej, m. in. udzielała się charytatywnie, organizowała pomoc pokrzywdzonym przez los.

W 1993 r. była jednym z uczestników spotkania, podczas którego wznowiono działalność Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Gdańsku, została członkiem tego gniazda. Wcześniej, po przemianach 1989 r., włączyła się aktywnie i z poświęceniem w odbudowę Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Była znana w całym kraju jako organizatorka i uczestniczka wielu wydarzeń sokolich. Odwiedzała gniazda, uczestniczyła i organizowała zjazdy sokołów i zawody sportowe. Ponadto była członkiem Komendy IX. Zlotu Sokolstwa Polskiego – Bydgoszcz 2000. Uczestniczyła w pielgrzymkach sokolstwa polskiego na Jasną Górę. Była patriotką, kobietą niezwykle prawą, osobą wielkiej kultury i życzliwości. Za swoją działalność w „Sokole” była powszechnie szanowana i lubiana.

Za swoją działalność została odznaczona m. in.: w 2000 r. „Medalem Za Zasługi Dla Sokolstwa Polskiego (Nr 22). W 2004 r. została odznaczona najwyższym wyróżnieniem Sokolstwa Polskiego, „Zaszczytną Odznaką Sokoła” (Nr 26, 17.02.2004). Jednocześnie została wpisana do „Złotej Karty Sokolstwa Polskiego”. W 2020 r. Prezydent Rzeczpospolitej Andrzej Duda odznaczył Alicję Zagromską–Liszewską „Krzyżem Wolności i Solidarności”.

Druhna Alicja Zagromska – Liszewska zmarła 27 grudnia 2022 r.

Czołem Druhno Alicjo!
druh Andrzej Bogucki
Bydgoszcz, 28.12.2022 r.

Zostaw komentarz

komentarzy