Zakończyły się badania naukowe dotyczące relacji Kościoła z „Sokołem”!

Po dwuletniej kwerendzie zostały zakończone badania dotyczące relacji Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Rzeszowie z Kościołem Katolickim w latach 1886-1914. Z powodzeniem przeprowadził je Kamil Solecki. Wyniki zamknął w formie artykułu, który ukaże się jeszcze w tym roku.

Kościół w „Sokole”

Efekty swojej pracy oraz konkluzje dotyczące tego zagadnienia Kamil Solecki przedstawił podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „150-lecie Sportu w Polsce”. Konferencja odbyła się w Rzeszowie w dniach 30-31 marca 2017 r. na Wydziale Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Konferencja miała na celu wymianę poglądów i doświadczeń, prezentację wyników badań i dokonań praktycznych w obszarze szeroko rozumianego sportu oraz stworzenie platformy do dyskusji nad współczesnymi problemami sportu w Polsce.

Kamil Solecki

150 lat polskiego sportu

Problematyka szczegółowa konferencji obejmowała:
1. Dzieje sportu w Polsce.
2. Geneza i rozwój ruchu olimpijskiego w Polsce.
3. Podkarpacie na olimpijskim szlaku.
4. Zarys dziejów dyscyplin sportowych.
5. Biografistyka sportowa.
6. Problemy współczesnego sportu”.

Pierwszego dnia konferencji 30 marca 2017 r. odbyło się spotkanie Prezydentem Miasta Rzeszowa Tadeusza Ferenca z  olimpijczykami.

Zostaw komentarz

komentarzy