Wystawa o Sokolstwie Polskim w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku!

Uroczysty wernisaż wystawy odbędzie się 29 września o godzinie 12.00 w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. W otwarciu ekspozycji udział wezmą: prezes IPN dr Karol Nawrocki, dyrektor Archiwum IPN Marzena Kruk oraz gość honorowy, prezes Sokolstwa Polskiego w Ameryce Timothy L. Kuzma.

Wystawa jest rozszerzoną wersją ekspozycji pt. „135. rocznica powstania Sokolstwa Polskiego w Ameryce” prezentowanej od września 2022 r. do końca marca roku bieżącego w Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce. Ekspozycja prezentowana będzie w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku od 29 września br. do 7 stycznia 2024 r.

Na ekspozycji zobaczyć można unikatowe dokumenty i artefakty ilustrujące ponad stuletnią historię polskich Sokołów w Ameryce, m.in.: dokumenty organizacji, korespondencję, prasę, fotografie, mundury, sztandary, odznaczenia i odznaki, a nawet przyrządy sportowe. Uzupełnieniem wystawy są interaktywne pulpity i projekcje multimedialne!

Kręgi tematyczne, symbolicznie przedstawione jako gniazda – podstawowe jednostki organizacyjne Sokolstwa Polskiego – w nowej wersji wystawy zostały rozbudowane. Dodano nieprezentowane wcześniej fotografie i artefakty, przede wszystkim ilustrujące historię amerykańskiego sokolstwa podczas II wojny światowej. Ekspozycji towarzyszy przygotowany przez nasze archiwum projekt edukacyjny skierowany do szkół.

Projekt wystawy wykonało studio 7muz.pl. Wystawa została przygotowana przez Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej we współpracy z Muzeum II Wojny Światowej i Sokolstwem Polskim w Ameryce. Partnerem w realizacji ekspozycji jest Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.

Źródło: Archiwum IPN

Zostaw komentarz

komentarzy