Wspominamy tych, którzy odeszli…

W minionym roku odeszło od nas wielu zasłużonych działaczy Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Dzisiaj wspominamy ich wszystkich. „Sokół” pamięta o swoich druhach.

Antoni Marcinek (1934-2018)

Wieloletni działacz Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Bukówcu Górnym Antoni Marcinek zmarł w wieku 83 lat. Należał do grono najbardziej oddanych działaczy w kraju. Wielokrotnie reprezentował gniazdo podczas obrad Rady Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Zasiadał też w Sądzie Honorowym ZTG „Sokół” w Polsce.

Antoni Marcinek

W 1990 r. był jednym ze współzałożycieli reaktywowanego gniazda Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Bukówcu Górnym. W latach 1991-1997 pełnił funkcję prezesa gniazda, w następnych latach był zastępcą, a przez ostatnie lata skarbnikiem i głównym księgowym TG „Sokół” w Bukówcu. Swoim autorytetem i osobistym zaangażowaniem przyciągnął wielu nowych członków gniazda. Pomimo wieku pozostawał bardzo aktywny, m.in. osobiście uczestnicząc w dziesiątkach imprez i zawodów sokolich organizowanych na terenie całego kraju oraz poza jego granicami. Nigdy nie żałował własnego czasu i pieniędzy na organizowane przez TG „Sokół” imprezy (m.in. Bieg Sokoła, Dzień Sokoła, Bieg 24-godzinny, udział w delegacjach ze sztandarem).

Jan Ambroży (1956-2018)

Jan Ambroży

W środę 8 sierpnia 2018 r. w wieku 62 lat, zmarł w Ostrzeszowie zacny i zasłużony druh oraz przyjaciel, a także wieloletni prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Bukownicy. Druh Jan Ambroży był wieloletnim zasłużonym ogólnopolskim działaczem Sokolstwa Polskiego. Był wielokrotnie wyróżniany. Należał do ścisłej czołówki przywódców Sokolstwa Polskiego. Dlatego został odznaczony Ryngrafem Rycerza Zakonu Rycerskiego ZTG ”Sokół”, Zaszczytną Odznaką Sokoła – został wpisany do Złotej Karty Sokolstwa Polskiego, posiadał liczne dyplomy i wyróżnienia. Ze śmiercią druha Jana wielkie straty poniosło Sokolstwo Polskie, a także społeczność Bukownicy i powiatu ostrzeszowskiego.

Zygmunt Śledziewski (1913-2018)

Zygmunt Śledziewski

Ze śmiercią druha Zygmunta Śledziewskiego pożegnaliśmy ostatniego przedwojennego prezesa gniazda „Sokoła”. Druh Zygmunt Śledziewski pełnił funkcję prezesa Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Mińsku Mazowieckim w latach 1938-1939. Był ostatnią znaną osobą, która przed II wojną światową pełniła tę zaszczytną funkcję.

Urodził się 12 grudnia 1913 r. w Mińsku Mazowieckim. Tam ukończył Szkołę Podstawową i Gimnazjum (tzw. „duża matura”). W wieku 16 lat został członkiem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Mińsku Mazowieckim, gdzie prowadził bardzo aktyną działalności. Od 1934 r. pełnił funkcję naczelnika, a w latach 1938-1939 Prezesa Towarzystwa. 22 lutego 1992 r. został członkiem Towarzystwa Gimnastycznego w „Sokół” w Warszawie im. Gen. Józefa Hallera (legitymacja nr 84).

Czesław Bernat (1940-2017)

Czesław Bernat

Czesław Bernat zmarł 17 grudnia 2017 r. wieczorem po długiej chorobie. Urodził się w 1940 r. w Poznaniu. Z zawodu technik mechanik. Wieloletni działacz Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce, były prezes Dzielnicy Wielkopolskiej ZTG „Sokół” w Polsce, działacz sokoli i społeczny. Jego rodzice ojciec Stefan i mama Helena byli członkami „Sokoła” w Poznaniu, siostra mamy Stanisława była działaczką „Sokoła” na Jeżycach. Działaczami „Sokoła” byli też bracia mamy Maksymilian i Marcin Nowiccy. Jego dziadek Franciszek Nowicki brał czynny udział w zdobyciu lotniska na Ławicy podczas powstania wielkopolskiego.

Dh Czesław Bernat od najmłodszych lat przebywał w środowisku sokolim. W latach 60-tych współpracował z dh. Przybylskim z Łazarza, który go przyjął do konspiracji sokolstwa w Poznaniu. W 1989 r. wstąpił do TG „Sokół” I Śródmieście w Poznaniu. Dh Czesław Bernat w 1992 r. wznowił działalność TG „Sokół” Poznań – Rataje i został jego prezesem. Gniazdo liczyło 134 sokołów i sokolic. Dh Czesław Bernat przez wiele lat pełni funkcję prezesa Dzielnicy Wielkopolskiej ZTG „Sokół” w Polsce oraz członek zarządu Związku.

Stanisław Wojtasiewicz (1937-2018)

Stanisław Wojtasiewicz

Przez blisko 20 lat był działaczem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Poznań-Rataje. W tym czasie dał się poznać jako jeden z najbardziej oddanych działaczy.

Do Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Poznaniu wstąpił w 2000 r. i tu również wyróżniał się swoim ponad przeciętnym zaangażowaniem. Dlatego też ostatecznie szybko trafił do zarządu gniazda Rataje, w którym do końca życia pełnił funkcje skarbnika. Aktywnie uczestniczył we wszelkich wyjazdach na zaproszenie innych gniazd sokolich. W 2012 r. wziął udział w XV. Wszechsokolskim Zlocie w Pradze. Był też naszym łącznikiem m. in. z gniazdami z Bydgoszczy – Fordonu, Gniewkowa, Gorlic, Sanoka, Zgierza, Kruszyna i innymi. Współdziałał naukowo z Centrum Informacji Naukowej Sokolstwa Polskiego w Bydgoszczy. Przez kilka miesięcy był członkiem zarządu Związku Towarzystw Gimnastycznych w Polsce, który reprezentował na uroczystościach pogrzebowych Prymasa Polski Kardynała Józefa Glempa – członka honorowego Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce.

Jerzy Prusiński (1937-2018)

Jerzy Prusiński

Do Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon im. gen. Józefa Hallera wstąpił 20 października 1994 r. Po 2007 r. był równolegle działaczem Towarzystwa Tenisowego „Sokół – Bajka” w bydgoskiej dzielnicy Fordon. Ponadto był członkiem Komendy IX Zlotu Sokolstwa Polskiego, który odbył się w Bydgoszczy w 2000 r. Przez 25 lat współorganizował, razem z druhami Andrzejem Boguckim i Jerzym Bonieckim, liczne turnieje tenisa ziemnego, które odbywały się na sokolich kortach na Osiedlu Bajka. Szkolił młodzież ze szkół fordońskich. Sędziował liczne zawody tenisowe. Mianowany na stopień oficerski ppor. rez. Wojska Polskiego. Druh Jerzy Prusiński zmarł 22 marca 2018 r. w Bydgoszczy.

 

Zostaw komentarz

komentarzy