Władysław Niemczynowski (1867-1952)

Druh Andrzej Nowakowski z PTG „Sokół” w Rzeszowie jest inicjatorem nadania jednemu z budynków w Kalwarii Zebrzydowskiej imienia Władysława Niemczynowskiego, czołowego działacza i członka TG „Sokół” w Kalwarii Zebrzydowskiej okresu międzywojennego. Petycja w tej sprawie trafiła do rąk Burmistrza Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyna Ormanty.

Władysław Niemczynowski

Władysław Niemczynowski (1867-1952)

Druh Władysław Niemczynowski był i pozostaje jedną z najbardziej znamienitych postaci w całej ponad 400-letniej historii Nowego Zebrzydowa oraz współczesnej Kalwarii Zebrzydowskiej.

Był on w 1897 r. założycielem pierwszej państwowej szkoły stolarskiej w mieście, a rok później (w 1898 r.) założył gniazdo Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, będąc jego wieloletnim prezesem. W latach 1911-1912 zbudował obiekt sokoli, który do czasu jego rozbiórki w 1964 r. stał obok budynku biblioteki miejskiej (na obecnym parkingu i przystanku do komunikacji podmiejskiej). Podczas Wielkiej Wojny (1914-1918) walczył z zaborcami w szeregach Legionów Polskich, otrzymując stopień oficerski (kapitana).

W okresie Polski międzywojennej promował sport, działalność kulturalno-artystyczną, dając się poznać jako osoba dbająca o rozwój samorządu terytorialnego i gospodarczego (rzemieślniczego). Był jednym z inicjatorów corocznych targów meblowych, a także pełnił funkcje wiceburmistrza Kalwarii Zebrzydowskiej. W 1928 r. z jego inicjatywy ufundowano sztandar sokoli, który do dziś przechowany jest w Towarzystwie Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej. Na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych XX w. obok budynku „Sokoła”, który wówczas został rozbudowany i zmodernizowany powstało wielofunkcyjne boisko.

Polonia Restituta

W dniu 3 maja 1939 r. podczas ostatnich przed wybuchem wojny obchodów Konstytucji 3 Maja, na uroczystości w Zamku Królewskim w Warszawie, Prezydent RP prof. Ignacy Mościcki za wybitne zasługi w wielu dziedzinach życia społecznego, udekorował Władysława Niemczynowskiego orderem Polonia Restituta.

Podczas wojny i okupacji zachował godną i patriotyczną postawę, wspomagając ruch oporu (ZWZ-AK). Po zakończeniu wojny, w latach 1945-1950, po rozwiązaniu gniazda „Sokoła” w Kalwarii Zebrzydowskiej przez władze komunistyczne, pojechał odbudowywać przemysł drzewny (meblarski) na Ziemiach Odzyskanych. Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Zebrzydowicach.

Petycja

Honorując pamięć druha Władysława Niemczynowskiego stosowną uchwałą, samorząd kalwaryjski wypełni swoją powinność wobec tej postaci, która może być wzorem do naśladowania dla obecnych i przyszłych pokoleń mieszkańców Kalwarii Zebrzydowskiej – można przeczytać w petycji złożonej na ręce burmistrza Kalwarii Zebrzydowskiej.

Rok przyszły (2020) będzie rokiem szczególnym dla podjęcia takiej uchwały z dwóch przesłanek. Po pierwsze będzie to rok setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej z 1920 r., podczas której złożyli swą daninę krwi także żołnierze-ochotnicy, rekrutujący się z szeregów „Sokoła”. Po drugie, ogólnopolskie władze odrodzonego po 1989 r. Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, planują urządzić w Kalwarii Zebrzydowskiej ogólnopolski zlot sokoli, połączony z pielgrzymką do tutejszego sanktuarium pasyjno-maryjnego. Dlatego też wnioskodawca petycji wyraża głęboką nadzieję, że będzie ona załatwiona pozytywnie, dla dobra miejscowej społeczności, a także popularyzacji idei, z którymi Druh Władysław Niemczynowski szedł przez całe swoje długie i pracowite życie – kończy druh Nowakowski.

O jej wynikach będziemy informować w przyszłości.

Foto. Zespół Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej

Zostaw komentarz

komentarzy