Walne Zgromadzenie PTG ?Sokół – Świat Pracy? w Tarnowie!

W najbliższą niedzielę o godz. 17.00 w Teatrze im. Ludwika Solskiego w Tarnowie odbędzie się Walne Zgromadzenie  PTG ?Sokół -Świat Pracy? w Tarnowie. W ostatnich latach środowisko tarnowskiego „Sokoła” wzbogaciło się o kilka nowych gniazd sokolich. Obecnie w okolicach Tarnowa działa ich około 10. Nadchodzące zebranie będzie nie tylko podsumowaniem minionego roku, ale także okazją do dyskusji na temat działalności coraz szybciej rozwijającego się stowarzyszenia.

Przed oficjalnym otwarciem zebrania przewidziane jest wspólne łamanie się opłatkiem, śpiewanie kolęd oraz wysłuchanie, w ramach Akademii Sokolej, okolicznościowego wystąpienia przedstawiciela Komisji Historii i Tradycji Sokolstwa Polskiego.

Tarnow

Porządek Walnego Zgromadzenia PTG ?Sokół -Świat Pracy? w Tarnowie:

1. Otwarcie zebrania
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i przyjęcie regulaminu
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania
4. Wybór Komisji Skrutacyjno-Mandatowej i ukonstytuowanie jej składu
5. Ustalenie przez Komisję Skrutacyjno-Mandatową prawomocności Walnego Zgromadzenia i podanie tego stwierdzenia do wiadomości zebranym
6. Wybór Komisji Wniosków i Uchwał
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2015
8. Sprawozdanie finansowe za rok 2015
9. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Towarzystwa i bilansu za 2015 r
10. Wybory uzupełniające do Zarządu Towarzystwa , Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego ? zgłaszanie kandydatur, przeprowadzenie wyborów
11. Dyskusja nad programem działania Towarzystwa, zgłaszanie projektów uchwał i wolnych wniosków
12. Ogłoszenie wyników głosowania przez Komisję Skrutacyjno-Mandatową
13. Ciąg dalszy dyskusji nad programem działania Towarzystwa, zgłaszanie projektów uchwał i wolnych wniosków

Poddanie projektów uchwał pod głosownie i zakończenie Walnego Zgromadzenia

Udział w Walnym Zgromadzeniu należy do obowiązków członków Towarzystwa.

Zostaw komentarz

komentarzy