Wyjaśnienie w związku z emisją programu „Fakty” TVN

W związku z emisją materiału dotyczącego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w programie „Fakty” TVN z dnia 30 października 2022 r. informujemy, że beneficjentem programu ministerialnego, o którym mowa w materiale, jest wyłącznie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Lublinie. Beneficjentem programu nie jest ZTG „Sokół” w Polsce, ani żadne inne gniazdo „Sokoła” w Polsce*.

Foto. Fakty TVN na Facebooku

Jako Związek i społeczność sokola cieszymy się ze wszystkich środków pozyskanych przez gniazda „Sokoła” w Polsce, także tych w Lublinie. Jesteśmy przede wszystkim wdzięczni samorządom za nieocenione wsparcie, którego udzieliły na przestrzeni ostatnich 30 lat.

Jednak w wypadku programu telewizji TVN twórcy materiału mogli pozostawić wrażenie, że beneficjentem środków jest cała społeczność Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, licząca dziesiątki gniazd w kraju oraz za granicą, a tak nie jest. Jedynym beneficjentem tego programu jest Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w LUBLINIE. Brak jasnej i pełnej informacji na ten temat odbieramy jako brak rzetelności twórców materiału.

Warto wyjaśnić, że ZTG „Sokół” w Polsce od lat ubiega się o poważne dofinansowanie. Przede wszystkim o środki niezbędne na szkolenie dzieci i młodzieży oraz młodych ludzi planujących dalszą służbę w wojsku, policji i innych służbach mundurowych, których wielką wartość dostrzegamy zwłaszcza dzisiaj. Pomimo tego w tym roku udało się uzyskać tylko 23 tys. zł z jednego z programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, co stanowiło nieco ponad 1/3 wnioskowanej kwoty.

Brak dofinansowania powoduje, że bieżąca działalność Związku opiera się wyłącznie na społecznej pracy członków Zarządu Związku, którzy poświęcają nie tylko swój czas, ale nierzadko przekazują także darowizny finansowe, co w naszym najgłębszym przekonaniu zasługuje na najwyższe uznanie. W tym kontekście uważamy, że program „Fakty” uderza przede wszystkim w tych ludzi, którym ZTG „Sokół” w Polsce oraz wiele gniazd Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” zawdzięcza swoją działalność w ostatnich latach. Mamy nadzieję, że w przyszłości twórcy programu dołożą więcej staranności.

Damian Małecki
prezes ZTG „Sokół” w Polsce

*Wyjaśnienie zostało opublikowane na prośbę gniazd TG „Sokół” w Polsce

Zostaw komentarz

komentarzy