Wspieraj „Sokoła” i przekaż 1,5% swojego podatku!

Od lat „Sokół” w Polsce nie może liczyć na poważne dofinansowanie swoich szkoleń i ćwiczeń przez państwo. Pomocne okazują się samorządy, ale nawet ta pomoc jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Tym bardziej liczymy na Wasze wsparcie za pomocą 1,5% podatku!

Obecnie każdy z nas może przekazać 1,5% swojego podatków na rzecz Sokolstwa Polskiego. Zachęcamy do tego wszystkich liderów gniazd sokolich, gorących sympatyków ruchu sokolego oraz wszystkich tych, którzy uważają, że nasza praca jest dla Was cenna!

Nasz apel kierujemy przede wszystkich do tych osób, które doceniają nasze szkolenia, ponieważ za uzyskane w ten sposób środki realizować będziemy m.in. ćwiczenia proobronne i strzeleckie, tak cenne w obecnych czasach. Liczymy, że z Waszą pomocą kolejne szeregi sokołów zasilą m.in. Wojsko Polskie i Policję.

Być może idee sokole są Wam bliskie, ale obecnie nie macie odpowiedniej ilości czasu na to, aby osobiście zaangażować się w działalność naszego stowarzyszenia, dlatego zachęcamy Was do przekazania nam 1,5% swojego podatku, który w Waszym imieniu pozwoli nam na kontynuację naszych szkoleń i działań.

Aby wesprzeć „Sokoła” 1,5% swojego podatku należy wybrać/wpisać numer KRS TG „Sokół” Gniazdo Zakopane 0000043433 i w rubryce cel szczegółowy dopisać ZTG. Wszystkie wpłaty z dopiskiem zostaną zaksięgowane jako wpłaty celowe z przeznaczeniem na wsparcie Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Podatek w ten sposób raz przekazany zostanie zapisany i w latach następnych automatycznie przekazywany. Zachęcamy do przekazania 1,5% swoich podatków tym bardziej, że forma w jakiej przekazywane są środki jest bardzo prosta.

Środki w ten sposób uzyskane zostaną przeznaczone m.in. na szkolenie młodzieży w ramach Polowych Drużyn Sokoła, których członkowie trafiają później do polskich służb mundurowych.

Wszystkim Darczyńcom dziękujemy sokolim czołem!

Więcej informacji na temat 1,5% podatku znaleźć można tutaj.

Zostaw komentarz

komentarzy