Wspomnienie o druhu Jerzym Prusińskim (1937-2018)

Druh Jerzy Prusiński urodził się w Bydgoszczy 23 kwietnia 1937 r. Dorastał w bardzo trudnych latach II wojny światowej i stalinizmu.

druh Jerzy Prusiński

Jerzy Prusiński (1937-2018)

W 1954 r. ukończył Technikum Mechaniczne w Bydgoszczy, skąd został nakazem pracy skierowany do Zielonej Góry. Studiował na Politechnice Szczecińskiej. Posiadał wykształcenie wyższe, z zawodu był inżynierem-mechanikiem. Pracował jako projektant w różnych zakładach przemysłowych, m. in. w Bydgoszczy w „Instal-Eko-Projekt”, gdzie pełnił funkcję dyrektora. Przed emeryturą pracował w Biurze Projektów „Biprokabel” jako główny projektant. Od 1976 r. był wieloletnim działaczem, wiceprezesem oraz czynnym zawodnikiem sekcji tenisa ziemnego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Śródmieście”, a także wielokrotnym mistrzem Bydgoszczy i województwa bydgoskiego (potem województwa kujawsko – pomorskiego) oraz czterokrotnym wicemistrzem Polski.

Z zamiłowania do sportu

Kochał sport i rekreację, przyrodę i zwierzęta. Do końca życia był sprawnym ziemnym tenisistą. Uprawiał też tenis stołowy. Był mistrzem, trenerem i instruktorem młodzieży sokolej w bydgoskim gnieździe. Do Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon im. gen. Józefa Hallera wstąpił 20 października 1994 r. Po 2007 r. był równolegle działaczem Towarzystwa Tenisowego „Sokół – Bajka” w bydgoskiej dzielnicy Fordon. Ponadto był członkiem Komendy IX Zlotu Sokolstwa Polskiego, który odbył się w Bydgoszczy w 2000 r. Przez 25 lat współorganizował, razem z druhami Andrzejem Boguckim i Jerzym Bonieckim, liczne turnieje tenisa ziemnego, które odbywały się na sokolich kortach na Osiedlu Bajka. Szkolił młodzież ze szkół fordońskich. Sędziował liczne zawody tenisowe. Mianowany na stopień oficerski ppor. rez. Wojska Polskiego.

Znany i lubiany

W Bydgoszczy oraz w krajowym środowisku tenisistów był osobą znaną, lubianą i szanowaną. Druh Jerzy Prusiński był również aktywnym działaczem i prezesem (od 2013 r.) Bydgoskiego Klubu Przyjaciół Zwierząt „Animals”, któremu w ostatnich latach poświęcił wiele swego czasu – oddanie pracując na rzecz porzuconych zwierząt. Dla rodziny i przyjaciół był przede wszystkim człowiekiem o wielkim sercu, ojcem, dziadkiem, teściem, przyjacielem oraz druhem sokolim, na którego zawsze można było liczyć. Był powiernikiem dla osób, którzy potrzebowały wsparcia. Za swoją działalność społeczną był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany: Srebrnym Krzyżem Zasługi RP, Medalem za Zasługi dla Rozwoju Sportu i Rekreacji, Złotą Odznaką Zasłużony Dla Sportu – nadaną przez Ministra Sportu, Medalem Prezydenta Miasta Bydgoszczy za zasługi dla Miasta Bydgoszczy, Złotą oznaką TKKF. Druh Jerzy Prusiński zmarł 22 marca 2018 r. w Bydgoszczy. Ceremonia pogrzebowa odbyła się dnia 24 marca 2018 r. Został pochowany na cmentarzu komunalnym przy ul. Kcyńskiej w Bydgoszczy.

Andrzej Bogucki

Zostaw komentarz

komentarzy