Współpraca Polowej Drużyny Sokoła z Wojskiem Polskim – czyli jak szybko pozyskać profesjonalne wsparcie

W ostatnich kilkunastu miesiącach coraz większą popularność zyskują Polowe Drużyny Sokoła działające przy gniazdach „Sokoła”. Wzrost zainteresowania działalnością proobronną „Sokoła” należy wiązać z sytuacją za naszą wschodnią granicą, która od ponad 2 lat daleka jest od stabilizacji. Z myślą o nowych oddziałach PDS, które rozpoczną działalność już wkrótce, przygotowaliśmy kilka prostych rozwiązań, które pomogą pozyskać profesjonalne wsparcie.

Niezwykle istotne jest to, aby Polowa Drużyna Sokoła działała w oparciu, lub w ramach stowarzyszenia zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym, dzięki czemu posiadać będzie osobowość prawną, co umożliwi zawieranie umów i porozumień o współpracy m.in. z Ministerstwem Obrony Narodowej. Idealnym rozwiązaniem jest w tym wypadku funkcjonowanie w ramach gniazd „Sokoła”, na mocy uchwały zarządu, co pozwoli zaoszczędzić czas potrzebny do zarejestrowania nowego stowarzyszenia (średnio 3-6 miesięcy).

PDS

Współpraca z MON

Jeszcze przed założeniem Polowej Drużyny Sokoła warto rozpocząć współpracę z Wojskiem Polskim, które przygotowało specjalne rozwiązania dla partnerów społecznych. Do każdego 10 września organizacje pozarządowe mogą składać wnioski do Dowództwa Sił Lądowych dotyczące współpracy. Wnioski o wsparcie powinny uwzględniać nazwę jednostki wojskowej, która ma udzielić bezpośredniego wsparcia. Ubiegać się można o bardzo szerokie wsparcie, poczynając od wystawienia posterunków honorowych, aż po udostępnienie sprzętu wojskowego, oficerów i zorganizowanie ćwiczeń strzeleckich z użyciem ostrej amunicji. Wojsko Polskie od lat współpracuje z organizacjami i partnerami społecznymi. Specjalnie w tym celu stworzono prosty do wypełnienia „Wzór wniosku do planu współpracy”, który można pobrać poniżej. Zamieszczamy także kilka wskazówek, które ułatwią wypełnienie wniosku i pozyskanie wsparcia.

Krasnystaw 1zdj. PDS Krasnystaw

Warto, aby porozumienie z Ministerstwem Obrony Narodowej zostało podpisane już przed rozpoczęciem ćwiczeń. Cykliczne ćwiczenia organizowane przez najbliższą jednostkę wojskową, usystematyzują i zapewnią ciągłość działania Polowej Drużyny Sokoła, co zniweluje kłopoty organizacyjne, które dają się we znaki zwłaszcza na początku działalności. Warto również pamiętać o odpowiednim spopularyzowaniu Polowej Drużyny Sokoła za pośrednictwem mediów, co przyczyni się do zwiększenia liczby osób uczęszczających na ćwiczenia.

Współpraca z wojskiem

Wzór wniosku składanego do MON

przykład wniosku z Leszna

Wniosek przygotowany przez TG „Sokół” w Lesznie

Wniosek można pobrać ze strony www.wojsko-polskie.pl lub bezpośrednio z naszej strony: wniosek do współpracy z wojskiem

Pozyskanie wsparcia ułatwia fakt, że można wzorować się na instytucjach i stowarzyszeniach, które korzystały z pomocy w przeszłości. Dla ułatwienia zamieszczamy kilka pozycji, które uzyskały akceptację Ministerstwa Obrony Narodowej i Dowództwa Sił Lądowych w latach ubiegłych.

1Wszystkie wnioski, które uzyskały akceptację można znaleźć na stronach MON

Pozostałe wnioski, który uzyskały akceptację w latach ubiegłych można znaleźć tu.

Inne formy współpracy z organizacjami zewnętrznymi

Pomimo tego, że umowę zawieraną z MON jest stosunkowo najłatwiej podpisać, to jednak nie wszystkie działające organizacje proobronne mogą z takiej pomocy skorzystać. Bardzo często jest to związane z dużą odległością od najbliższej jednostki wojskowej. Jeżeli nasza PDS znalazła się właśnie w takiej sytuacji, to warto postarać się o porozumienie z najbliższą strzelnicą lub stowarzyszeniem oficerów rezerwy, ponieważ stowarzyszenia takie działają prawie w każdym większym i mniejszym mieście. Umowa taka da łatwy dostęp do kadry instruktorskiej, w postaci doświadczonych i zazwyczaj bardzo chętnych do współpracy, oficerów i żołnierzy. Pozyskanie środków z urzędu miasta lub gminy na zajęcia na strzelnicy również nie powinno przysporzyć trudności.

Przykładową umowę zawartą między TG „Sokół” a zarządcą strzelnicy można pobrać tu: umowa wyszkolenia strzeleckiego TG „Sokół” na strzelnicy

krasnystaw 2zdj. PDS Krasnystaw

W swojej historii Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” kilkakrotnie zmieniało charakter działalności ze względu na towarzyszące okoliczności. W zależności od potrzeb, w „Sokole” na czoło wysuwał się sport, innym razem działalność kulturalna, a przed wybuchem I wojny światowej ćwiczenia wojskowe. Polowe i Stałe Drużyny Sokole powstały w 1912 r. jako odpowiedź na wydarzenia na Bałkanach, zwiastujące wybuch wielkiej wojny. Zjazd delegatów Sokolstwa w dniu 29 października 1912 r. wezwał wszystkie gniazda do tworzenia Drużyn Sokolich, a już 10 grudnia tego roku został uchwalony regulamin działania formacji paramilitarnych Sokoła, ich komendantem mianowano Józefa Hallera. Jednak genezy ich powstania należy szukać wcześniej. Od początku swej działalności organizacje sokole dbały o tężyznę fizyczną, mając w zamyśle przygotowanie narodu do walki o niepodległość, gdy przyjdzie ku temu nadarzająca się okazja. Jednak w swych działaniach bezpośrednio nie prowadzono szkoleń wojskowych, by nie narazić się na szykany ze strony państw zaborczych. Ćwiczono za to jazdę konną, szermierkę i inne pokrewne dyscypliny. Również obecna aktywność „Sokoła” związana jest z agresywnymi dążeniami naszego sąsiada. Miejmy jednak nadzieję, że umiejętności nabywane przez naszych druhów nigdy nie zostaną sprawdzone.

Damian Małecki

Zostaw komentarz

komentarzy